1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Fogalomtár


a á b c d e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u v w x y z


Határozott időtartamú járadék

Meghatározott időtartamra szóló és meghatározott rendszerességgel fizetett banktechnikai járadék. A járadékfolyósítás tartama a tag választásától függően minimálisan 5, maximálisan 25 év lehet. A határozott időtartamú járadékot a Pénztár minden évben újrakalkulálja, az előző év december 31-ei egyenleg alapján, és a rendszeresen fizetett összeget eszerint módosítja.

Havi elvárt megtakarítási összeg

 

A Pénztár Alapszabálya tartalmazza az elvárt befizetés összegét, mellyel megtakarítását legalább javasolt gyarapítani. (Jogszabályi, Alapszabályi megnevezése minimális tagdíj, mert önkéntes nyugdíjpénztári szakszóval tagdíjnak nevezik a megtakarítási összeget.)
(részletek:
https://www.aranykornyp.hu/tagoknak/befizetes/min_megtakaritasi_osszeg)

Hozam

A befizetésre kerülő összegeket a Pénztár a Vagyonkezelő megbízásával befekteti. Ezen befektetési tevékenység eredménye a hozam. A vagyonkezeléssel összefüggő költségek után maradó nettó hozam jóváírásra kerül a tagok egyéni számláján.

Hozamelvonás

(Gyakorlatilag más pénzügyi termékkel összehasonlítva ez az elmaradt számlavezetési díj érvényesítése.) Amennyiben a vizsgált negyedévre vonatkozóan nem érkezett be a Pénztártagtól legalább a minimálisan várt megtakarítási összeg, akkor a vizsgált negyedévben a Pénztártag egyéni számláján termelődött hozam összegét a Pénztár csökkenti az elmaradt befizetés működési és likviditási alapra eső részével.

Hozamráta

Arányszám, amely azt fejezi ki, hogy adott időszakban a befektetett összegnek hány százaléka termelődött meg, mint hozam. Pl. 1.000.000 forint vagyon esetén a 3 %-os hozam azt jelenti, hogy 30.000 forint nyereségem keletkezett.

A bruttó hozamráta a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása előtti arányszám, a nettó hozamráta a költségek levonása utáni.

A jogszabályok nem engedik az 1 évnél rövidebb időszakra vonatkozó hozamráták közzétételét a pénztárak részéről.

Adott időszak nettó hozamrátája legegyszerűbben a portfólió árfolyamainak osztásával számítható: [árfolyam B időpont / árfolyam A időpont – 1] * 100 = nettó hozamráta %-ban