Munkáltatóknak
TAGDÍJÁTVÁLLALÁS

Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések rugalmasak és differenciálhatóak: a munkáltató maga dönti el, hogy százalékos mértékben, vagy fix összegben fizeti ki a munkavállalóknak, ezenkívül az egyes munkavállalói csoportok között is különbséget tud tenni. Népszerű és pénzügyi edukációs hatású megoldás, ha a munkáltató részben vagy egészben munkavállalói szerepvállalásához köti a nyújtott juttatást. 

Jó példák:

 • 10.000 Ft havi munkáltatói juttatás egységesen mindenkinek, aki vállal legalább havi 10.000 Ft egyéni befizetést is, vagy
 • 2% munkáltatói juttatás mindenkinek, aki saját maga is vállal legalább 2%-ot

Hová kerül a tagdíjátvállalás?

Az önkéntes nyugdíjpénztárakba ilyen módon befolyt tagdíjátvállalás - a működési és likviditási költségek levonását követően - a munkavállaló egyéni számlájára kerül, ahol a pénztártag által választott portfólió(k) teljesítménye alapján évről évre hozamot termel, továbbá következő évben a tárgyévi befizetések utáni 20% adójóváírással bővül, és arra használható leghatékonyabban, hogy a nyugdíjba vonulást követően óhatatlanul bekövetkező jövedelemcsökkenést kompenzálja, mintegy kiegészítő nyugdíjként, és/vagy tartalékként rendelkezésre álljon.

Hogyan használhatja fel a munkavállaló?

 • Tagi kölcsönként 3 éves tagság után az egyéni számla egyenlegének 30%-a felvehető 1 éves futamidőre.
 • Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás legkorábban nyugdíjba vonulást követően (vagy még aktív korban a 10 éves tagsági viszony leteltét követően) válik hozzáférhetővé
 • Nyugdíjasként a számla 10 év után adómentesen felvehető, aktív korban 10 év tagság után a számla hozam része adómentes, az adóköteles tőke részét azonban SZJA és szocho fizetési kötelezettség terheli. 
 • Az önkéntes nyugdíjpénztári számla adó- és illetékmentesen örökölhető. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás kamatadó mentes!

+ LEHETŐSÉG! Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a munkáltatótól kapott juttatáson felül egyéni befizetéssel is növelhetik megtakarításaikat. Az egyéni pénztári befizetések, az egyéni számlán jóváírt támogatások és 2019-től a munkáltatói tagdíjátvállalások után is igénybe vehető jövedelemkorlát nélkül a 20%, maximum 150.000 Ft adóvisszatérítési lehetőség. 

Adóvisszatérítéssel kapcsolatos információk

TÁMOGATÁS

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatói adomány = differenciált juttatás

1. A támogatás legfőbb előnyei

Adóoptimalizálás (adókedvezmény)

 • A támogatás (adomány) közérdekű kötelezettségvállalásként a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás, így társasági adóalapot nem képez.
 • a munkavállaló egyéni számláján jóváírt adomány, a munkáltatói hozzájárulás és a saját egyéni befizetései után 20% adó-visszatérítést igényelhet, legfeljebb évi 150.000 forintot. Az adó-visszatérítés összege az egyéni nyugdíjpénztári számla összegét növelheti.

Differenciálhatóság

 • A minden munkavállalónak egységes feltételek mellett nyújtható tagdíj-átvállalással szemben támogatói adomány nyújtásakor a munkáltató választhatja ki, hogy a Pénztár Alapszabályában meghatározott támogathatósági csoportok közül kiknek szánja az adományt.
 • A támogatói szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy igény szerint 1-2 munkavállalót részesítsünk juttatásban.
 • Eseti vagy rendszeres juttatással jutalmazhatja kiválasztott munkavállalóit.

2. Adózás a támogatói adomány után

 • A munkáltatói adomány is a bérjellegű juttatásokhoz hasonlóan adózik.
 • A dolgozónak szánt juttatás forrásául szolgáló összeg után a munkáltatónak meg kell fizetnie a 13% közterhet:
  • a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) értelmében az adó mértéke az adóalap 13%-a, az 1. § (4) bekezdésben foglalt esetekben a juttatások adóalapként meghatározott összegének 13%-a;
 • A közteher mellett a forrásösszegből le kell vonni a magánszemélyt terhelő adó- és járulékterheket (33,5%):
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) értelmében az adó mértéke az adóalap 15 %-a,
  • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (1) értelmében a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 %.

Munkáltatói ráfordítás, és a munkavállaló nettó jövedelmének alakulása:

 

 

3. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál választható csoportok 

A támogatás több csoport egyidejű választásával is meghatározható, igényhez szabható. A támogathatósági körök listáját az alábbi helyen találja:

Támogathatósági körök>>


4. Támogatói szerződéskötés

A szerződéskötési lehetőségekről az alábbi helyen tájékozódhat:

Támogatói szerződéskötés>>

 * Az adomány forrásául szolgáló összeg (100%) mínusz a munkavállalót terhelő adók (33,5%), azaz 66,5 %

** Az önkéntes nyugdíjpénztárba érkező befizetés 20 %-a, azaz a bruttó jövedelem 66,5 %-nak a 20%-a, azaz 13,3%

***Az adomány forrásául szolgáló összeg (100%) mínusz a dolgozót terhelő adók (33,5%) megnövelve az adó-visszatérítés összegével (66,5 % 20 %-a, azaz 13,3 %), azaz összesen az adomány forrásául származó összeg 79,8 %-a.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Amennyiben Ön munkáltatóként meghozta azt a döntést, hogy önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjátvállalást és/vagy támogatást nyújt munkavállalóinak, akkor az utalások megkezdése előtt már csupán a szerződéskötési lépések vannak hátra.

Tagdíjátvállalási szerződés esetén kérjük töltse le honlapunkról a megfelelő szerződéstípust. Támogatás nyújtásáról szóló szerződés esetén kérjük írja meg nekünk elérhetőségét, továbbá hogy hány főre, milyen típusú megállapodást kíván kötni, és mi küldjük Önnek a szükséges nyomtatványt. A szerződéseket két példányban kitöltve és eredeti cégszerű aláírással ellátva kérjük visszajuttatni Pénztárunkhoz.

- Tanácsadás igénylése: amennyiben bármilyen kérdése, kérése van az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarítással, tagdíjátvállalással, támogatással, szerződéskötéssel kapcsolatban, úgy igényelje ingyenes tanácsadásunkat, melynek keretében munkáltatói partner kapcsolattartó kollégáink az Ön jelentkezését követően haladéktalanul felveszik Önökkel a kapcsolatot és szakmai segítséget nyújtanak. Elérhetőségeink>>

FONTOS! A munkáltató csak annak a munkavállalójának tud önkéntes nyugdíjpénztári juttatást nyújtani, aki önkéntes nyugdíjpénztári tag! 

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság létesítése

AZONOSÍTÁS

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása és az erről szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében Pénztárunk a munkáltatói partnerek esetében az MNB 26/2020. (VIII.25.)) rendelete alapján egyszerűsített átvilágítást végez, ha a munkáltatói partnere alacsony kockázatú:

 • ha a munkáltatói partner tulajdonosi háttere alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és
 • a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést.

Pénztárunk fentiek alapján a munkáltatói, illetve támogatói szerződéssel rendelkező munkáltatói partnerek esetében alapesetben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, és az ennek való megfelelőséget rendszeresen ellenőrzi.

Egyszerűsített átvilágítás esetén a munkáltatói partner személyes megjelenése nem szükséges, a Pénztár a Pmt-ben előírt kötelező, valamint az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatokat rögzíti, a munkáltató tényleges tulajdonosi nyilatkozatát bekéri. Ezen felül más intézkedésre nincs szükség mindaddig, amíg a munkáltatói partner az egyszerűsített átvilágítás feltételeinek megfelel.

Az egyszerűsített átvilágítási kötelezettség teljesítéshez szükséges nyomtatványok:

A Pmt. előírásai alapján kérjük, hogy a kitöltött és aláírt azonosítási adatlapot és a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot szerződéskötéskor, vagy ha már szerződött partnerünk és még nem küldte meg, akkor mielőbb juttassa el Pénztárunk részére az alábbi módok valamelyikén:

 • elektronikus aláírással, titkosítva e-mailben az info@aranykornyp.hu e-mail címre vagy
 • postai úton levelezési címünkre: 1853 Budapest
PARTNERPORTÁL

A Partner Portál funkcióival legfontosabb célunk a GDPR előírásoknak való megfelelés biztosítása partnereink számára az adatszolgáltatások teljesítéséhez, valamint a kényelmesebb, hatékonyabb és biztonságosabb információ áramlás lehetővé tétele. 

Partner Portál Felhasználói leírás letöltése>> 

Partner Portál regisztráció 4+1 egyszerű lépésben

    1. Kapcsolattartó(k) regisztrációja – a Partner Portál bejelentkező oldalunkon található zöld gombra kattintva érhető

    2. Regisztráció megerősítése - a regisztrációkor megadott e-mailcímre kapott linkre kattintva.

    3. Munkáltató(k) felvétele – rendelje önmagához az Ön által képviselt céget, a cég adatainak megadásával.

    4. Regisztrációs lap(ok) elkészítése az online felületen jelölt rovatok kitöltését követően kérjük kinyomtatni, és eredeti céges aláírással Pénztárunkhoz eljuttatni postán, levelezési címünkre (1853 Budapest), vagy személyesen központi ügyfélszolgálatunkra (Budapest, V. kerület, József nádor tér 5-6.).

   +1 Regisztráció jóváhagyása Pénztárunk által  a cégszerű eredeti aláírással ellátott kapcsolattartói Regisztrációs lapok beérkezését követően Pénztárunk jóváhagyja a Partner Portál regisztrációt, és a jóváhagyásról tájékoztató e-mailt küld a Partner Portálon regisztráltak számára.

Tájékoztató Partner Portálon keresztül benyújtott adatszolgáltatásról

A Partner Portál funkcióinak használatba vételéről a regisztráció jóváhagyásáról küldött értesítő e-mailben küldünk részletes tájékoztatást.

A Portálon elsőként adatszolgáltatás benyújtására nyílik lehetőség GDPR követelményeknek megfelelő, biztonságos csatornánk által garantált módon, az eddig leginkább kedvelt e-mailes beküldés helyett. Fokozatos bevezetéssel az alábbi újabb funkciók lesznek majd elérhetőek:

 • Munkáltatóról nyilvántartott szerződéses adatok,
 • a Munkáltató és a Pénztár közötti levelezés,
 • új pénztártagok online beléptetés kezdeményezése,
 • aktuális belépési akciók,
 • kalkulátorok – egyéni megtakarítás kalkulátor, munkáltatói juttatás kalkulátor,
 • a Munkáltató pénztártag munkavállalói munkaviszonyában bekövetkezett változások benyújtása,
 • online üzenet küldés a Pénztár felé, akár munkáltatói, munkavállalói tájékoztató, kihelyezett ügyfélszolgálat igény is jelezhető.


Gyakori kérdések

Ki lehet kapcsolattartó? – a cég magányszemély tulajdonosa, munkavállalója, adminisztrációt, könyvviteli nyilvántartást, bérszámfejtést végző külső megbízottja, stb… – az, vagy azok a személyek, akik ezt a feladatot végzik és ezzel a cég, a regisztrációs lapon aláírásával megbízza.

Egy cégnél több kapcsolattartó is lehet? – igen. Minden kapcsolattartónak külön kell regisztrálnia és ugyanazt a céget képviseltként kiválasztania, valamint a Regisztrációs lapot eredeti cégszerű aláírással beküldenie. Ezt követően minden regisztrált kapcsolattartót külön e-mailben értesítünk az általa kezdeményezett Partner Portál hozzáférés jóváhagyásáról.

Egy személy több cég kapcsolattartója is lehet? – igen. Ezt a lehetőséget döntően könyvelő irodák számára alakítottuk ki. Ön egyetlen regisztrációval több munkáltató képviseletét is elláthatja, de ekkor minden céget magához kell rendelnie, és külön-külön kell Regisztrációs lapot megküldenie. Cégenként megadhat más-más elérhetőségi adatot is.

A Pénztár honlapján hol található meg a Partner Portál? – A www.aranykornyp.hu nyitóoldaláról a vízszintes menüsorban kék árnyalattal kiemelten található a PARTNER PORTÁL MUNKÁLTATÓKNAK menüpont.

Hogyan regisztrálhat az, akinek nincs mobiltelefonos elérhetősége? - 2018. június 5-étől egyszerűsítettük a regisztrációt, és ekkortól már regisztrációhoz nem kötelező adat az sms képes mobiltelefonszám, és a portál használatának további lépéseiben is elegendő vonalas telefonszám megadása. 

Bízunk benne, hogy új szolgáltatásunk elnyeri tetszését, és segítségére lehetünk a GDPR megfelelésben. Várjuk Regisztrációs lapját, illetve kérdés, kérés esetén továbbra is állunk rendelkezésre központi elérhetőségeinken.

Elérhetőségeink

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.