Fogalomtár


a á b c d e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u v w x y z


Adatvédelem.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár elkötelezett a személyes adatok védelme kérdésében. Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint végezzük a személyes adatok kezelését. Kiemelten fontos számunkra, hogy az általunk kezelt adatok tulajdonosai pontosan tájékozódhassanak a ránk bízott adataik sorsáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról. Ezeken túl informatikai eszközökkel is védjük hálózatunkat, mindent megteszünk az adatok biztonsága érdekében, óvjuk azok sértetlenségét és bizalmasságát.

Adóigazolás

A Pénztár által kiállított igazolás arról, hogy milyen adójóváírásra jogosító befizetés érkezett a tag számára, ez alapján az adózó a bevételét, az adóalapját vagy az adóját csökkentheti. Az adóigazolást a kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az adóévet követő év február 15-ig kell kiadni (megküldeni).

Adójóváírás

lsd. Adókedvezmény

Adókedvezmény

Az egyéni befizetés, a munkáltatói tagdíjátvállalás és támogatói adomány jogcímen az Ön egyéni számláján jóváírt összegek 20%-a (maximum 150.000 forinttal) csökkenthető a személyi jövedelemadó. Az érvényesíthető adókedvezményt a NAV-tól, a Pénztár által kiállított adóigazolás alapján, az adóbevallásban tett nyilatkozattal lehet visszaigényelni. A NAV az adókedvezményt a visszaigénylő által az adóbevallásban megadott Pénztárhoz utalja át, a Pénztár az adókedvezmény összegét 100%-ban – működési költség levonása nélkül – jóváírja a tag egyéni számláján.

 

Adomány

Az adomány a munkáltató által a pénztártagnak (munkavállalónak) adható támogatás egy speciális formája.

A hagyományos béren kívül juttatástól abban tér el, hogy az ilyen címen nyújtott összeg a pénztártag számára adóköteles jövedelemnek minősül, viszont az adomány összegéről a Pénztár adóigazolást állít ki, és az adomány az adójóváírásnál érvényesíthető.

Adó-visszatérítés

lsd. Adókedvezmény

Alapszabály

A Pénztár szervezetének, működésének alapokmánya.

Meghatározza a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendjét a jogszabályok keretei között.

Amundi Alapkezelő (korábbi néven Pioneer Alapkezelő)

Az ország egyik legrégebben működő vagyonkezelő cége. Versenyeztetett kiválasztással 2004-től az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár partnere, napjainkban a teljes vagyon kezelője a befektetési politikának megfelelően. A befektetési politika keretein belül önállóan hozza meg a befektetési döntéseket.

Azonosítás

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében csak akkor hajtható végre bármilyen jogcímű kifizetés, ha a pénztártag azonosított státuszban van. Amennyiben az azonosításra eddig nem került sor, azt érvényes személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának személyes bemutatásával el kell végeznie ügyfélszolgálatunkon, vagy bármely UniCredit Bankfiókban. Az azonosítás során ki kell töltenie egy nyilatkozat arról, közszereplőnek minősül-e, és ha igen, akkor a Pénztárba befizetett pénzforrások eredetére vonatkozóan is nyilatkoznia kell. Az azonosítás során az azonosító okmányok lemásolásra kerülnek.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.