Tagoknak
Átvilágítás, azonosítás

Mit jelent a személyes azonosítás/átvilágítás?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) által előírt ügyfél-azonosítás elvégzéséhez a Pénztár ügyfelének (pénztártagnak, kifizetésben részesülő kedvezményezettnekszemélyesen kell megjelennie a Pénztár ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban, illetve az azonosítás elvégezhető elektronikusan VideóPénztári[1] azonosítási hívás keretében. 

Az ügyfél-azonosítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztár ügyfele aláírásával hitelesít. 

A Pmt. szerint minden természetes személy ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, akkor a befizetés alapjául szolgáló jövedelme miből származik.

A Pénztárnak az azonosításkor bemutatott okmányokról kötelezően másolatot, videóhívás esetén fényképet kell készítenie.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a Pénztár ügyfele akadályoztatva van, akkor a személyes okmányai másolatát közjegyző, vagy magyar konzuli tisztviselő által kell hitelesíteni, és a Pénztárhoz megküldeni. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be a Pénztárunk részére. Az adatváltoztatás legegyszerűbb módja az online pénztári felületen történő adatmódosításNyilvántartott adatait, illetve azt, hogy nyilvántartásunk szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén.

[1] A VideóPénztári szolgáltatást minden magyar állampolgárságú, kártya formátumú személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, vezetői engedély) rendelkező pénztártagunk igénybe veheti. A szolgáltatás díjmentes, de feltétele előzetesen érvényes mobiltelefonszám bejelentése a Pénztár felé (a szolgáltatást magyarországi telefonszámmal tudjuk biztosítani, külföldi telefonszám esetén az ottani szolgáltató kompatibilitásától függ).

 

Milyen módon van lehetőség személyes azonosítás elvégzésére?

Elektronikusan - VideóPénztáron keresztül 

Személyes azonosításhoz vegye igénybe a kényelmes, online megoldást, ingyenes VideóPénztári ügyfél-azonosítási szolgáltatásunkat.

Részletek és időpontfoglalás VideóPénztárhoz

Személyesen - Személyes ügyintés előtt kérjük tájékozódjon az aktuális nyitvatartásról!

 1. országszerte bármelyik hazai UniCredit bankfiókban>>
 2. központi személyes ügyfélszolgálati irodánk felkeresésével>>
 3. közjegyző igénybevételével: a közjegyző a személyazonosító okmányokról az Ön jelenlétében hiteles másolatot készít. Ezt a hiteles másolatot és a kiemelt közszereplői nyilatkozatot kell beküldeni a Pénztár postacímére: 1853 Budapest (központi postafiók cím, csak irányítószámot és városnevet tartalmaz).
 4. külföldön: a személyes azonosítással, valamint az okmánymásolatok és a kiemelt közszereplői nyilatkozat hitelesítésével a nagykövetséget (konzulátust) kell felkeresni. A külképviseleten történő azonosításhoz szükséges nyomtatvány>>

Milyen iratok szükségesek a személyes azonosítás elvégzéséhez?

 • érvényes személyazonosító- és lakcímet igazoló okiratok

Jogszabályi előírások

2020-tól változtak a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok, ennek megfelelően az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos teendők is módosultak.

A Pmt. alapján az ún. egyszerűsített eljárásnak megfelelően a Pénztárnak legalább az alábbi adatokat kell nyilvántartani a pénztártagokról: családi és utónév, születéskori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító igazolvány okmány típusa és száma, lakcímkártya száma.

Gyors adatpótlási lehetőség: Online adatmegadással – a https://online.aranykornyp.hu/atvilagitas  oldalon. 

Az adatokon túl a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát, valamint írásbeli közszereplői nyilatkozatát is nyilván kell tartanunk. 

Az okmánymásolatok, valamint aláírással és tanúkkal ellátott, kiemelt közszereplői nyilatkozat személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül hitelesítve elektronikus úton küldhető meg Pénztárunk felé.

Pmt. szerinti átvilágítási státuszok, teendők

 • Teljeskörűen átvilágítva: Ön korábban már teljesítette a jogszabály által előírt személyes ügyfél-azonosítást. Amennyiben azóta adataiban nem történt változás, akkor nagyobb összegű kifizetés igényléséig nincs további teendője. Ha a korábban bemutatott személyazonosító okmányában, vagy lakcímkártyájában változás történt, kérjük, hogy a megváltozott igazolványának (mindkét oldal) és/vagy megváltozott lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát és egy új közszereplői nyilatkozatot is postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel juttassa el Pénztárunkhoz. 
   
 • Átvilágítva, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit bankfiókban is.

 • 2019-ben egyszerűsítetten átvilágított, dokumentumhiány: kérjük személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor pedig kérjük, keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik hazai UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából vagy vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat 
 • 2020 szerint egyszerűsítetten átvilágított: kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor a személyes azonosítás elvégzéséhez vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat, vagy keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot.

 • Nincs átvilágítva: kérjük személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor pedig kérjük, keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik hazai UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából vagy vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat

Szolgáltatási/kifizetési igény benyújtása esetén

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján Pénztárunk a szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően a szolgáltatásra, kifizetésre jogosulttól a személyes azonosítás keretében

 • felveszi a kifizetésre jogosult személyes adatait,
 • lemásolja vagy VideóPénztári azonosítás esetén fényképet készít és ellenőrzi a kifizetésre jogosult személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • felveszi írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk - a vonatkozó jogszabály értelmében - köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás, kifizetés teljesítését abban az esetben, ha a kifizetésre jogosult átvilágításának eredményei nem állnak a Pmt. szerint teljeskörűen rendelkezésre.

Tovább olvasok a kifizetések egyéb feltételeiről

 

Átvilágítás, azonosítás

Mit jelent a személyes azonosítás/átvilágítás?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) által előírt ügyfél-azonosítás elvégzéséhez a Pénztár ügyfelének (pénztártagnak, kifizetésben részesülő kedvezményezettnekszemélyesen kell megjelennie a Pénztár ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban, illetve az azonosítás elvégezhető elektronikusan VideóPénztári[1] azonosítási hívás keretében. 

Az ügyfél-azonosítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztár ügyfele aláírásával hitelesít. 

A Pmt. szerint minden természetes személy ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, akkor a befizetés alapjául szolgáló jövedelme miből származik.

A Pénztárnak az azonosításkor bemutatott okmányokról kötelezően másolatot, videóhívás esetén fényképet kell készítenie.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a Pénztár ügyfele akadályoztatva van, akkor a személyes okmányai másolatát közjegyző, vagy magyar konzuli tisztviselő által kell hitelesíteni, és a Pénztárhoz megküldeni. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be a Pénztárunk részére. Az adatváltoztatás legegyszerűbb módja az online pénztári felületen történő adatmódosításNyilvántartott adatait, illetve azt, hogy nyilvántartásunk szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén.

[1] A VideóPénztári szolgáltatást minden magyar állampolgárságú, kártya formátumú személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, vezetői engedély) rendelkező pénztártagunk igénybe veheti. A szolgáltatás díjmentes, de feltétele előzetesen érvényes mobiltelefonszám bejelentése a Pénztár felé (a szolgáltatást magyarországi telefonszámmal tudjuk biztosítani, külföldi telefonszám esetén az ottani szolgáltató kompatibilitásától függ).

 

Milyen módon van lehetőség személyes azonosítás elvégzésére?

Elektronikusan - VideóPénztáron keresztül 

Személyes azonosításhoz vegye igénybe a kényelmes, online megoldást, ingyenes VideóPénztári ügyfél-azonosítási szolgáltatásunkat.

Részletek és időpontfoglalás VideóPénztárhoz

Személyesen - Személyes ügyintés előtt kérjük tájékozódjon az aktuális nyitvatartásról!

 1. országszerte bármelyik hazai UniCredit bankfiókban>>
 2. központi személyes ügyfélszolgálati irodánk felkeresésével>>
 3. közjegyző igénybevételével: a közjegyző a személyazonosító okmányokról az Ön jelenlétében hiteles másolatot készít. Ezt a hiteles másolatot és a kiemelt közszereplői nyilatkozatot kell beküldeni a Pénztár postacímére: 1853 Budapest (központi postafiók cím, csak irányítószámot és városnevet tartalmaz).
 4. külföldön: a személyes azonosítással, valamint az okmánymásolatok és a kiemelt közszereplői nyilatkozat hitelesítésével a nagykövetséget (konzulátust) kell felkeresni. A külképviseleten történő azonosításhoz szükséges nyomtatvány>>

Milyen iratok szükségesek a személyes azonosítás elvégzéséhez?

 • érvényes személyazonosító- és lakcímet igazoló okiratok

Jogszabályi előírások

2020-tól változtak a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok, ennek megfelelően az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos teendők is módosultak.

A Pmt. alapján az ún. egyszerűsített eljárásnak megfelelően a Pénztárnak legalább az alábbi adatokat kell nyilvántartani a pénztártagokról: családi és utónév, születéskori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító igazolvány okmány típusa és száma, lakcímkártya száma.

Gyors adatpótlási lehetőség: Online adatmegadással – a https://online.aranykornyp.hu/atvilagitas  oldalon. 

Az adatokon túl a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát, valamint írásbeli közszereplői nyilatkozatát is nyilván kell tartanunk. 

Az okmánymásolatok, valamint aláírással és tanúkkal ellátott, kiemelt közszereplői nyilatkozat személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül hitelesítve elektronikus úton küldhető meg Pénztárunk felé.

Pmt. szerinti átvilágítási státuszok, teendők

 • Teljeskörűen átvilágítva: Ön korábban már teljesítette a jogszabály által előírt személyes ügyfél-azonosítást. Amennyiben azóta adataiban nem történt változás, akkor nagyobb összegű kifizetés igényléséig nincs további teendője. Ha a korábban bemutatott személyazonosító okmányában, vagy lakcímkártyájában változás történt, kérjük, hogy a megváltozott igazolványának (mindkét oldal) és/vagy megváltozott lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát és egy új közszereplői nyilatkozatot is postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel juttassa el Pénztárunkhoz. 
   
 • Átvilágítva, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit bankfiókban is.

 • 2019-ben egyszerűsítetten átvilágított, dokumentumhiány: kérjük személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor pedig kérjük, keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik hazai UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából vagy vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat 
 • 2020 szerint egyszerűsítetten átvilágított: kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor a személyes azonosítás elvégzéséhez vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat, vagy keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot.

 • Nincs átvilágítva: kérjük személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor pedig kérjük, keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik hazai UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából vagy vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat

Szolgáltatási/kifizetési igény benyújtása esetén

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján Pénztárunk a szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően a szolgáltatásra, kifizetésre jogosulttól a személyes azonosítás keretében

 • felveszi a kifizetésre jogosult személyes adatait,
 • lemásolja vagy VideóPénztári azonosítás esetén fényképet készít és ellenőrzi a kifizetésre jogosult személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • felveszi írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk - a vonatkozó jogszabály értelmében - köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás, kifizetés teljesítését abban az esetben, ha a kifizetésre jogosult átvilágításának eredményei nem állnak a Pmt. szerint teljeskörűen rendelkezésre.

Tovább olvasok a kifizetések egyéb feltételeiről

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.