1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A Pénztártagok személyes azonosítása (átvilágítás)

Frissítve: 2017.06.26-án

2017. június 26-tól új jogszabály rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. A június 26-ig hatályos  2007. évi CXXXVI. törvényt felváltja a 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.).

Mit jelent a személyes beazonosítás (átvilágítás)?

Az átvilágítás során a tagnak személyesen be kell mutatnia érvényes

  • személyazonosító okmányát(személyi igazolvány, útlevél, vagy 2001. után kiállított, kártyaformátumú vezetői engedély),
     
  • valamint a lakcímkártyáját.

Az új Pmt. szerint minden természetes  személy esetén kötelező egy további nyilatkozat kitöltése is arról, hogy a nyilatkozattevő közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott.

Szintén új rendelkezés, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányokról másolatot kell készíteni. Ezeket a másolatokat az azonosítást végző az azonosítási adatlaphoz csatolja.

Abban az esetben, ha a pénztártag tartósan külföldön tartózkodik, akkor a személyes azonosítást, illetve az okmánymásolatok hitelesítését a jogszabály értelmében a nagykövetségen (konzulátuson) lehetséges elvégeztetni.

További információk>>