Tagoknak
Átvilágítás, azonosítás

Mit jelent a személyes azonosítás/átvilágítás?

Az átvilágítás elvégzéséhez a pénztártagnak személyesen kell megjelennie a Pénztár személyes ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban, illetve elvégezhető elektronikusan egy VideóPénztári azonosítási hívás keretében. Az átvilágítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztártag aláírásával hitelesít. A Pmt. szerint minden természetes  személy köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott. A Pénztárnak az azonosításkor bemutatott okmányokról kötelezően másolatot, videóhívás esetén fényképet kell készítenie.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a pénztártag akadályoztatva van, akkor az azonosításra a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok közjegyző, vagy - külföldi tartózkodás esetén – magyar konzuli tisztviselő által, a pénztártag jelenlétében hitelesített másolatának Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be pénztárunk részére. Az adatváltoztatás legegyszerűbb módja az online pénztári felületen történő adatmódosításNyilvántartott adatait, illetve azt, hogy Pénztárunk nyilvántartása szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén.

Milyen módon van lehetőség személyes azonosítás elvégzésére?

Elektronikusan - VideóPénztáron keresztül 

Elindult VideóPénztári ügyfél-azonosítási szolgáltatásunk; jelen járványhelyzetben kérjük, a személyes azonosításhoz ezt a kényelmes, online megoldást részesítse előnyben.

Részletek és időpontfoglalás VideóPénztárhoz

Személyesen - A járványhelyzetre tekintettel, személyes ügyintés előtt tájékozódjon az aktuális nyitvatartásról!

 1. országszerte bármelyik hazai UniCredit bankfiókban>>
 2. központi személyes ügyfélszolgálati irodánk felkeresésével>>
 3. közjegyző igénybe vételével: a közjegyző a személyazonosító okmányokról az Ön jelenlétében hiteles másolatot készít. Ezt a hiteles másolatot és a kiemelt közszereplői nyilatkozatot kell beküldeni a Pénztár postacímére: 1853 Budapest (központi postafiók cím, csak irányítószámot és városnevet tartalmaz).
 4. külföldön: a személyes azonosítással, valamint az okmánymásolatok és a kiemelt közszereplői nyilatkozat hitelesítésével a nagykövetséget (konzulátust) kell felkeresni. A külképviseleten történő azonosításhoz szükséges nyomtatvány>>

Milyen iratok szükségesek a személyes azonosítás elvégzéséhez?

 • érvényes személyazonosító- és lakcímet igazoló okiratok

Mi változott?

2020. január 10-től ismét változtak a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok, ennek megfelelően az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos teendők is módosultak.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az ún. egyszerűsített eljárásnak megfelelően a Pénztárnak legalább az alábbi adatokat kell nyilvántartani a pénztártagokról:

 • családi és utónév, születéskori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító igazolvány típusa, személyazonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma.

Gyors adatpótlási lehetőség: Online adatmegadással – a https://online.aranykornyp.hu/atvilagitas  oldalon. Az adatokon túl személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát, valamint írásbeli közszereplői nyilatkozatát is nyilván kell tartanunk. Az okmánymásolatok, valamint az eredeti aláírással és tanúkkal ellátott, kiemelt közszereplői nyilatkozat személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun hitelesítve küldhető meg Pénztárunk felé.

Pmt. szerinti átvilágítási státuszok, teendők

 • Teljeskörűen átvilágítva: nagyobb összegű kifizetés igényléséig nincs további teendője. Amennyiben az átvilágításkor bemutatott személyazonosító okmányában, vagy lakcímkártyájában változás történt, kérjük, hogy kifizetési igény benyújtása esetén a megváltozott igazolványának (mindkét oldal) és/vagy megváltozott lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát és egy új közszereplői nyilatkozatot is juttasson el Pénztárunkhoz. 
   
 • Átvilágítva, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel online, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit bankfiókban is.

 • 2019-ben egyszerűsítetten átvilágított, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel online vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából vagy vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat.

 • 2020 szerint egyszerűsítetten átvilágított: kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor a személyes azonosítás elvégzéséhez vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat, illetve keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot.

 • Nincs átvilágítva: közszereplői nyilatkozatát juttassa el postai úton, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel online úton pénztárunkhoz. Kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor a személyes azonosítás elvégzéséhez vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat, illetve keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy országszerte bármelyik UniCredit bankfiókot.   

Szolgáltatási/kifizetési igény benyújtása esetén

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján Pénztárunk a szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően a szolgáltatásra, kifizetésre jogosulttól a személyes átvilágítás keretében

 • felveszi a kifizetésre jogosult személyes adatait,
 • lemásolja és ellenőrzi a kifizetésre jogosult személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • felveszi írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk - a vonatkozó jogszabály értelmében - köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás, kifizetés teljesítését abban az esetben, ha a kifizetésre jogosult átvilágításának eredményei nem állnak a Pmt. szerint teljes körűen rendelkezésre.

Tovább olvasok a kifizetések egyéb feltételeiről

 

Átvilágítás, azonosítás

Mit jelent a személyes azonosítás/átvilágítás?

Az átvilágítás elvégzéséhez a pénztártagnak személyesen kell megjelennie a Pénztár személyes ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban, illetve elvégezhető elektronikusan egy VideóPénztári azonosítási hívás keretében. Az átvilágítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztártag aláírásával hitelesít. A Pmt. szerint minden természetes  személy köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott. A Pénztárnak az azonosításkor bemutatott okmányokról kötelezően másolatot, videóhívás esetén fényképet kell készítenie.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a pénztártag akadályoztatva van, akkor az azonosításra a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok közjegyző, vagy - külföldi tartózkodás esetén – magyar konzuli tisztviselő által, a pénztártag jelenlétében hitelesített másolatának Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be pénztárunk részére. Az adatváltoztatás legegyszerűbb módja az online pénztári felületen történő adatmódosításNyilvántartott adatait, illetve azt, hogy Pénztárunk nyilvántartása szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén.

Milyen módon van lehetőség személyes azonosítás elvégzésére?

Elektronikusan - VideóPénztáron keresztül 

Elindult VideóPénztári ügyfél-azonosítási szolgáltatásunk; jelen járványhelyzetben kérjük, a személyes azonosításhoz ezt a kényelmes, online megoldást részesítse előnyben.

Részletek és időpontfoglalás VideóPénztárhoz

Személyesen - A járványhelyzetre tekintettel, személyes ügyintés előtt tájékozódjon az aktuális nyitvatartásról!

 1. országszerte bármelyik hazai UniCredit bankfiókban>>
 2. központi személyes ügyfélszolgálati irodánk felkeresésével>>
 3. közjegyző igénybe vételével: a közjegyző a személyazonosító okmányokról az Ön jelenlétében hiteles másolatot készít. Ezt a hiteles másolatot és a kiemelt közszereplői nyilatkozatot kell beküldeni a Pénztár postacímére: 1853 Budapest (központi postafiók cím, csak irányítószámot és városnevet tartalmaz).
 4. külföldön: a személyes azonosítással, valamint az okmánymásolatok és a kiemelt közszereplői nyilatkozat hitelesítésével a nagykövetséget (konzulátust) kell felkeresni. A külképviseleten történő azonosításhoz szükséges nyomtatvány>>

Milyen iratok szükségesek a személyes azonosítás elvégzéséhez?

 • érvényes személyazonosító- és lakcímet igazoló okiratok

Mi változott?

2020. január 10-től ismét változtak a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok, ennek megfelelően az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos teendők is módosultak.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az ún. egyszerűsített eljárásnak megfelelően a Pénztárnak legalább az alábbi adatokat kell nyilvántartani a pénztártagokról:

 • családi és utónév, születéskori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító igazolvány típusa, személyazonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma.

Gyors adatpótlási lehetőség: Online adatmegadással – a https://online.aranykornyp.hu/atvilagitas  oldalon. Az adatokon túl személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát, valamint írásbeli közszereplői nyilatkozatát is nyilván kell tartanunk. Az okmánymásolatok, valamint az eredeti aláírással és tanúkkal ellátott, kiemelt közszereplői nyilatkozat személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun hitelesítve küldhető meg Pénztárunk felé.

Pmt. szerinti átvilágítási státuszok, teendők

 • Teljeskörűen átvilágítva: nagyobb összegű kifizetés igényléséig nincs további teendője. Amennyiben az átvilágításkor bemutatott személyazonosító okmányában, vagy lakcímkártyájában változás történt, kérjük, hogy kifizetési igény benyújtása esetén a megváltozott igazolványának (mindkét oldal) és/vagy megváltozott lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát és egy új közszereplői nyilatkozatot is juttasson el Pénztárunkhoz. 
   
 • Átvilágítva, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel online, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit bankfiókban is.

 • 2019-ben egyszerűsítetten átvilágított, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel online vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából vagy vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat.

 • 2020 szerint egyszerűsítetten átvilágított: kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor a személyes azonosítás elvégzéséhez vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat, illetve keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot.

 • Nincs átvilágítva: közszereplői nyilatkozatát juttassa el postai úton, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül történő dokumentum hitelesítéssel online úton pénztárunkhoz. Kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor a személyes azonosítás elvégzéséhez vegye igénybe az online VideóPénztári szolgáltatásunkat, illetve keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy országszerte bármelyik UniCredit bankfiókot.   

Szolgáltatási/kifizetési igény benyújtása esetén

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján Pénztárunk a szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően a szolgáltatásra, kifizetésre jogosulttól a személyes átvilágítás keretében

 • felveszi a kifizetésre jogosult személyes adatait,
 • lemásolja és ellenőrzi a kifizetésre jogosult személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • felveszi írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk - a vonatkozó jogszabály értelmében - köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás, kifizetés teljesítését abban az esetben, ha a kifizetésre jogosult átvilágításának eredményei nem állnak a Pmt. szerint teljes körűen rendelkezésre.

Tovább olvasok a kifizetések egyéb feltételeiről

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.