1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Tájékoztatás a kötelező ügyfél-átvilágítási teendőkről

Frissítve: 2019.02.20.

Mi változott?

A 2017. június 26-ig hatályos  2007. évi CXXXVI. törvényt felváltotta a 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.), amely alapján Pénztárunknak a pénztári szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően a szolgáltatásra jogosult tagjaitól a személyes átvilágítás keretében

  • a személyes adatok átvilágítási adatlapon való felvételén kívül,

  • kiemelt közszereplői nyilatkozatot és

  • az azonosító igazolványok másolatát is fel kell venniük.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk 2019. június 26-át követően köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás teljesítését abban az esetben, ha a pénztártag átvilágításának eredményei nem állnak az új Pmt. szerint teljes körűen rendelkezésre.


Mit jelent a személyes beazonosítás (átvilágítás)?

Az átvilágítás elvégzéséhez a pénztártagnak személyesen kell megjelennie a Pénztár személyes ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban.

Az átvilágítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztártag aláírásával hitelesít.

Az új Pmt. szerint minden természetes  személy köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott. Szintén új rendelkezés, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányokról kötelezően másolatot kell készíteni.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a pénztártag akadályoztatva van, akkor az azonosításra a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok közjegyző, vagy - külföldi tartózkodás esetén – magyar konzuli tisztviselő által, a pénztártag jelenlétében hitelesített másolatának Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.

Mi a teendő, ha korábban megtörtént már a személyes azonosítás?

  • Azokban az esetekben, ha személyes azonosítása 2017. június 26. előtt már megtörtént, nem szükséges ismételten a személyes megjelenése, az esetlegesen hiányzó adatokat, okmánymásolatokat, nyilatkozatot postai úton is megküldheti pénztárunk részére.

  • Abban az esetben, ha személyes átvilágítási kötelezettségének 2017. június 26-át követően tett eleget, szintén nem szükséges a személyes megjelenése. Ilyen esetben az okmánymásolatait akkor kell pénztárunk részére megküldenie, ha adataiban, vagy az azonosítás során használt okmányában változás történt.

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be pénztárunk részére.

Nyilvántartott adatait, illetve azt, hogy Pénztárunk nyilvántartása szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén: https://online.aranykornyp.hu/bejelentkezes>>>

 

Pmt. szerinti átvilágítás státuszai és teendők

További információk>>