Gyakori kérdések


1. A befektetésekre milyen előírások vonatkoznak?

A 281/2001. (XII.22.) Kormányrendelet meghatározza, hogy a Pénztár vagyonát milyen befektetési eszközökben tarthatja, valamint ezek portfólióbeli maximális arányát is. A tagok vagyonának védelme érdekében a rendelet előírja, hogy a pénztárnak Befektetési politikában kell rögzítenie azokat a szabályokat, melyek a portfólió kockázatának mértékére, összeállítására vonatkoznak. Az Igazgatótanács által elfogadott Befektetési Politika honlapunkon megtalálható. 
Pénztárunk 2009.07.01-től válaszható portfóliós rendszert működtet. A választható portfóliók kialakításának célja, hogy lehetőséget biztosítsunk tagjaink számára az életpályájuknak és kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő nyugdíjcélú megtakarítás választására.  A választható portfóliós rendszer részletes szabályait a Küldöttközgyűlés által elfogadott Választható Portfóliós Rendszer szabályzata tartalmazza. 

2. Ha vidéki lakos vagyok, hogyan teljesíthetem a személyes azonosítási kötelezettségemet?

Az azonosítás elvégezhető egyszerűen, kényelmesen, otthonról az online VideóPénztár szolgáltatásunkon keresztül, illetve az ország összes UniCredit bankfiókjában lehetősége van többek között a személyes azonosítás elvégzésére is.

 

3. Hogyan alakul a befizetések alapok közötti felosztása?

A Pénztár bankszámlájára a tagok, vagy a tagok javára a munkáltatójuktól érkező befizetések sávos felosztással a fedezeti, a működési és a likviditási alapba kerülnek, melyek aktuális felosztási szabályát itt találja. 

4. Hogyan közölheti az adataiban történt változásokat?

Online Pénztáron keresztül, korábban megadott e-mail címről, vagy telefonszámról sms-ben, ügyfélkapun keresztül hitelesített elektronikus aláírással ellátva, vagy postai úton, illetve személyesen a Pénztár székhelyén, valamint bármelyik UniCredit bankfiókban. Kérjük ne feledje, hogy a személyes adataiban vagy okirataiban bekövetkezett változásokat (pl. ha lejárt, elveszett igazolványa helyett újat kapott) 5 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárhoz!

5. Hogyan lehet a befizetéseket teljesíteni?
6. Hogyan tudhatom meg a számlaegyenlegem forintban kifejezett értékét?

Az elszámolóegység alapú nyilvántartás mellett Ön bármikor meghatározhatja egy adott napra a számlaegyenlege forintban kifejezett piaci értékét. Ehhez az elszámolóegységek darabszámát meg kell szoroznia az adott napi árfolyammal, és így megkapja a forintban kifejezett egyenleget. 

7. Ki lehet önkéntes pénztár tagja?

Az a természetes személy, aki:

8. Kiknek jó választás az ESG Dinamikus portfólió?

Akiknek a nyugdíjig hátralévő megtakarítási időtáv 15 év, vagy ettől több, akiknek a kockázatvállalási hajlandóságuk magas, szeretnék növelni megtakarításukban a részvényhányadot és szeretnék, hogy befektetésükben a felelős, fenntartható szemlélet is érvényesüljön. Az ESG Dinamikus portfólió, megosztással, részportfólióként is választható.

 

9. Külföldről melyik számlaszámra indítsam az utalást?

Nemzetközi utalást az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár központi bankszámlaszáma fogad, ezért külföldről kizárólag az alábbi számlaszáma teljesítsen utalást: Számlaszám: 10918001-00000003-00140000 (IBAN: HU98 1091 8001 0000 0003 0014 0000).
Nemzetközi utalásnál a szükséges további információk: SWIFT(BIC): BACXHUHB
A közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni, nevét, a tagsági azonosítót és/vagy adóazonosító számot a befizetés egyértelmű azonosításához.

10. Mennyi a havi minimális megtakarítás (tagdíj) mértéke?

A tagdíj legkisebb mértéke (egységes tagdíj) negyedévente 30.000 Ft. A havi rendszerességű tagdíjfizetés esetén havi 10.000 Ft. A tag önkéntes elhatározása alapján fizethet rendszeresen vagy esetenként az egységes tagdíjon felüli összegű tagdíjat is.

11. Mi a tagsági viszony létesítésének módja?

A belépés kezdeményezésének első lépése a szabályszerűen kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat kitöltése és Pénztárunkhoz való eljuttatása, vagy online belépés ügyfélkapun keresztül hitelesített aláírással, vagy VideóPénztáron keresztül. A 2017. évi LIII. tv alapján a pénztári belépésnek nem, a kifizetésnek azonban feltétele a tag személyes átvilágítása. A belépéshez elegendő a belépési nyilatkozatokon megadni a szükséges azonosító adatokat.

 

12. Mi a teendője, ha Ön átlépő egy másik önkéntes nyugdíjpénztárból?

A tagsági viszony létesítésére vonatkozó feltételek teljesítésén kívül Önnek a belépési nyilatkozaton jeleznie kell átlépési szándékát, és megadnia az átadó pénztár nevét, valamint a másik pénztárnál használt egyéni azonosítóját. Átlépési szándékát kérjük, hogy a másik pénztárnál is jelezze. Pénztárunk ezután megkeresi az átadó pénztárat és intézkedik az Ön pénztári számlaegyenlegének átutalása érdekében. Az átutalt összeg teljes egészében, költséglevonás nélkül az Ön egyéni számlájára kerül.

13. Mi az elszámoló egység alapú nyilvántartás lényege?

Az elszámoló egység alapú nyilvántartás lényege, hogy a beérkező befizetéseket a Pénztár a választott portfolió aktuális árfolyama alapján átszámítja egységekre és jóváírja az egyéni számlákon. Ez azt jelenti, hogy a Pénztártagok aktuális számlaegyenlegét napi szinten meg lehet határozni. Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek darabszámának és az adott napi árfolyamának a szorzata. Az egyes portfoliók napi árfolyamát ide kattintva tekintheti meg.

14. Mi az önkéntes nyugdíjpénztárak feladata, célja?

Az önkéntes nyugdíjpénztár a nyugdíjas évek anyagi biztonságát szolgáló, hosszútávú megtakarítási forma, az öngondoskodás fontos része. Célja, hogy az aktív évek során előtakarékossággal, a befizetett összeg befektetésével és az adókedvezmény kiaknázása mellett anyagi segítséget jelentsen a nyugdíjas évekre.

15. Mi történik a minimális megtakarítási összeg nemfizetése esetén?

A minimálisan várt megtakarítási összeg beérkezését az előírt rendszerességet követően vizsgáljuk, és elmaradás esetén a hiányzó résznek megfelelő működési és likviditási költséget levonjuk az érintett időszak hozamának terhére. Ez a jogszabályban rögzített eljárás biztosítja, hogy a Pénztár működési költségeihez minden tag hozzájáruljon. 2019. január 1-től legalább negyedévente várja a Pénztár a minimális befizetési összeget. A tag saját döntése szerint előre - legfeljebb az adott tárgyévre - is kifizetheti a tagdíjat.

16. Miben új az ESG Dinamikus portfólió?

Az ESG Dinamikus portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési szempontok mellett kitüntetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok, elsősorban környezetvédelmi és társadalmi aspektusból. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfóliós palettáján ez a legnagyobb részvényhányaddal rendelkező portfólió.

 

17. Mikor szűnik meg, illetve szüntethető meg a tagsági viszony?
18. Mikor teljesíthet a nyugdíjpénztár a pénztártag részére a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően kifizetést?

A nyugdíjazást megelőzően Ön legkorábban a 10 éves várakozási idő eltelte után jogosult nem nyugdíjszolgáltatás típusú kifizetésre. Ebben az esetben a tőkerész adóköteles jövedelemnek minősül, a jelenlegi jogszabályok értelmében azonban a hozam adómentesen felvehető. Amennyiben a tag csak az egyéni számlán jóváírt hozamot veszi fel, tagsági viszonya fennmarad a további tagdíjfizetés lehetőségével. A 10 éves várakozási időt követő nyugdíjpénztári kifizetések adózási szabályairól a 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 28. § (8). bekezdése és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény törvény rendelkezik.

19. Milyen adókedvezmények vonatkoznak Önre az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után?

Az Ön nyugdíjpénztári egyéni befizetései, a munkáltatói tagdíjvállalás összege, valamint a támogatói adomány jogcímen az Ön egyéni számláján jóváírt összeg 20%-ával csökkentheti fizetendő személyi jövedelemadóját. Ez az adókedvezmény egy adóévre vonatkozóan legfeljebb 150 000 Ft. A nyugdíjpénztári befizetések után igénybevehető adókedvezményekről a 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 44/A. § rendelkezik.

20. Milyen értesítéseket kap a tag a nyugdíjpénztár aktuális helyzetéről és egyéni számlájáról?

A pénztár nagy hangsúlyt helyez a pénztártagokkal való folyamatos kapcsolattartásra. Pénztárunk tagjaként évente többször kap tájékoztatást a nyugdíjpénztári befektetésekről, az elért hozamokról, a legfontosabb pénztári hírekről és tudnivalókról. Évente egyszer a tárgyévet követő február 28-ig  egyéni számlaértesítőt küldünk tagjaink részére. Pénztárunk az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adóigazolásokat a tárgyévet követő február 15-ig köteles postára adni. 
A Tag erre irányuló kérése esetén az igazolásokat elektronikus formában állítja elő a Pénztár, mely értesítésünket követően letölthető az online pénztári felületről. Honlapunkon keresztül az online pénztári menü használatával tagjaink bármikor nyomon követhetik nyugdíjpénztári megtakarításuk alakulását.

21. Milyen feltételekkel adhat a munkáltató alkalmazottainak önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjhozzájárulást, -kiegészítést vagy eseti támogatást?

A munkáltatónak lehetősége van a tagdíj fizetését a pénztártagtól részben vagy egészben átvállalni, ekkor tagdíj-átvállalási szerződést kell kötnie a pénztárral. A munkáltató a hozzájárulásból a továbbiakban egyetlen olyan alkalmazottját sem zárhatja ki, aki vele legalább 6 hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll.

A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás egységes mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

22. Milyen nyugdíjszolgáltatásokat nyújt az önkéntes pénztár?

Amennyiben Ön elérte a nyugdíjkorhatárt, vagy saját jogon nyugellátásra válik jogosulttá, akkor a következő lehetőségek közül választhat:
a.) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
b.) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
c.) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe,
d.) tagdíjfizetés nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a Pénztárban hagyja.
e.) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
f.) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.
Önnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a lehetőségek közül melyiket választja. Amennyiben nem nyilatkozik, a Pénztár úgy tekinti, hogy a tagdíjat tovább fizeti, és nyugdíjszolgáltatást nem vesz igénybe.

23. Milyen szabályai vannak az átlépésnek más nyugdíjpénztárba?

Egy személy egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárban is létesíthet tagsági jogviszonyt, az önkéntes pénztár tagja bármikor átléphet másik nyugdíjpénztárba. Átlépési szándékát írásban kell Pénztárunk bejelentenie az átlépés pontos időpontjának megjelölésével, és ezzel egyidejűleg - az átvevő pénztár bankszámlaszámának közlése mellett – meg kell jelölnie, hogy melyik pénztárba kíván átlépni. Az átlépési kérelem teljesítéséhez szükséges a Pmt. szerinti átvilágítás teljes körű elvégzése, ennek hiányában Pénztárunk az átlépést nem teljesítheti.

24. Mit jelent az ESG?

Az ESG a Környezet (Enviroment), Társadalom (Social) és Vállalatirányítás (Governance) szavak angol megfelelőjének kezdőbetűiből képzett mozaikszó.

 

25. Örökölhető-e az önkéntes pénztári fedezeti számlán lévő összeg? Ez mikor adó- és illetékmentes?

Az önkéntes pénztári fedezeti számlán összegyűlt összegre haláleseti kedvezményezettet lehet megjelölni. (Ennek hiányában a tag törvényes örököse(i) örökli(k) az itt lévő vagyont.) Öröklés esetén a pénztártag követelése nem része a hagyatéknak, ebből következően adó és illetékmentes. Az örökös, vagy a kedvezményezett az örökölt összeget egy összegben felveheti, vagy annak saját nyugdíjpénztári számlájára történő átvezetését kérheti, így később magasabb összegű nyugdíjszolgáltatást kap.

26. Terheli -e az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hozamát kamatadó és szocho?

Nem, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hozamát sem kamatadó, sem szocho nem terheli.

27. Van-e belépési díj?

Igen, új taggá válók esetében a belépést követően teljesített első tagdíjból Pénztárunk összesen maximum 4.000 Ft-ot von le működési költségekre.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.