Tagoknak
Minimális megtakarítási összeg

Frissítve: 2023.08.04.

 • Havonta 10.000 Ft 

 • Negyedévente 30.000 Ft  

 • Évente - a tárgyévi megtakarítás előre, első negyedévben (legkésőbb március 31-i beérkezéssel) befizetve 120.000 Ft 

Önkéntes nyugdíjpénztárakban a befizetett megtakarítási összegekből az éves felosztási szabály szerint  a működési és likviditási alap javára levont összeg a Pénztár üzemeltetését szolgálja; a tagok egyéni számláját egyéb számlavezetési díj nem terheli.

Az önkéntes nyugdíjpénztári számla egy rugalmas megtakarítási lehetőség többek között azért is, hiszen olyan élethelyzetben sem szűnik meg, nem vész el a korábbi megtakarítás, amikor esetleg átmenetileg nincs lehetősége befizetést teljesíteni. A Pénztár szolgáltatásai azonban ebben az időszakban is elérhetőek, a számlavezetéssel kapcsolatos költségek ugyanúgy felmerülnek, ezért a minimálisan várt megtakarítási összeg elmaradása esetén a Pénztár levonást teljesít a megtermelt hozam terhére. Ez a jogszabályban és a Pénztár Alapszabályában is rögzített eljárás biztosítja, hogy a Pénztár működési költségeihez minden Pénztártag hozzájáruljon.

FONTOS! Pénztárunk a minimálisan várt megtakarítási összeg beérkezését negyedévente vizsgálja.

Mennyit tegyünk félre? 

Az egyéni, optimális megtakarítási összeg megválasztásához ajánljuk kalkulátorunkat és a témáról szóló bejegyzésünket:

Kalkulátor 

Témáról is szóló bejegyzésünk

 

Gyakori kérdések

 Mi történik, ha nem érkezik be negyedévente a minimálisan várt megtakarítási összeg?

Amennyiben a vizsgált negyedévre vonatkozóan (az adott negyedévben, vagy azt megelőzően a tárgyévben) nem érkezett be a Pénztártagtól legalább a minimálisan várt tagdíjbefizetés, akkor a Pénztártag egyéni számláján termelődött hozam összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Pénztár csökkenti az elmaradt befizetés működési és likviditási alapra eső részével.

A minimálisan várt megtakarítási összeg (tagdíj) befizetésének lehetőségei

Gyakoriság

Határidő

Összeg

Nem fizetés vizsgálata

Havi

tárgyhó utolsó napjáig

10.000 Ft

negyedévente

Negyedéves

negyedév utolsó napjáig

30.000 Ft

negyedévente

Éves

március 31-ig

120.000 Ft

első negyedévet követően*

*Amennyiben az egész évre számított befizetés csak év végén érkezik be Pénztárunkhoz, és ezt megelőzően a negyedéves minimum összeg utalása sem történik meg, akkor az első három negyedéves vizsgálatot követően Pénztárunk kénytelen csökkenteni a Pénztártag számláján termelődött hozam összegét - az Alapszabályban rögzített eljárásnak megfelelően. A levont hozamösszeg egy nagyobb, év végi befizetést követően sem kerülhet vissza a Pénztártag egyéni számlájára, ezért kérjük, hogy befizetéseiket ennek figyelembevételével tervezzék.

Mi a teendőm, ha évente általában egyszer, év végén szoktam befizetést teljesíteni?  

Ebben az esetben a leghatékonyabb, ha áttér az alábbi befizetési gyakoriságok valamelyikére:

 • első negyedévben befizeti a szokásos éves megtakarítási összeget (lehetőség szerint legalább 120.000 Ft mértékben), vagy
 • az eddigi éves befizetését havi vagy negyedéves bontásban utalja el – ez esetben a minimálisan javasolt megtakarítási összegek
  • havonta 10.000 Ft, vagy
  • negyedévente 30.000 Ft.
 • amennyiben Ön éves szinten a fenti havi, negyedéves, illetve éves minimum összegeknél több megtakarítást tervez, akkor úgy is eljárhat, hogy az Önnek kedvező éves, negyedéves, vagy havi rendszeres megtakarítást teljesíti, és év közben, vagy év végén ezt kiegészíti eseti befizetéssel az adójóváírás maximalizálása céljából.
 • Természetesen Ön teljesítheti továbbra is év végén a teljes éves megtakarítását, de ez esetben az első 3 negyedévben a minimális megtakarítási összeg elmaradása miatt a megtermelt hozam összege negyedévente csökkeni fog.

Mi a teendőm, ha havonta fizetem a megtakarítást, de 10.000 Ft-nál kevesebb összeget utaltam eddig?

A nyugdíj-megtakarítás értékállóságához elengedhetetlen, hogy a megtakarítást a lehetőségeinkhez mérten évről-évre növeljük. Ráadásul a magasabb befizetés után több visszatérítendő adóról is rendelkezhet. Ezért érdemes lehetőség szerint legalább a minimális megtakarítási összegig felemelni a havi megtakarítását. Természetesen, ha megteheti, akkor lehetőségein belül ennél magasabb összeget is érdemes félre tenni nyugdíjcélra.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy havi 10.000 Ft alatti megtakarítással tudja gyarapítani önkéntes nyugdíjpénztári számláját, akkor annyit is utalhat, ez esetben a működési költségekhez való hozzájárulásként kismértékű hozamelvonásra számíthat. 

Van teendőm, ha havonta 10.000 Ft feletti megtakarítást fizetek?

Amennyiben idén még nem vizsgálta felül előző évi megtakarítási összegét, akkor legalább az éves infláció mértékével, illetve amennyiben fizetésemelésben részesült, akkor annak arányában érdemes növelnie nyugdíj megtakarítását. 

Fizethetem továbbra is úgy a megtakarítást, hogy a havi rendszeres megtakarításon felül eseti befizetést is teljesítek, amikor már látom, hogy mennyit tudok adott évben erre a célra félre tenni?

Igen, továbbra is lehet a havi/negyedéves rendszeres megtakarítás mellett eseti befizetést teljesíteni.

 Csoportos beszedéssel fizetem a megtakarításom, hol kell jeleznem, ha növelni szeretném a befizetési összeget?

Amennyiben a csoportos beszedésében megadott limit összeg engedi, akkor elegendő Pénztárunk felé jelezni, hogy növeljük meg a csoportos beszedési megbízás összegét és Pénztárunk a bejelentést követő beszedést már az Ön által megadott új összegben teljesíti.

Ha a limit összeg módosítására is szükség van, akkor annak megnöveléséről a számlavezető bankja felé kell rendelkeznie.

Miért változtatott a Pénztár a befizetési gyakoriság vizsgálaton? 

 • Pénztárunknak egyik célja a negyedéves vizsgálatra való visszatéréssel, hogy a tudatos, rendszeres megtakarításra ösztönözzük Tagjainkat legalább a minimálisan várt összeg erejéig. Ezen túlmenően természetesen a továbbiakban is teljesíthető eseti befizetés az év bármely szakában, így az egyéni megítélés szerint a minimálisan nyugdíjcélra szánt rendszeres megtakarítás mellett, az adott év bevételeinek függvényében is tovább növelhető a számla egyenlege. Ezzel egyben a visszaigényelhető személyi jövedelemadó összege is nő (az adókedvezmény mértéke a befizetés 20%-a, éves szinten maximum 150.000 Ft). Jó hír, hogy 2019-től az egyéni befizetések és támogatások mellett, már a munkáltatói befizetések után is igényelhető adójóváírás az éves maximum értékig.

 • A megtakarítás ösztönzésen túl a negyedéves befizetés ellenőrzés rendszere pontosabb, kiszámíthatóbb bevétel/költségtervezést tesz lehetővé, így segíti a Pénztárral szemben támasztott szigorú elvárásnak, a költségegyensúlyos gazdálkodásnak való megfelelést például a fejlesztések, újítások tervezése során.

Minimális megtakarítási összeg

Frissítve: 2023.08.04.

 • Havonta 10.000 Ft 

 • Negyedévente 30.000 Ft  

 • Évente - a tárgyévi megtakarítás előre, első negyedévben (legkésőbb március 31-i beérkezéssel) befizetve 120.000 Ft 

Önkéntes nyugdíjpénztárakban a befizetett megtakarítási összegekből az éves felosztási szabály szerint  a működési és likviditási alap javára levont összeg a Pénztár üzemeltetését szolgálja; a tagok egyéni számláját egyéb számlavezetési díj nem terheli.

Az önkéntes nyugdíjpénztári számla egy rugalmas megtakarítási lehetőség többek között azért is, hiszen olyan élethelyzetben sem szűnik meg, nem vész el a korábbi megtakarítás, amikor esetleg átmenetileg nincs lehetősége befizetést teljesíteni. A Pénztár szolgáltatásai azonban ebben az időszakban is elérhetőek, a számlavezetéssel kapcsolatos költségek ugyanúgy felmerülnek, ezért a minimálisan várt megtakarítási összeg elmaradása esetén a Pénztár levonást teljesít a megtermelt hozam terhére. Ez a jogszabályban és a Pénztár Alapszabályában is rögzített eljárás biztosítja, hogy a Pénztár működési költségeihez minden Pénztártag hozzájáruljon.

FONTOS! Pénztárunk a minimálisan várt megtakarítási összeg beérkezését negyedévente vizsgálja.

Mennyit tegyünk félre? 

Az egyéni, optimális megtakarítási összeg megválasztásához ajánljuk kalkulátorunkat és a témáról szóló bejegyzésünket:

Kalkulátor 

Témáról is szóló bejegyzésünk

 

Gyakori kérdések

 Mi történik, ha nem érkezik be negyedévente a minimálisan várt megtakarítási összeg?

Amennyiben a vizsgált negyedévre vonatkozóan (az adott negyedévben, vagy azt megelőzően a tárgyévben) nem érkezett be a Pénztártagtól legalább a minimálisan várt tagdíjbefizetés, akkor a Pénztártag egyéni számláján termelődött hozam összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Pénztár csökkenti az elmaradt befizetés működési és likviditási alapra eső részével.

A minimálisan várt megtakarítási összeg (tagdíj) befizetésének lehetőségei

Gyakoriság

Határidő

Összeg

Nem fizetés vizsgálata

Havi

tárgyhó utolsó napjáig

10.000 Ft

negyedévente

Negyedéves

negyedév utolsó napjáig

30.000 Ft

negyedévente

Éves

március 31-ig

120.000 Ft

első negyedévet követően*

*Amennyiben az egész évre számított befizetés csak év végén érkezik be Pénztárunkhoz, és ezt megelőzően a negyedéves minimum összeg utalása sem történik meg, akkor az első három negyedéves vizsgálatot követően Pénztárunk kénytelen csökkenteni a Pénztártag számláján termelődött hozam összegét - az Alapszabályban rögzített eljárásnak megfelelően. A levont hozamösszeg egy nagyobb, év végi befizetést követően sem kerülhet vissza a Pénztártag egyéni számlájára, ezért kérjük, hogy befizetéseiket ennek figyelembevételével tervezzék.

Mi a teendőm, ha évente általában egyszer, év végén szoktam befizetést teljesíteni?  

Ebben az esetben a leghatékonyabb, ha áttér az alábbi befizetési gyakoriságok valamelyikére:

 • első negyedévben befizeti a szokásos éves megtakarítási összeget (lehetőség szerint legalább 120.000 Ft mértékben), vagy
 • az eddigi éves befizetését havi vagy negyedéves bontásban utalja el – ez esetben a minimálisan javasolt megtakarítási összegek
  • havonta 10.000 Ft, vagy
  • negyedévente 30.000 Ft.
 • amennyiben Ön éves szinten a fenti havi, negyedéves, illetve éves minimum összegeknél több megtakarítást tervez, akkor úgy is eljárhat, hogy az Önnek kedvező éves, negyedéves, vagy havi rendszeres megtakarítást teljesíti, és év közben, vagy év végén ezt kiegészíti eseti befizetéssel az adójóváírás maximalizálása céljából.
 • Természetesen Ön teljesítheti továbbra is év végén a teljes éves megtakarítását, de ez esetben az első 3 negyedévben a minimális megtakarítási összeg elmaradása miatt a megtermelt hozam összege negyedévente csökkeni fog.

Mi a teendőm, ha havonta fizetem a megtakarítást, de 10.000 Ft-nál kevesebb összeget utaltam eddig?

A nyugdíj-megtakarítás értékállóságához elengedhetetlen, hogy a megtakarítást a lehetőségeinkhez mérten évről-évre növeljük. Ráadásul a magasabb befizetés után több visszatérítendő adóról is rendelkezhet. Ezért érdemes lehetőség szerint legalább a minimális megtakarítási összegig felemelni a havi megtakarítását. Természetesen, ha megteheti, akkor lehetőségein belül ennél magasabb összeget is érdemes félre tenni nyugdíjcélra.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy havi 10.000 Ft alatti megtakarítással tudja gyarapítani önkéntes nyugdíjpénztári számláját, akkor annyit is utalhat, ez esetben a működési költségekhez való hozzájárulásként kismértékű hozamelvonásra számíthat. 

Van teendőm, ha havonta 10.000 Ft feletti megtakarítást fizetek?

Amennyiben idén még nem vizsgálta felül előző évi megtakarítási összegét, akkor legalább az éves infláció mértékével, illetve amennyiben fizetésemelésben részesült, akkor annak arányában érdemes növelnie nyugdíj megtakarítását. 

Fizethetem továbbra is úgy a megtakarítást, hogy a havi rendszeres megtakarításon felül eseti befizetést is teljesítek, amikor már látom, hogy mennyit tudok adott évben erre a célra félre tenni?

Igen, továbbra is lehet a havi/negyedéves rendszeres megtakarítás mellett eseti befizetést teljesíteni.

 Csoportos beszedéssel fizetem a megtakarításom, hol kell jeleznem, ha növelni szeretném a befizetési összeget?

Amennyiben a csoportos beszedésében megadott limit összeg engedi, akkor elegendő Pénztárunk felé jelezni, hogy növeljük meg a csoportos beszedési megbízás összegét és Pénztárunk a bejelentést követő beszedést már az Ön által megadott új összegben teljesíti.

Ha a limit összeg módosítására is szükség van, akkor annak megnöveléséről a számlavezető bankja felé kell rendelkeznie.

Miért változtatott a Pénztár a befizetési gyakoriság vizsgálaton? 

 • Pénztárunknak egyik célja a negyedéves vizsgálatra való visszatéréssel, hogy a tudatos, rendszeres megtakarításra ösztönözzük Tagjainkat legalább a minimálisan várt összeg erejéig. Ezen túlmenően természetesen a továbbiakban is teljesíthető eseti befizetés az év bármely szakában, így az egyéni megítélés szerint a minimálisan nyugdíjcélra szánt rendszeres megtakarítás mellett, az adott év bevételeinek függvényében is tovább növelhető a számla egyenlege. Ezzel egyben a visszaigényelhető személyi jövedelemadó összege is nő (az adókedvezmény mértéke a befizetés 20%-a, éves szinten maximum 150.000 Ft). Jó hír, hogy 2019-től az egyéni befizetések és támogatások mellett, már a munkáltatói befizetések után is igényelhető adójóváírás az éves maximum értékig.

 • A megtakarítás ösztönzésen túl a negyedéves befizetés ellenőrzés rendszere pontosabb, kiszámíthatóbb bevétel/költségtervezést tesz lehetővé, így segíti a Pénztárral szemben támasztott szigorú elvárásnak, a költségegyensúlyos gazdálkodásnak való megfelelést például a fejlesztések, újítások tervezése során.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.