1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Fogalomtár


a á b c d e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u v w x y z


Egyéni befizetés

Az a pénztári befizetés, amelyet az egyén teljesít saját jövedelméből, ellentétben a vállalat által a tag helyett fizetett tagdíjátvállalással, a munkáltatói befizetéssel. Személyi jövedelemadó visszatérítést a kettő közül csak az egyéni befizetés után lehet igénybe venni.

Az egyéni befizetés minimális mértéke az egységes tagdíj. 2019. január 1-től az Alapszabályban meghatározott minimális megtakarítási összeg NEGYEDÉVENTE a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-a, vagyis 22.350 Ft/negyedév.  Havi bontásban a tárgyév első napján érvényes minimálbér 5%-a 100 forintra kerekítve, vagyis 7.500 Ft/hó.

 

FONTOS, hogy Pénztárunk 2019-től a minimálisan várt megtakarítási összeg beérkezését a korábbi éves rendszeresség helyett negyedévente vizsgálja.

 

A befizetéseket teljesítheti:

  • csoportos beszedési megbízással (a Pénztár vagy a bank felé adott megbízás alapján),
  • átutalással (az Ön számlavezető bankjának adott átutalási megbízás alapján),
  • postai csekken (amennyiben erre vonatkozó igényét a Pénztárnak jelzi),
  • bármelyik UniCredit fiókban készpénzzel,
  • központi ügyfélszolgálatunkon és weboldalunkon bankkártyával.
  • munkáltatói utalással – a pénztártag adhat megbízást munkáltatójának, hogy a béréből bérszámfejtéskor az egyéni önkéntes nyugdíjpénztári befizetését vonja le és utalja át a pénztár felé.
Egyéni számlaszám

Minden pénztártagunk rendelkezik egyéni számlaszámmal, amely tartalmazza tagsági azonosítóját. A befizetés az egyéni számlaszámon keresztül gyorsabban az egyéni számlára kerül, mivel az egyedi számlaszám jóvoltából automatizált a beérkezett összegek azonosítása. Egyéni számlaszámát bármikor lekérdezheti a honlapunkon elérhető egyéni számlaszám generátor segítségével.

Egyéni számlaszám generátor

A honlapunkon található alkalmazással (https://www.aranykornyp.hu/generator) bármikor lekérdezheti az Aranykoros egyéni számlaszámát.  A lekérdezéshez tagsági azonosítójára és adóazonosító jelére van szükség. Innovatív egyéni számlaszám szolgáltatásunkkal lehetősége van egyéni befizetéseit a tagságához létrehozott saját számlaszámra teljesíteni. Mivel a számlaszám a tagsági azonosítóját is tartalmazza, fontos, hogy csak egyéni befizetései érkezzenek rá.

Egyenleglekérdezés

Pénztárunk a nap 24 órájában biztosítja a hozzáférést tagjai részére az ingyenes online pénztárhoz, valamint telefonos ügyfélszolgálati időben a telefonos egyenleglekérdezéshez.

Az online pénztári szolgáltatás elérését – biztonsági okokból - azon tagoknak tudjuk biztosítani, akik belépéskor vagy a tagság során adatpótlásként mobiltelefonszámukat, illetve email-es elérhetőségüket megadták.  

Egyösszegű szolgáltatás

Nyugdíjjogosultság esetén lehetőség van az egyéni számla egészének vagy egy részének egy összegben történő felvételére.

Ellenőrző bizottság

A Pénztár ellenőrző szerve. A jogszabályoknak, alapszabálynak és a pénzügyi tervnek megfelelően vizsgálja a Pénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, működőképességét, fizetőképességét, bevételének-kiadásának összhangját. Véleményezi a Küldött-közgyűlés elé kerülő anyagokat. Évente ellenőrzési tervet készít.

Elszámoló egység alapú nyilvántartás

Az elszámoló egység alapú nyilvántartás lényege, hogy a beérkező befizetéseket a Pénztár a választott portfólió aktuális árfolyama alapján átszámítja egységekre és jóváírja az egyéni számlákon. Ez azt jelenti, hogy a Pénztártagok aktuális számlaegyenlegét napi szinten meg lehet határozni.

Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek darabszámának és az adott napi árfolyamának a szorzata.

 

Ertékelési különbözet

Az értékelési különbözet a piaci és a bekerülési (beszerzési) érték közötti különbözet, az eszköz piaci értékének a bekerülési (beszerzési) érték fölé növekedését vagy a bekerülési (beszerzési) érték alá csökkenését. Az értékelési különbözet tehát a pénzügyileg még nem realizált árfolyamnyereséget vagy árfolyamveszteséget mutatja meg.