Aktív korban igényelhető lehetőségek

FONTOS! A szolgáltatással (kifizetéssel, átlépéssel) kapcsolatos igénybejelentés akkor teljesíthető zökkenőmentesen, ha az igény bejelentője maradéktalanul eleget tett az - Alapszabályban, Pmt. törvényben és Pmt. szabályzatban,  valamint a Szolgáltatási szabályzatban előírt feltételeknek. 

Kérjük, hogy a kifizetési igény benyújtása előtt minden esetben tájékozódjon azonosítási státuszáról és a kifizetési igény benyújtásának  feltételeiről a honlapunkon, vagy forduljon Pénztárunkhoz tájékoztatásért email-ben az info@aranykornyp.hu címen, vagy központi telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 374 8400-ás telefonszámon.

ADÓ- ÉS JÁRULÉKMENTES HOZAMFELVÉTEL

A belépést követő 10. évtől az önkéntes nyugdíjpénztári számla hozzáférhetővé válik és lehetőség nyílik arra, hogy a megtakarítás teljes felhalmozott hozamát adó- és járulékmentesen felvegye. Az első hozamfelvételt követően 3 év elteltével lesz mód ismét kifizetési igény benyújtására a tagsági jogviszony fenntartásával.

ADÓ- ÉS SZOCHO KÖTELES TŐKEFELVÉTEL

Az önkéntes nyugdíjpénztári számláról a hozam összegénél nagyobb összeg is felvehető 10 éves tagságot követően. Az adókötelesként megállapított tőkerész felvételét azonban 15% SZJA és 13% szocho terheli. Amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárban eltöltött tagsági jogviszonya a 10 évet eléri, és nem részesül saját jogú nyugellátásban, a megtakarításának egy részét vagy egészét felveheti, az alábbiak szerint:

  • a pénztártagságát folytatja és – legfeljebb háromévente egy alkalommal – az egyéni számláján lévő összeg egészét vagy egy részét felveszi,
  • a pénztárból kilép és az egyéni számláján lévő teljes összeget felveszi, ekkor tagsági jogviszonya megszűnik, erre a pénztártagságra vonatkozóan további befizetésre nincs lehetősége. Új belépési nyilatkozat kitöltésével ismét létesíthet tagsági jogviszonyt.

A nyugdíjkorhatár elérése előtt kifizetett összeg tőke része adóköteles egyéb jövedelemnek minősül, így szociális hozzájárulás és személyi jövedelemadó előleg fizetési kötelezettség terheli. Az egyéni számlára osztódott hozam a kifizetéskor adómentes.

Az adóköteles jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 28. §. (8) pontja alapján a következők szerint kell megállapítani:

Tagsági jogviszony éveinek száma

11.

évben

12.

évben

13.

évben

14.

évben

15.

évben

16.

évben

17.

évben

18.

évben

19.

évben

20.

évben

21.

évtől

Az egyéni számlára befizetett tőke adóköteles része

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

A tőke a fenti táblázatban meghatározott mértékig adóköteles egyéb jövedelemnek minősül, a személyi jövedelemadó előleget (15%) a Pénztár a kifizetés teljesítésekor levonja. 2008. január 1-től az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007. december 31. után jóváírt befizetések esetében az SZJA törvény rendelkezése szerint az adókötelezettség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ és nem a tagsági jogviszony kezdő időpontjától, ami azt jelenti, hogy a 2007. december 31-e után teljesített befizetései 100%-ig adóköteles jövedelemnek számítanak.

Tekintettel arra, hogy a tőkekifizetéssel szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, így adóalapnak a megállapított jövedelem 89%-át kell figyelembe venni (ennek megfelelően 1 000 Ft tőkekifizetés esetén az adóalap az 1 000 Ft 89%-a, vagyis 890 Ft). A szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény szerint az adóköteles rész után 13%-os szociális hozzájárulás fizetendő, melynek bevallása és befizetése a Pénztártag feladata. 

A tagsági jogviszony időtartama alatt az egyéni számla befektetésén elért hozam a kifizetéskor adómentes. Csak hozam kifizetése esetén a hozam 100%-a kerül kifizetésre a Pénztártag bankszámlaszámára vagy lakcímkártyán szereplő lakcímére.

Tájékoztatjuk, hogy ha tagsági jogviszonyát kilépéssel megszünteti, abban az esetben az önkéntes pénztárba teljesített saját befizetések után járó adókedvezményt a Pénztár az adóhatósághoz visszautalja. A visszautalt összeget az adóhatóságtól Ön igényelheti vissza, amennyiben igazolja, hogy a tagsági jogviszonya nem Önnek felróható okból szűnt meg.

LEKÖTÉS

A 10 éves várakozási időt követően, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számla egyenlegének legfeljebb 50%-a fedezetként felajánlható hitelfelvétel esetén. Ilyenkor a számlán szereplő összeg a Tag nyilatkozata alapján lekötésre kerül. További információk>>

TAGI KÖLCSÖN

3 éves megtakarítási időszak után tagi kölcsön formájában az egyéni számla 30%-a egy éves futamidőre jegybanki alapkamat +5% kamattal felvehető. További információk>>

HALÁLESETI KIFIZETÉS

Önkéntes nyugdíjpénztári haláleseti szolgáltatás esetében a belépési nyilatkozaton megjelölt (vagy a későbbiekben módosított) kedvezményezett – ennek hiányában jogerős hagyatékátadó végzésben vagy jogerős öröklési bizonyítványban megnevezett törvényes örökös – részesedésének arányában jogosult rendelkezni az egyéni számla összegéről. További információk>>

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.