Tagi lekötés

Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéniszámla-követelés legfeljebb 50%-át a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, ha az alábbi feltételek fennállnak.

Az igénylés feltételei

 • a várakozási idő letelt, vagy a pénztártag a nyugdíjkorhatárt elérte
 • nem nyújtott be tagi kölcsön igényt
 • nincs fennálló tagi kölcsön tartozása
 • nem kezdeményezte kilépését a pénztárból.

 Az igényléshez benyújtandó iratok

 • a tag nyilatkozata, amelyben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel
 • a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződés/hitelintézeti igazolás az alábbi adattartalommal:
 1. a tag beazonosításhoz szükséges – legalább három – személyi adata
 2. a tagi lekötéssel érintett teljes összeg forintban
 3. a tagi lekötés jogosultjának megnevezése
 4. a tagi lekötéssel biztosított követelés jogcíme, lejáratának időpontja

 A tagi lekötéssel biztosított követelést a pénztár közvetlenül a lekötés jogosultjának köteles teljesíteni.

Kifizetés igénylése tagi lekötéssel érintett egyéni számláról

Kifizetés (egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, várakozási idő leteltét követő rész- vagy teljes kifizetés, egyösszegű haláleseti kifizetés) csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg erejéig vehető igénybe. A tagi lekötés során lekötött rész szolgáltatás, részkifizetés alapjául nem számítható be.

A tagi lekötés törlését a pénztárnál kezdeményezheti

 • a tag
 • a tag halála esetén kedvezményezettje
 • a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja, a biztosított követelés megszűntének igazolásával. 

Ha a pénzintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, abban az esetben ezen a jogcímen történő teljesítés után a tagnak egészségügyi hozzájárulás és szja fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a pénztártag köteles az adóhatóság felé bevallani és megfizetni a pénztár által a tranzakcióról kiadott adóigazolás alapján.

Vonatkozó jogszabályi hivatkozások

 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 47.§ (7) bekezdés
 • az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 27/A §

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.