Tagi kölcsön

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja az egyéni számlája terhére tagi kölcsönt vehet fel.

Tagi kölcsön igénylés feltételei

 • minimum 3 éves pénztártagság,
 • a kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a kölcsönfelvétel időpontjában nyilvántartott összeg 30%-át,
 • a kölcsönök együttes állománya nem haladhatja meg a Pénztár fedezeti alapja mindenkori állományának 5%-át,
 • a tagi kölcsön kamata megegyezik a megállapodási szerződés aláírásának napján érvényes jegybanki alapkamat + 5% mértékével,
 • a kölcsön lejárati ideje 12 hónap. Az igényelt összeget a kölcsönigény jóváhagyását követően a szerződésben megadott bankszámlaszámra utaljuk, a kölcsönt a lejáratkor egy összegben, banki átutalással kell visszafizetni a Pénztár által megadott számlaszámra,
 • a pénztártag tagi kölcsön tartozás lejáratát megelőzően is törleszthet, ebben az esetben a kölcsönt ügyleti kamat kizárólag a tényleges visszafizetés időpontjáig terheli,
 • a Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor eljárási díjat számít fel, melynek mértéke 3.000 Ft, valamint az átutalás tényleges költségeit is érvényesítheti: az eljárási díj a tagi kölcsön összegéből kerül levonásra a folyósítást megelőzően,
 • a pénztártagnak nincs fennálló tagi kölcsön tartozása, tagi lekötése, valamint a Pénztár felé kilépési vagy átlépési szándékot nem jelentett be,
 • amennyiben a pénztártag a tagi kölcsönt nem fizeti vissza, a tagi kölcsön kamattal, illetve költségékkel növelt összegét a Pénztár a tag egyéni számlájával szemben érvényesítheti - ez esetben az Szja. törvény szerinti adófizetési kötelezettség és szocho törvény szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a pénztártagot,
 • ha a pénztártag a tagi kölcsön időtartama alatt a tagsági viszonyát bármilyen jogcímen meg kívánja szüntetni, úgy a kilépési/átlépési szándékának bejelentésével egyidejűleg a tagi kölcsön tartozását rendeznie kell,- a kifizetési igény benyújtásakor fennálló tagi kölcsön tartozást a Pénztár az elszámolás előtt az egyéni számlával szemben köteles érvényesíteni: az érvényesített hátralék összege (ebben az esetben is) – az igényelt kifizetés típusától függetlenül – jövedelemnek minősül,
 • ha a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítette, a továbbiakban számára tagi kölcsön nem nyújtható.


Tagi kölcsön igényléséhez szükséges

A személyes adatok azonosságának igazolására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján van szükség. Teendők az átvilágítással kapcsolatban >>

Amennyiben az azonosításra bármely okból nem kerül sor, a törvényi előírások alapján a Pénztárnak mindaddig meg kell tagadnia a kifizetés teljesítését, amíg ez pótlásra nem kerül. 

A Pénztár a tagi kölcsönt a befektetési portfóliók terhére nyújtja, a folyósítás azokból a portfóliókból történik, amelyekben a tagi kölcsönt igénylő pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlaegyenlegét kezeljük, ezért a visszafizetést is ezekre a számlaszámokra kell teljesíteni. A Pénztár a tagi kölcsön lejáratát megelőzően tájékoztatást küld a fennálló tartozás összegéről és a visszafizetés helyéről, esedékességéről.

Fontos! A tagdíjfizetési számlára (10918001-00000003-00140000) érkezett befizetéseket az egyéni számlán írjuk jóvá, abból tagi kölcsön tartozás nem egyenlíthető ki.

A tagi kölcsön igénybejelentéshez  szükséges dokumentumokat az alábbi módon juttathatja el Pénztárunk részére

A jogszabályi előírások alapján a telefaxon, vagy  hitelesített elektronikus aláírás nélküli e-mailen beérkező dokumentumokat nem fogadhatjuk el.

További kérdésem van

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.