Tagi kölcsön

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja az egyéni számlája terhére tagi kölcsönt vehet fel.

Tagi kölcsön igénylés feltételei

 • minimum 3 éves pénztártagság,
 • a kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a kölcsönfelvétel időpontjában nyilvántartott összeg 30%-át,
 • a kölcsönök együttes állománya nem haladhatja meg a Pénztár fedezeti alapja mindenkori állományának 5%-át,
 • a tagi kölcsön kamata megegyezik a megállapodási szerződés aláírásának napján érvényes jegybanki alapkamat + 5% mértékével,
 • a kölcsön lejárati ideje 12 hónap. Az igényelt összeget a kölcsönigény jóváhagyását követően a szerződésben megadott bankszámlaszámra utaljuk, a kölcsönt a lejáratkor egy összegben, banki átutalással kell visszafizetni a Pénztár által megadott számlaszámra,
 • a pénztártag tagi kölcsön tartozás lejáratát megelőzően is törleszthet, ebben az esetben a kölcsönt ügyleti kamat kizárólag a tényleges visszafizetés időpontjáig terheli,
 • a Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor eljárási díjat számít fel, melynek mértéke 3.000 Ft, valamint az átutalás tényleges költségeit is érvényesítheti: az eljárási díj a tagi kölcsön összegéből kerül levonásra a folyósítást megelőzően,
 • a pénztártagnak nincs fennálló tagi kölcsön tartozása, tagi lekötése, valamint a Pénztár felé kilépési vagy átlépési szándékot nem jelentett be,
 • amennyiben a pénztártag a tagi kölcsönt nem fizeti vissza, a tagi kölcsön kamattal, illetve költségékkel növelt összegét a Pénztár a tag egyéni számlájával szemben érvényesítheti - ez esetben az Szja. törvény szerinti adófizetési kötelezettség és szocho törvény szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a pénztártagot,
 • ha a pénztártag a tagi kölcsön időtartama alatt a tagsági viszonyát bármilyen jogcímen meg kívánja szüntetni, úgy a kilépési/átlépési szándékának bejelentésével egyidejűleg a tagi kölcsön tartozását rendeznie kell,- a kifizetési igény benyújtásakor fennálló tagi kölcsön tartozást a Pénztár az elszámolás előtt az egyéni számlával szemben köteles érvényesíteni: az érvényesített hátralék összege (ebben az esetben is) – az igényelt kifizetés típusától függetlenül – jövedelemnek minősül,
 • ha a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítette, a továbbiakban számára tagi kölcsön nem nyújtható.


Tagi kölcsön igényléséhez szükséges

A személyes adatok azonosságának igazolására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján van szükség. Teendők az átvilágítással kapcsolatban >>

Amennyiben az azonosításra bármely okból nem kerül sor, a törvényi előírások alapján a Pénztárnak mindaddig meg kell tagadnia a kifizetés teljesítését, amíg ez pótlásra nem kerül. 

A Pénztár a tagi kölcsönt a befektetési portfóliók terhére nyújtja, a folyósítás azokból a portfóliókból történik, amelyekben a tagi kölcsönt igénylő pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlaegyenlegét kezeljük, ezért a visszafizetést is ezekre a számlaszámokra kell teljesíteni. A Pénztár a tagi kölcsön lejáratát megelőzően tájékoztatást küld a fennálló tartozás összegéről és a visszafizetés helyéről, esedékességéről.

Fontos! A tagdíjfizetési számlára (10918001-00000003-00140000) érkezett befizetéseket az egyéni számlán írjuk jóvá, abból tagi kölcsön tartozás nem egyenlíthető ki.

A tagi kölcsön igénybejelentéshez  szükséges dokumentumokat az alábbi módon juttathatja el Pénztárunk részére

A jogszabályi előírások alapján a telefaxon, vagy  hitelesített elektronikus aláírás nélküli e-mailen beérkező dokumentumokat nem fogadhatjuk el.

Tájékoztatás a tagi kölcsönnel rendelkező Pénztártagaink részére

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9-17. § értelmében a 2020. március 18-án 24 órakor fennálló és 2021. január 1-jét megelőzően lejáró tagi kölcsönök visszafizetésére vonatkozóan a tőke és kamat fizetési határidő a jogszabályi rendelkezés alapján automatikusan 2020. december 31-éig meghosszabbodik. Amennyiben a pénztártag nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével (erre irányuló kérését benyújtja a Pénztár részére), akkor esetében az eredeti tagi kölcsön szerződésben leírtak szerinti fizetési határidőben és a folyósításkor megküldött elszámolás szerinti összeget kell megfizetnie. A pénztártag ezen nyilatkozatát bármikor, de még az eredeti fizetési határidő lejárata előtt megváltoztathatja. Nyilatkozatát legalább három személyes adat megadása mellett (pl.: név, adóazonosító jel, lakcím) megteheti telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a +36 1 374 8400 telefonszámon vagy eljuttathatja a Pénztár részére az online pénztári felületen keresztül küldött elektronikus üzenetben, vagy a rendszerünkben rögzített e-mail címről az info@aranykornyp.hu címre, vagy ügyfélkapun keresztül hitelesítéssel, vagy postai úton (1853 Budapest).

A tagi kölcsön szerződés futamidejének vége előtt a pénztártag élhet az Alapszabály 15.2.6. pontban leírt előtörlesztési jogával, amely a fizetési moratóriumban érintett szerződések esetén is érvényes.

A tagi kölcsön kamata továbbra is megegyezik a tagi kölcsönszerződés Pénztár általi aláírásának napján, azaz a folyósításkor érvényes mindenkori jegybanki alapkamat
 + 5% mértékével.

A tagi kölcsön kamatát a futamidő végéig kell számolni, azaz a fizetési moratóriumban érintettek esetében 2020. december 31-ig, kivéve, ha a pénztártag élni kíván azon jogával, hogy a tagi kölcsön tartozását előtörlesztéssel (az előtörlesztésre vonatkozó szabályokat betartva), vagy az eredeti futamidő végén fizeti meg. Ebben az esetben az tagi kölcsön kamata az előtörlesztés szerint, vagy az eredeti futamidő végéig számolandó.

További kérdésem van

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.