Kedvezményezetti, örökösödési kifizetés

Önkéntes nyugdíjpénztári haláleseti szolgáltatás esetében a belépési nyilatkozaton megjelölt (vagy a későbbiekben módosított) kedvezményezett – ennek hiányában jogerős hagyatékátadó végzésben vagy jogerős öröklési bizonyítványban megnevezett törvényes örökös – részesedésének arányában jogosult rendelkezni az egyéni számla összegéről. Az egyéni számla egyenlege felvehető egy összegben, fenntartható saját néven a tagsági jogviszony folytatása mellett tagdíjfizetés teljesítésével vagy anélkül, illetve átutaltatható önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett saját egyéni számlára. A kifizetések személyi jövedelemadó és örökösödési illeték-mentesek.

A Pénztár haláleseti kifizetés esetén eljárási díjat és költséget számol fel a részesedés arányában az egyéni számlaállomány terhére. Az érvényesítendő díj, illetve költség két részből áll: egységesen 3.000 Ft eljárási díjból és az utalás/kifizetés mindenkori tényleges költségéből.

Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén a területileg illetékes gyámhivatal dönt a törvényes képviselő részére történő kifizetésről vagy a gyámhatósági fenntartásos betétben történő elhelyezésről.

 Kifizetéshez szükséges

  • halotti anyakönyvi kivonat másolata,
  • jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány (kedvezményezett jelölés hiányában),
  • a jogosult személyes adatai azonosságának igazolása (kiskorú jogosult esetén a törvényes képviselő/gyámhatóság által kijelölt személy, és a kiskorú örökös személyes azonosítása is szükséges),
  • kiskorú jogosult esetén jogerős gyámhivatali határozat,
  • Töltse le a haláleseti kifizetés igénylés nyomtatványát>>

A kifizetésre jogosult személyes azonosítása

A jogosult személyes adatai azonosságának igazolására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017. évi LIII. törvény alapján van szükség. Annak érdekében, hogy a jogosult számára a jogszabályból adódó átvilágítás ügyintézése a lehető legkényelmesebb lehessen, Pénztárunknál az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • személyes ügyfélfogadás: a 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. szám alatt nyitvatartási időben, ahol munkatársunk ellenőrzi és aláírásával igazolja a jogosult személyes adatainak helyességét, vagy országszerte UniCredit bankfiókokban 
  • közjegyző igénybe vétele: a közjegyző a jogosult személyét azonosító okmányokról hiteles másolatot készít.

Amennyiben az azonosításra bármely okból nem kerül sor, a törvényi előírások alapján a Pénztárnak meg kell tagadnia a kifizetés teljesítését. 

A kifizetéshez szükséges dokumentumokat az alábbi módon juttathatja el Pénztárunk részére

  • postai úton az Aranykor Nyugdíjpénztár 1853 Budapest levelezési címre,
  • személyes ügyfélszolgálatunkon a 1051 Budapest József nádor tér 5-6. címen, vagy országszerte az UniCredit Bank fkjaiban.

Adatvédelmi és információbiztonsági okok miatt az e-mailen és telefaxon beérkező dokumentumokat nem fogadhatjuk el.

További kérdéseivel kapcsolatban telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-374-84-00 telefonszámon, vagy írjon az info@aranykornyp.hu e-mail címünkre.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.