1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Az ESG-Dinamikus portfólió

Frissítve: 2021.03.10.

Az ESG Dinamikus egy kifejezetten hosszú távra szóló, dinamikus befektetési portfólió, a Pénztár által felkínált választható portfóliók közül a legmagasabb kockázati szintet képviseli, azaz a legmagasabb részvényhányadot tartalmazza. A portfólió a magasabb kockázati szint felvállalásával hosszabb távon a kínálatban lévő portfóliónál magasabb hozam elérését tűzi ki célul. 
A portfólió kockázati besorolása: magas, de portfóliómegosztással tetszőleges arányban akár részportfóliónak is választható.

Az ESG Dinamikus portfólió 2020.  július 31-én 1,000000 árfolyammal indult, miután a benyújtott igények összértéke meghaladta az indulás feltételeként szabott 1 Mrd forintot.

 

 

A portfólió választásának módjai

Ha kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat munkaidőben a 06 1 374 8400-ás telefonszámon.

Az ESG a Környezet, Társadalom és Vállalatirányítás szavak angol megfelelőjének kezdőbetűiből képzett mozaikszó.

 

Azt jelenti, hogy az ESG Dinamikus portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési szempontok mellett kitüntetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok, elsősorban környezetvédelmi és társadalmi aspektusból.

A portfólióban lévő eszközök minimum 80%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki. Ezek az eszközök az alábbiak lehetnek:

  • nemzetközileg elfogadott minősítő cég besorolása alapján ESG szempontok alapján szűrt egyedi, illetve kollektív befektetések vagy vagyonkezelőnk, az Amundi Alapkezelő Zrt. Cégcsoportja által kialakított saját ESG kritériumrendszere, alapján kiválasztott eszközök.
  • ESG minősítést/megnevezést használó kollektív befektetési formák,
  • ESG témakörökbe sorolható tematikus befektetési termékek.

amundi video

Mikor lehet jó választás az ESG Dinamikus portfólió?

  >Ha növelni szeretnénk megtakarításunkban a részvényhányadot

Az ESG portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás várhatóan 15 éven túl következik be, és akik hosszú távú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, valamint a hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében képesek felvállalni a magasabb részvényhányaddal járó jelentősebb kilengéseket is, tehát a kockázatvállalási hajlandóságuk magas.

 > Ha szeretnénk, hogy befektetésünkben a felelős/fenntartható       szemlélet is érvényesüljön

 A befektetők egyre több figyelmet fordítanak arra, hogy megtakarításukat olyan befektetésekbe tegyék, amelyek ESG szemléletűek, azaz minősítetten elkötelezettek a környezetvédelem iránt, figyelembe veszik az össztársadalmi szempontokat és gyakorolják a felelős vállalatirányítást. Aki a jelenlegi portfóliójának részvényhányadán nem kíván növelni, de szeretné az ESG szemléletet érvényesíteni, megteheti, hogy az Aranykorban elérhető portfóliómegosztás lehetőségével élve a jelenlegi portfóliójánál részben egy kisebb részvényhányadú portfóliót választ és mellé társítja az ESG Dinamikus portfóliót. 

Átmeneti szabály az ESG Dinamikus portfólió indulása előtt leadott igények esetében: Ha az ESG Dinamikus portfólió választásakor részben egy másik az aktuális portfóliótól eltérő - portfólió választása is történik, akkor mind a két portfólió módosítására egyidőben az ESG Dinamikus portfólió indulásakor kerül sor.

 

Az ESG Dinamikus portfólió összetétele a pénztár portfólió kínálatában elhelyezve 

Az ESG Dinamikus portfólió befektetési irányelvei és referencia indexei**

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex

Befektetési számla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

10%

10% RMAX Index+

25% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

20%

35%

50%

OECD tagállamokon kívüli  államok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

0%

0%

5%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

0%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Magyarország kivételével fejlődő és fejlett tagországokban* bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

Fejlődő országokban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

Fejlett tagországokban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

 

 

0%

 

 

0%

0%

 

 

0%

 

 

0%

10%

 

 

5%

 

 

10%

Magyar, illetve közép- és kelet-európai, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

0%

15%

30%

15% CETOP Index (korr.)

Egyéb nemzetközi, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

35%

50%

65%

40% MSCI World
Index (korr.) +
10% MSCI EM
Index (korr.)

Származtatott ügyletek (arbitrázs céllal)

0%

0%

5%

nincs

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

A forinttól eltérő devizában nyilvántartott referencia indexek** a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra.

* Fejlett és fejlődő országok besorolására a Pénztár és a Portfóliókezelő az MSCI World index összetételét alkalmazza.

**A referencia-index az adott portfólió összetételét modellezi, a portfólióban található jellemző eszközök piaci árfolyammozgását méri, viszonyítási alapként szolgál a portfolió befektetési teljesítményének megítéléséhez.

 

Az ESG Dinamikus Portfólió az Európai Parlament és a Tanács 2021. március 10-től hatályba lépő 2019/2088 számú fenntarthatósági, közzétételi rendeletének (SFDR rendelet) 8. cikke szerinti portfóliónak minősül, azaz környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a portfólióba befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek.

Ehhez igazodóan az SFDR rendelet 10. cikke alapján az ESG Dinamikus Portfólióra vonatkozóan az  alábbi közzétételt jelentetjük meg az előírt fenntarthatósági tartalmi elemekkel a pénztártagok/honlaplátogatók tájékoztatására.