1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Fogalomtár


a á b c d e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u v w x y z


Tagdíj

Az önkéntes nyugdíjpénztári jogszabály értelmében TAGDÍJ = a tag javára érkező megtakarítási összeggel.

TAGDÍJ tehát nem egyenlő a KÖLTSÉGEKKEL. 

A befizetett összegből (tagdíjból) a működési és likviditási tartalék javára történik kisarányú levonás a pénztár felosztási arányai szerint sávosan, ez fedezi a működési költségeket, de a tagdíj jelentős része a tagok egyéni számlájára kerül és ott gyarapodik. 

 

Tagdíjátvállalás

A pénztártag munkáltatója részben, vagy egészben átvállalhatja a tag nyugdíjcélú megtakarításainak megfizetését, vagyis a tagoknak lehetőségük van cafetériából növelni kiegészítő nyugdíjuk fedezetét. A tagdíjátvállalás esetén a Pénztártag az egyéni számláján jóváírt összeg 20%-át, maximum 150.000 Ft-ot a személyi jövedelemadóból visszaigényelhet.

Tagi azonosító, tagsági szám, ügyfélazonosító

Pénztártagjaink a belépést követően egyedi pénztárai azonosítót kapnak, ami 10-zel, illetve 11-gyel kezdődő tízjegyű szám.

Tagi kölcsön

3 éves tagsági viszony után a pénztártag egyéni számlája egyenlegének maximum 30%-át igényelheti tagi kölcsönként. A kölcsön futamideje 12 hónap, kamata a jegybanki alapkamat + 5%.

A tagi kölcsön költsége 3.000 forint eljárási díj, valamint az utalás tényleges költsége.

Tagi lekötés

A 10 éves várakozási időt követően a Tag az egyéni számlán lévő összeg 50%-át hitelfedezetként felajánlhatja.

Tagsági viszony

Az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki vállalja a tagdíjfizetést, az Alapszabály rendelkezéseit elfogadja, a belépési nyilatkozatot kitöltve, aláírva Pénztárunkhoz eljuttatja, továbbá eleget tesz a pénzmosás elleni jogszabályok rendelkezéseinek, a Pénztár tagjává válik.

Tagsági viszony kezdete

A belépési nyilatkozatot a Pénztár a beérkezést követően 30 napon belül záradékolja.

A tagsági viszony kezdőnapja azonos a Pénztár általi záradékolás napjával.