1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Fogalomtár


a á b c d e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u v w x y z


Kártyás befizetés

Pénztártagjainknak lehetősége van kártyás befizetésre személyes ügyfélszolgálatunkon keresztül ügyfélfogadási időben, vagy honlapukon keresztül virtuális terminálon. Az utalásért külön díjat nem számítunk fel. Honlapunkon elérhető, mely típusú kártyákkal tud befizetéseket teljesíteni. https://www.aranykornyp.hu/fizetes

Küldött

A küldött-közgyűlést, mint a Pénztár legfőbb szervét küldöttek alkotják. Létszámuk 15 fő, választókörzetekben kerültek megválasztásra. Küldöttnek választható az a 18. életévét betöltött, középfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár, aki nem tagja, tisztviselője más önkéntes pénztárnak.

A küldöttek listája megtalálható honlapunkon.

Küldöttközgyűlés

A Pénztár legfőbb szerve, évente legalább 1 alkalommal összehívják az éves beszámoló, pénzügyi terv elfogadása céljából. Kizárólagos hatásköre az alapszabály elfogadása, az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló megválasztása, döntés fúzióról, megszűnésről, kiválásról. Küldöttjét itt tekintheti meg>>