1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Fogalomtár


a á b c d e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u v w x y z


Adójóváírás

lsd. Adókedvezmény

Adókedvezmény

Az egyéni befizetés, a munkáltatói tagdíjátvállás és támogatói adomány jogcímen az Ön egyéni számláján jóváírt összegek 20%-a (2019-ben maximum 150.000 forinttal) csökkenthető a személyi jövedelemadó. Az érvényesíthető adókedvezményt a NAV-tól, a Pénztár által kiállított adóigazolás alapján, az adóbevallásban tett nyilatkozattal lehet visszaigényelni. A NAV az adókedvezményt a visszaigénylő által az adóbevallásban megadott Pénztárhoz utalja át, a Pénztár az adókedvezmény összegét 100%-ban – működési költség levonása nélkül – jóváírja a tag egyéni számláján.

 

Adomány

Az adomány a munkáltató által a pénztártagnak (munkavállalónak) adható támogatás egy speciális formája.

A hagyományos béren kívül juttatástól abban tér el, hogy az ilyen címen nyújtott összeg a pénztártag számára adóköteles jövedelemnek minősül, viszont az adomány összegéről a Pénztár adóigazolást állít ki, és az adomány az adójóváírásnál érvényesíthető.

Adó-visszatérítés

lsd. Adókedvezmény

Alapszabály

A Pénztár szervezetének, működésének alapokmánya.

Meghatározza a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendjét a jogszabályok keretei között.

Amundi Alapkezelő (korábbi néven Pioneer Alapkezelő)

Az ország egyik legrégebben működő vagyonkezelő cége. Versenyeztetett kiválasztással 2004-től az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár partnere, napjainkban a teljes vagyon kezelője a befektetési politikának megfelelően. A befektetési politika keretein belül önállóan hozza meg a befektetési döntéseket.

Arfolyam

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár elszámoló egység alapú nyilvántartást vezet, amelynek lényege, hogy a számlán lévő megtakarítás minden egyes forintját - a befektetési alapok befektetési jegyéhez hasonlóan - úgynevezett elszámoló egységre (más néven unitra) váltja és ezek számát tartja nyilván.
A megtakarítás adott napi piaci értékét az elszámoló egységek darabszáma és az adott napi árfolyam szorzata adja meg. Az árfolyamokat mind a Pénztár, mind az MNB folyamatosan közzéteszi honlapján. Ezzel az egyéni számla egyenlege napi szinten követhető. Minden portfóliónak más- más az árfolyama az eszközösszetételek eltéréséből adódóan.

Azonosítás

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében csak akkor hajtható végre bármilyen jogcímű kifizetés, ha a pénztártag azonosított státuszban van. Amennyiben az azonosításra eddig nem került sor, azt érvényes személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának személyes bemutatásával el kell végeznie ügyfélszolgálatunkon, vagy bármely UniCredit Bankfiókban. Az azonosítás során ki kell töltenie egy nyilatkozat arról, közszereplőnek minősül-e, és ha igen, akkor a Pénztárba befizetett pénzforrások eredetére vonatkozóan is nyilatkoznia kell. Az azonosítás során az azonosító okmányok lemásolásra kerülnek.