1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Gyakori kérdések


1. Milyen jogszabályváltozások várhatóak 2016-ban az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozóan?

Az önkéntes nyugdíjpénztári törvény módosításai régóta várt, a tagok számára kedvező újdonságokkal teszik még vonzóbbá, az eddig is legnépszerűbb, már több mint 1 millió pénztártag által választott és kedvelt megtakarítási formát.

Szolgáltatások

EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS MELLETT ÚJABB LEHETŐSÉGEKKEL BŐVÜLT A PALETTA

Az eddigi legkedveltebb adómentes egyösszegű nyugdíj szolgáltatás és az alkalmanként választott járadék szolgáltatás mellett a pénztárak ütemezett kifizetést és igény esetén életjáradék szolgáltatást is kínálhatnak tagjaiknak. A szolgáltatási típusok bővítését az indokolja, hogy a jövőben - várhatóan a ma 30-as 40-es korosztálynak - előrejelzések szerint jelentősen csökkenő állami nyugdíjjal kell számolnia, így erre a várhatóan csökkenő havi nyugdíjszolgáltatás havi/éves kiegészítésére többféle megoldást tudjanak kínálni a pénztárak. A nyugdíjszolgáltatás bővítést azért fontos már most megtenni jogszabályi szinten, hogy a takarékoskodni kezdők a megtakarítási forma kiválasztásakor már ezekkel is tudjanak kalkulálni.

2 AZ 1-BEN - SZOLGÁLTATÁS ÉS BEFIZETÉS EGYSZERRE

Jelenleg, ha ma egy önkéntes nyugdíjpénztári tag nyugdíjba vonul, dönthet úgy, hogy tovább fizeti a megtakarítást, mintha mi sem történt volna, vagy a felhalmozott megtakarítását a befizetések felfüggesztésével a pénztárban hagyja további hozamtermelésre és majd csak később kér kifizetést, illetve természetesen nyugdíjszolgáltatást is kérhet (egyösszegű kifizetés, járadék, vagy a kettő kombinációjaként). Egy dolgot nem tehetett: ha adómentes nyugdíjszolgáltatást kért, nem folytathatta a befizetést tovább.

A 2015. 12. 22-én kihirdetett jogszabály-módosítás az adómentesen hozzáférhető nyugdíj-szolgáltatást igénybe vevő tagoknak is lehetőséget teremt arra, hogy befizetéseikkel az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást akár cafeteriából, akár adókedvezményre jogosító egyéni befizetéssel, vagy támogatással bővítsék.

Befektetések

A jogszabály-módosítás megteremti annak feltételét, hogy a pénztárak lehetőséget nyújtsanak tagjaik számára, hogy megtakarításukat a Pénztár által kínált portfóliók közül tetszőlegesen választott arányban 2 portfólióba fektessék. A két portfólióban való megtakarítás elhelyezés jelentős fejlesztéseket igényel a pénztáraktól, de azzal, hogy bekerült a jogszabályba - mint lehetőség - vélhetően egyre több pénztár kínálatában jelenik majd meg ez a tagok örömére.

A módosításokat tartalmazó hatályos Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény >>

2. A 2014. december 31-i személyes azonosításra adott határidő jogvesztő hatályú volt-e?

Nem jogvesztő hatályú a személyes beazonosításra adott 2014.12.31-i határidő.*

Kérjük, hogy lehetőleg mielőbb tegyen eleget azonosítási kötelezettségének, de ennek
hiányában is változatlanul fogadhatjuk, könyvelhetjük és befektethetjük megtakarítását. Fontos tudnai, hogy ügyleti megbízást, kifizetést azonban csak az átvilágítást követően teljesíthetünk Önnek!

* a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzetgazdasági Minisztérium kapcsolódó álláspontjára is figyelemmel, kiadott egy állásfoglalást (A Pmt. 42. § által előírt határidő elmulasztásának következményei), miszerint „A Pmt. 42. §-a által előírt 2014. december 31-i határidő nem jogvesztő határidő, tehát ezt az időpontot követően is lehetőség nyílik a hiányzó ügyfél-átvilágítás lefolytatására; amint az megtörténik, a Pénztárak újra teljes körű szolgáltatást nyújthatnak ügyfeleik számára.”

http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2423564/9556518.pdf

 

3. A 2015-ös évben milyen hozamokat produkált a Pénztár?

Pénztárunk a 2015. évben is kiváló eredményeket ért el, tagjaink döntő többsége (98%) számára  4,17%-5,5% közötti éves nettó hozamot értünk el az évben. 

Az egyes portfóliók eredményeiről,  a 2015-ös év és az elmúlt 10 illetve 15 év összehasonlításáról készült kimutatásunk ITT érhető el.  

4. A befektetésekre milyen előírások vonatkoznak?

A 281/2001. (XII.22.) Kormányrendelet meghatározza, hogy a Pénztár vagyonát milyen befektetési eszközökben tarthatja, valamint ezek portfólióbeli maximális arányát is. A tagok vagyonának védelme érdekében a rendelet előírja, hogy a pénztárnak Befektetési politikában kell rögzítenie azokat a szabályokat, melyek a portfólió kockázatának mértékére, összeállítására vonatkoznak. Az Igazgatótanács által elfogadott Befektetési Politika honlapunkon megtalálható. 

Pénztárunk 2009.07.01-től válaszható portfóliós rendszert működtet. A választható portfóliók kialakításának célja, hogy lehetőséget biztosítsunk tagjaink számára az életpályájuknak és kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő nyugdíjcélú megtakarítás választására.  A választható portfóliós rendszer részletes szabályait a Küldöttközgyűlés által elfogadott Választható Portfóliós Rendszer szabályzata tartalmazza. 

5. Adóigazolásukon más bankszámlaszám szerepel, mint a nyomtatványkitöltő programban, mi a teendőm?

Pénztárunk 2014. december 1-jétől az UniCredit Banknál vezeti főszámláját.

A számlaszám változásáról bankunkon keresztül, a vonatkozó előírásoknak megfelelően értesítettük a NAV-ot.

Amennyiben Önnél nem a megfelelő számlaszám jelenik meg, akkor kérjük végezze el az ÁNYK keretprogram és a 1453-as nyomtatvány frissítését!

6. Érinti-e az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarításokat a Buda-Cash Brókerház Zrt-vel szemben indított eljárás?

NEM. Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár nem áll és nem állt kapcsolatban sem a  Buda-Cash Brókerház Zrt-vel.,  sem pedig a DBR bankcsoport egyetlen tagjával sem. Így Pénztárunk 115 ezer fős tagságának megtakarítását semmilyen mértékben sem érinti a napokban napvilágot látott vizsgálat, illetve annak hatásai.

Pénztárunk hozamai 2014. évben is kiemelkedőek voltak – a tagság 82%-ának több, mint 10%-os a nettó éves hozama -0,9%-os infláció mellett. Az önkéntes nyugdíjpénztári hozamot sem kamatadó sem EHO nem terheli.

Linkajánló

7. Érinti-e Pénztárunk működését a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban előterjesztett módosítás?

Az önkéntes nyugdíjpénztár és a magánnyugdíjpénztár két teljesen különböző megtakarítás. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár működését semmilyen formában nem érinti a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó, napokban előterjesztett módosítás. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás továbbra is jogszabályban rögzített, jelentős adókedvezmények­kel támogatott előtakarékosság.

8. Ha vidéki lakos vagyok, hogyan teljesíthetem a személyes azonosítási kötelezettségemet?

2014. december 1-jétől az ország valamennyi UniCredit bankfiókjában lehetősége van többek között a személyes azonosítás elvégzésére is. A legtöbb vidéki nagyvárosokban találhat fiókot, így nem kell hosszú órákat utaznia, szabadságot kivennie emiatt.

9. Hogyan alakul a befizetések alapok közötti felosztása?

 

Befizetés (Tagdíj)               Fedezeti Alap             Működési alap             Likviditási alap


 1-60.000 Ft-ig                       94,10%                        5,08%                             0,10%


 60.000 Ft felett                     95,60%                        4,40%                                  0%


 • Működési alap: ez az összeg fedezi a nyugdíjpénztár működésével kapcsolatos költségeket (nyilvántartás, tagokkal történő kapcsolattartás,, stb.) 

   
 • Fedezeti alap: a Tag befizetésének az a része, amely a tag saját, névre szóló, egyéni számlájára kerül. A szolgáltatás (járadék vagy egyösszegű kifizetés) fedezetére használható, illetve erre terhelhető az átlépési költség pénztárváltásnál. Hozam elérése érdekében a pénztár befekteti a tagok vagyonát. A tagok vagyonának védelme érdekében a törvény szigorú szabályokat tartalmaz a befektetési portfólió összeállítására vonatkozóan. A korlátok garantálják, hogy a befektetések döntő hányada állampapírban, és államilag garantált értékpapírokban kerüljön elhelyezésre. A fedezeti tartalék hozambevételei negyedévente kerülnek jóváírásra a tagok egyéni számláin. A hozam felosztása a számlákon tőke és időarányosan történik. 
   
 • Likviditási alap: általános tartalék a fizetőképesség fenntartására, és a befektetési kockázatok kiküszöbölésére. A Küldöttközgyűlés döntése alapján a likviditási tartalék egy része vagy egésze átkerülhet a fedezeti tartalékba.
   
10. Hogyan közölheti az adataiban történt változásokat?

Írásban, levél vagy fax formájában, illetve személyesen a Pénztár székhelyén, valamint bármelyik UniCredit bankfiókban.

Kérjük ne feledje, hogy a személyes adataiban vagy okirataiban bekövetkezett változásokat (pl. ha lejárt, elveszett igazolványa helyett újat kapott) 5 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárhoz!

11. Hogyan lehet a befizetéseket teljesíteni?
 • átutalással (ez lehet eseti vagy állandó jellegű, az Ön számlavezető bankjának adott átutalási megbízás alapján);
 • postai csekken (Amennyiben erre vonatkozó igényét a Pénztárnak jelzi);
 • munkáltatói utalással (Az Ön munkáltatójának adott megbízás alapján);
 • készpénzzel bármelyik UniCredit Bank fiókban;
 • Csoportos beszedési megbízással (A Pénztár vagy a bank felé adott megbízás alapján);
 • bankkártyával központi személyes ügyfélszolgálatunkon;
 • bankkártyával honlapunkon keresztül.
12. Hogyan tudhatom meg a számlaegyenlegem forintban kifejezett értékét?

Az elszámolóegység alapú nyilvántartás mellett Ön bármikor meghatározhatja egy adott napra a számlaegyenlege forintban kifejezett piaci értékét. Ehhez az elszámolóegységek darabszámát meg kell szoroznia az adott napi árfolyammal, és így megkapja a forintban kifejezett egyenleget. 

13. Ki lehet önkéntes pénztár tagja?

Az a természetes személy, aki:

 • a 16. életévét betöltötte,

 • az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,

 • tagdíjfizetést vállal.

14. Külföldről melyik számlaszámra indítsam az utalást?

Nemzetközi utalást az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár központi bankszámlaszáma fogad, ezért külföldről kizárólag az alábbi számlaszáma teljesítsen utalást: Számlaszám: 10918001-00000003-00140000 (IBAN: HU98 1091 8001 0000 0003 0014 0000).

(Nemzetközi utalásnál a szükséges további információk: SWIFT(BIC): BACXHUHB) 

A közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni, nevét, a tagsági azonosítót és/vagy adóazonosító számot a befizetés egyértelmű azonosításához.

15. Mennyi a havi minimális megtakarítás (tagdíj) mértéke?

A minimális megtakarítási összeg (tagdíj) évi 60.000 Ft (havi 5.000 Ft). A pénztártag a belépéskor vállalt összeget bármikor módosíthatja, illetve azon felül bármikor teljesíthet eseti többletbefizetést.

16. Mi a tagsági viszony létesítésének módja?

továbbá

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) rendelkezései szerint személyesen kell átesnie az ügyfél átvilágításon. Az Ön átvilágítása a Pénztár székhelyén vagy bármelyik UniCredit bankfiókban történhet.
17. Mi a teendője, ha Ön átlépő egy másik önkéntes nyugdíjpénztárból?

A tagsági viszony létesítésére vonatkozó feltételek teljesítésén kívül Önnek a belépési nyilatkozaton jeleznie kell átlépési szándékát, és megadnia az átadó pénztár nevét, valamint a másik pénztárnál használt egyéni azonosítóját.

Átlépési szándékát kérjük, hogy a másik pénztárnál is jelezze. Pénztárunk ezután megkeresi az átadó pénztárat és intézkedik az Ön pénztári számlaegyenlegének átutalása érdekében. Az átutalt összeg teljes egészében, költséglevonás nélkül az Ön egyéni számlájára kerül.

18. Mi az elszámoló egység alapú nyilvántartás lényege?

Az elszámoló egység alapú nyilvántartás lényege, hogy a beérkező befizetéseket a Pénztár a választott portfolió aktuális árfolyama alapján átszámítja egységekre és jóváírja az egyéni számlákon. Ez azt jelenti, hogy a Pénztártagok aktuális számlaegyenlegét napi szinten meg lehet határozni. Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámoló egységek darabszámának és az adott napi árfolyamának a szorzata.

Az egyes portfoliók napi árfolyamát ide kattintva tekintheti meg.

19. Mi az önkéntes nyugdíjpénztárak feladata, célja?

Az önkéntes nyugdíjpénztár a nyugdíjas évek anyagi biztonságát szolgáló, hosszútávú megtakarítási forma, az öngondoskodás fontos része. Célja, hogy az aktív évek során előtakarékossággal, a befizetett összeg befektetésével és az adókedvezmény kiaknázása mellett anyagi segítséget jelentsen a nyugdíjas évekre.

20. Mi történik a minimális megtakarítási összeg nemfizetése esetén?

A tagdíj legkisebb mértéke (egységes tagdíj) évi 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint, azonban ennél bármikor fizethet magasabb tagdíjat. A havi rendszerességű tagdíjfizetés esetén a havi tagdíj 5.000 Ft, negyedéves rendszerességű tagdíj-fizetés esetén a negyedéves tagdíj 15.000 Ft, féléves rendszerességű tagdíj-fizetés esetén a féléves tagdíj 30.000 Ft.

A tagdíj nem fizetés tényét évente egyszer, az előző évre vonatkozóan vizsgáljuk meg. Amennyiben az éves befizetés nem éri el a 60.000 Ft-ot, a hiányzó résznek megfelelő működési és likviditási részt a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától az egyéni nyugdíjszámlája hozamából - de legfeljebb a hozam összegéig – levonjuk. Ez a jogszabályban rögzített eljárás biztosítja, hogy a pénztár működési költségeihez minden tag hozzájáruljon.

21. Mikor szűnik meg, illetve szüntethető meg a tagsági viszony?
 • a pénztártag halálával, 
 • a nyugdíjszolgáltatás maradéktalan kifizetésével, 
 • 10 éves tagsági viszonyt követő kilépéssel,
 • a pénztártag átlépésével más pénztárba,
 • a pénztár jogutód nélküli megszűnésével.
22. Mikor teljesíthet a nyugdíjpénztár a pénztártag részére a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően kifizetést?

A nyugdíjkorhatár elérése előtt Ön legkorábban a 10 éves várakozási idő eltelte után kérhet kifizetést. Ebben az esetben a tőkerész adóköteles jövedelemnek minősül, a jelenlegi jogszabályok értelmében azonban a hozam adómentesen felvehető. Amennyiben a tag csak az egyéni számlán jóváírt hozamot veszi fel, tagsági viszonya fennmarad a további tagdíjfizetés lehetőségével. A 10 éves várakozási időt követő nyugdíjpénztári kifizetések adózási szabályairól a 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 28. § (8). bekezdése és az 1998. évi LXVI. egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény rendelkezik.

23. Milyen adókedvezmények vonatkoznak Önre az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után?

Az Ön nyugdíjpénztári egyéni befizetései, valamint a támogatói adomány jogcímen az Ön egyéni számláján jóváírt összegek 20%-ával csökkentheti fizetendő személyi jövedelemadóját. Ez az adókedvezmény a 2016. évre vonatkozóan legfeljebb 150 000 Ft. Ha a tagdíjat a munkáltató fizeti, akkor a hozzájárulás összege (eltekintve a munkáltatói hozzájárulás adóköteles részétől) után adókedvezmény nem vehető igénybe, ugyanakkor az ezen a jogcímen kapott összegek nem számítanak jövedelemnek, így nem képezik az SZJA alapját. A nyugdíjpénztári befizetések után igénybevehető adókedvezményekről a 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 35. § rendelkezik.

24. Milyen értesítéseket kap a tag a nyugdíjpénztár aktuális helyzetéről és egyéni számlájáról?

A pénztár nagy hangsúlyt helyez a pénztártagokkal való folyamatos kapcsolattartásra. Pénztárunk tagjaként évente többször kap tájékoztatást a nyugdíjpénztári befektetésekről, az elért hozamokról, a legfontosabb pénztári hírekről és tudnivalókról. Évente egyszer a tárgyévet követő február 28-ig  egyéni számlaértesítőt küldünk tagjaink részére. Pénztárunk az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adóigazolásokat a tárgyévet követő február 15-ig köteles postára adni. 

A Tag erre irányuló kérése esetén az igazolásokat elektronikus formában állítja elő a Pénztár, mely értesítésünket követően letölthető az online pénztári felületről. Honlapunkon keresztül az online pénztári menü használatával tagjaink bármikor nyomon követhetik nyugdíjpénztári megtakarításuk alakulását.

25. Milyen feltételekkel adhat a munkáltató alkalmazottainak önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjhozzájárulást, -kiegészítést vagy eseti támogatást?

A munkáltatónak lehetősége van a tagdíj fizetését a pénztártagtól részben vagy egészben átvállalni, ekkor tagdíj-átvállalási szerződést kell kötnie a pénztárral.

A munkáltató a hozzájárulásból a továbbiakban egyetlen olyan alkalmazottját sem zárhatja ki, aki vele legalább 6 hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll.

A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás egységes mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást.

Béren kívüli/cafetéria juttatásként az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás havonta a minimálbér 50%-áig kedvezményesen nyújtható éves 200.000 Ft-os keretben, a befizetés szuperbruttója után 15%-os SZJA-t és 14% EHO-t kell megfizetni.

26. Milyen nyugdíjszolgáltatásokat nyújt az önkéntes pénztár?

Amennyiben Ön elérte a nyugdíjkorhatárt, vagy saját jogon nyugellátásra válik jogosulttá, akkor a következő lehetőségek közül választhat:

a.) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy

b.) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy

c.) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe,

d.) tagdíjfizetés nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a Pénztárban hagyja.

e.) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy

f.) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.

Önnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a lehetőségek közül melyiket választja. Amennyiben nem nyilatkozik, a Pénztár úgy tekinti, hogy a tagdíjat tovább fizeti, és nyugdíjszolgáltatást nem vesz igénybe.

27. Milyen szabályai vannak az átlépésnek más nyugdíjpénztárba?

Egy személy egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárban is létesíthet tagsági jogviszonyt, az önkéntes pénztár tagja bármikor átléphet másik nyugdíjpénztárba.

Átlépési szándékát írásban kell Pénztárunk bejelentenie az átlépés pontos időpontjának megjelölésével, és ezzel egyidejűleg - az átvevő pénztár bankszámlaszámának közlése mellett – meg kell jelölnie, hogy melyik pénztárba kíván átlépni. Az átlépési kérelem teljesítéséhez szükséges a Pmt. szerinti átvilágítás teljes körű elvégzése, ennek hiányában Pénztárunk az átlépést nem teljesítheti.

28. Örökölhető-e az önkéntes pénztári fedezeti számlán lévő összeg? Ez mikor adó- és illetékmentes?

Az önkéntes pénztári fedezeti számlán összegyűlt összegre haláleseti kedvezményezettet lehet megjelölni. (Ennek hiányában a tag törvényes örököse(i) örökli(k) az itt lévő vagyont.) Öröklés esetén a pénztártag követelése nem része a hagyatéknak, ebből következően adó és illetékmentes. Az örökös, vagy a kedvezményezett az örökölt összeget egy összegben felveheti, vagy annak saját nyugdíjpénztári számlájára történő átvezetését kérheti, így később magasabb összegű nyugdíjszolgáltatást kap.

29. Van-e belépési díj?

Igen, új taggá válók esetében a belépést követően teljesített első két tagdíjból Pénztárunk összesen maximum 4.000 Ft-ot von le működési költségekre.