1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Tájékoztatás a kötelező ügyfél-átvilágítási teendőkről

Frissítve: 2020.04.29.

MI VÁLTOZOTT?

 

2020. január 10-től ismét változtak a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok, ennek megfelelően az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos teendők is módosultak.

Pénztártagság létesítése, illetve a pénztártagság felhalmozási időszaka alatt

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az ún. egyszerűsített eljárásnak megfelelően a Pénztárnak legalább az alábbi adatokat nyilvántartani kell a pénztártagokról:

 • családi és utónév, születéskori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító igazolvány típusa, személyazonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma.

Gyors adatpótlási lehetőség:

Online adatmegadással – a https://online.aranykornyp.hu/atvilagitas  oldalon.

Az adatokon túl

 • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát, valamint

 • írásbeli közszereplői nyilatkozatát is nyilván kell tartanunk.

Az okmánymásolatok és az eredeti aláírással és tanúkkal ellátott, kiemelt közszereplői nyilatkozat személyesen, vagy postai úton küldhető meg Pénztárunk felé.


Szolgáltatási/kifizetési igény benyújtása esetén

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján Pénztárunk a szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően a szolgáltatásra, kifizetésre jogosulttól a személyes átvilágítás keretében

 • felveszi a kifizetésre jogosult személyes adatait,
 • lemásolja és ellenőrzi a kifizetésre jogosult személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • felveszi írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás, kifizetés teljesítését abban az esetben, ha a kifizetésre jogosult átvilágításának eredményei nem állnak a Pmt. szerint teljes körűen rendelkezésre.

További részletek a kifizetések általános feltételeiről»


MIT JELENT A SZEMÉLYES AZONOSÍTÁS (ÁTVILÁGÍTÁS)?

Az átvilágítás elvégzéséhez a pénztártagnak személyesen kell megjelennie a Pénztár személyes ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban.

Az átvilágítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztártag aláírásával hitelesít.

A Pmt. szerint minden természetes  személy köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott. 

A Pénztárnak az azonosításkor bemutatott okmányokról kötelezően másolatot kell készítenie.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a pénztártag akadályoztatva van, akkor az azonosításra a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok közjegyző, vagy - külföldi tartózkodás esetén – magyar konzuli tisztviselő által, a pénztártag jelenlétében hitelesített másolatának Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.
 

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be pénztárunk részére. Az adatváltoztatás legegyszerűbb módja az online pénztári felületen történő adatmódosítás.

Nyilvántartott adatait, illetve azt, hogy Pénztárunk nyilvántartása szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén.

 

PMT. SZERINTI ÁTVILÁGÍTÁS STÁTUSZAI ÉS TEENDŐK

 • Teljeskörűen átvilágítva: nagyobb összegű kifizetésig nincs teendője.
 • 2019-ben egyszerűsítetten átvilágított, dokumentumhiány: : kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is. Legkésőbb kifizetés igénylésekor keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából.

 • Pmt. 2020 szerint egyszerűsítetten átvilágított: kérjük, legkésőbb kifizetés igénylésekor keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából.
   
 • Átvilágítva, dokumentumhiány: kérjük, személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit bankfiókban is.
 • Nincs átvilágítva: kérjük, mielőbb látogasson el személyesen központi ügyfélszolgálatunkra, vagy bármely UniCredit bankfiókba, hogy a Pmt. szerinti azonosítást elvégezhessük, de legalább az egyszerűsített átvilágítás érdekében kérjük, hogy személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el postai úton pénztárunkhoz.

További információk>>