1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Tájékoztatás a kötelező ügyfél-átvilágítási teendőkről

Frissítve: 2019.11.04.

MI VÁLTOZOTT?

Pénztártagság létesítése, illetve a pénztártagság felhalmozási időszaka alatt

A 2017. június 26-ig hatályos 2007. évi CXXXVI. törvényt felváltó 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) alapján az ún. egyszerűsített eljárásnak megfelelően legalább az alábbi adatokat kell nyilvántartani a pénztártagokról:

  • családi és utónév, születéskori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító igazolvány típusa, személyazonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma.

Ezen adatokat legkésőbb 2019. október 31-éig kérjük megadni/pótolni a pénztár felé.

Gyors adatpótlási lehetőség:

Online adatmegadással – a https://online.aranykornyp.hu/atvilagitas  oldalon.

Szolgáltatási/kifizetési igény benyújtása esetén

A 2017. június 26-ig hatályos 2007. évi CXXXVI. törvényt felváltó 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) alapján Pénztárunknak a szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően szolgáltatásra jogosult tagjaitól a személyes átvilágítás keretében

  • a személyes adatok átvilágítási adatlapon való felvételén kívül,
  • kiemelt közszereplői nyilatkozatot és
  • az azonosító igazolványok másolatát is fel kell vennie.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Pénztárunk köteles megtagadni a pénztári szolgáltatás teljesítését abban az esetben, ha a pénztártag átvilágításának eredményei nem állnak az új Pmt. szerint teljes körűen rendelkezésre.


MIT JELENT A SZEMÉLYES BEAZONOSÍTÁS (ÁTVILÁGÍTÁS)?

Az átvilágítás elvégzéséhez a pénztártagnak személyesen kell megjelennie a Pénztár személyes ügyfélszolgálati irodájában vagy bármelyik magyarországi UniCredit bankfiókban.

Az átvilágítás során a pénztártag bemutatja személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél vagy 2001. után kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya) az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztártag aláírásával hitelesít.

Az új Pmt. szerint minden természetes  személy köteles nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott. Szintén új rendelkezés, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányokról kötelezően másolatot kell készíteni.

Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a pénztártag akadályoztatva van, akkor az azonosításra a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok közjegyző, vagy - külföldi tartózkodás esetén – magyar konzuli tisztviselő által, a pénztártag jelenlétében hitelesített másolatának Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség. Ilyen esetben is szükséges az azonosításkor nyilatkozatot tenni, hogy közszereplőnek minősül-e.
 

MI A TEENDŐ? HA KORÁBBAN MEGTÖRTÉNT A SZEMÉLYES AZONOSÍTÁS?

  • Azokban az esetekben, ha személyes azonosítása 2017. június 26. előtt már megtörtént, nem szükséges ismételten a személyes megjelenése, az esetlegesen hiányzó adatokat, okmánymásolatokat, nyilatkozatot postai úton is megküldheti pénztárunk részére.
  • Abban az esetben, ha személyes átvilágítási kötelezettségének 2017. június 26-át követően tett eleget, szintén nem szükséges a személyes megjelenése. Ilyen esetben az okmánymásolatait akkor kell pénztárunk részére megküldenie, ha adataiban, vagy az azonosítás során használt okmányában változás történt.

Kérjük, hogy adatváltozását továbbra is minden esetben a változást követő 5 napon belül jelentse be pénztárunk részére.

Nyilvántartott adatait, illetve azt, hogy Pénztárunk nyilvántartása szerint milyen státuszú a Pmt. szerinti átvilágításnak való megfelelősége, ellenőrizheti online pénztári felületén: https://online.aranykornyp.hu/bejelentkezes>>>

 

PMT. SZERINTI ÁTVILÁGÍTÁS STÁTUSZAI ÉS TEENDŐK

  • Megfelelő: nincs teendője.
  • Egyszerűsítetten átvilágított, dokumentumpótlás szükséges: kérjük, igazolványának (mindkét oldal) és lakcímkártyájának (címet tartalmazó oldal) másolatát, valamint a közszereplői nyilatkozatát juttassa el pénztárunkhoz. Ezek beküldhetők postán, vagy benyújthatók személyes központi ügyfélszolgálatunkon és valamennyi magyarországi UniCredit Bankfiókban is.
  • Egyszerűsítetten átvilágított, személyes megjelenés szükséges: kérjük, minél előbb, de legkésőbb kifizetés igénylésekor keresse fel központi ügyfélszolgálatunkat, vagy valamelyik UniCredit bankfiókot a személyes azonosítás elvégzése céljából.
  • Nem megfelelő: kérjük, mielőbb látogasson el személyesen központi ügyfélszolgálatunkra, vagy bármely UniCredit Bankfiókba, hogy a Pmt. szerinti azonosítást elvégezhessük, de legalább az adatpótlást kérjük megtenni az online pénztárban vagy a www.aranykornyp.hu/atvilagitas oldalon.

További információk>>