1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Panaszkezelés

Címkék: Panaszkezelés

Frissítve: 2019.02.28

 

Ügyfélkapcsolati és kommunikációs szakterület
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egysége.

 • Cím:                     1051 Budapest, József nádor tér 5-6.
 • Telefon:               +36 1 374 8400
 • Fax:                     +36 1 374 8453
 • Levelezési cím:    Budapest, 1853

Panasz bejelentési módok:

 • központi személyes ügyfélszolgálatunkon: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. címen, hétfő, kedd, szerda, péntek:    08:00-16:00, csütörtökön 08:00-18:00 között.
 • telefonos ügyfélszolgáltunkon: +36 1 374 8400 telefonszámon, Hétfő, kedd, szerda 09:00-16:00,, csütörtök 08:00-20:00, péntek 09:00-13:00 között.
 • írásban:
  • a 1853 Budapest levelezési címünkre,
  • e-mailben info@aranykornyp.hu címre,
  • 06-1-374 8453 fax számra vagy
  • online pénztári rendszeren keresztül https://online.aranykornyp.hu elérésen, továbbá
  • országosan, valamennyi UniCredit Bankfiókban.
 

Panaszának kivizsgálását kérjük, hogy minden esetben először Pénztárunknál kísérelje meg.

 

Fogyasztóvédelmi panasz és további jogorvoslati lehetőség

 

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei

 • Ügyfélszolgálat:    1013 Budapest, Krisztina körút 39.
 • Levelezési cím:     1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
 • Telefonszám:        06-80-203-776
 • Honlap:                www.mnb.hu/fogyasztovedelem
 • E-mail cím:          ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei 

 • Ügyfélszolgálat:   1013 Budapest, Krisztina körút 39.
 • Levelezési cím:     1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
 • Telefonszám:       06-80-203-776
 • Honlap:               www.mnb.hu/bekeltetes
 • E-mail cím:         ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Adatvédelmi panasz ügyében eljáró hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)

 • Posta cím:          1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon:             +36 (1) 391-1400
 • Honlap:              http://www.naih.hu
 • E-mail cím:        ugyfelszolgalat@naih.hu