1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A "Lendület" portfólió

Frissítve: 2021.01.04.

A Lendület portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely közepesnél magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett a viszonylag magas hozam elérését tűzi ki célul.
A portfólió jelentős részét a kötvénypiaci befektetések teszik ki, de a részvénypiaci eszközök is jelentős súlyt képviselhetnek. A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 60 százalékát nem haladhatja meg.

A Lendület portfólió a Befektetési politika szerint szerény mértékben tartalmaz befektetéseket ingatlanalapokba, valamint tartalmazhat befektetést abszolút hozam stratégiájú származtatott alapokba, mellyel a biztonságos pénzpiaci- és kötvényhozamok feletti eredmény elérésére törekszik.

A portfólió kockázati besorolása: közepesnél magasabb.

A Lendület portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 15 éven túl kerül sor és akik hosszú távú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, valamint a hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében képesek felvállalni a magasabb részvényhányaddal járó kilengéseket is.

Lendület portfólió befektetési irányelvei és referencia indexei*

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex*

Befektetési számla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

10%

8,5% RMAX+

38% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

31,5%

46,5%

61,5%

OECD tagállamokon kívüli  államok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

0%

0%

5%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

0%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Magyarország kivételével  fejlődő és fejlett tagországokban* bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

 

Fejlődő országokban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzáloglevelek

 

1 fejlődő országban elhelyezhető, jelen eszközosztályban meghatározott értékpapírok súlya

 

Fejlett tagországokban* bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

 

0%

 

 

 

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

 

0%

10%

 

 

 

 

5%

 

 

 

3%

 

 

 

 

10%

Magyar, illetve közép- és kelet-európai, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

0%

14%

28%

5% BUX Index + 9% CETOP Index (korr.)

Kockázati tőke-befektetések (ideértve az ilyen típusú egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat)

0%

0%

0%

nincs

Ingatlanbefektetések közvetett befektetési eszközökön keresztül, ideértve a kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat (pl. ingatlan befektetési jegyeket)

0%

8,5%

10%

8,5% (ZMAX+3%)

Abszolút hozam stratégiát követő származtatott alapok befektetési jegyei

0%

0%

5%

nincs

Egyéb nemzetközi, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

16%

31%

46%

22% MSCI World Index (korr.) + 9% MSCI EM Index (korr.)

Származtatott ügyletek (arbitrázs céllal)

0%

0%

5%

nincs

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

Tagi kölcsön 0% 0% 5% nincs

A forinttól eltérő devizában nyilvántartott referencia indexek* a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra.

*A referenciaindex az adott portfólió összetételét modellezi, a portfólióban található jellemző eszközök piaci árfolyammozgását méri, viszonyítási alapként szolgál a portfólió befektetési teljesítményének megítéléséhez

Lendület portfólió eredményei»