1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A "Klasszikus" portfólió

A "Klasszikus" portfólió megszűnik 2016. október 31-én»

A Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénz- és kötvénypiaci portfóliót kell kialakítani, amely mérsékelt veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán jelentős veszteség valószínűségével kell számolni. Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége lehetőség szerint összhangban legyen.

A Klasszikus portfólió elsősorban azoknak a rövidebb befektetési időhorizonttal rendelkező tagoknak lehet megfelelő választás, akiknek a szolgáltatás igénylésére várhatóan 5 éven belül kerül sor és akik a kötvénybefektetésekkel járó mérsékelt piaci kilengéseket hajlandóak elviselni hozamcéljaik elérése érdekében, a részvénypiaci kockázatokat azonban még korlátozottan sem szeretnék felvállalni.

A következő táblázat a Klasszikus portfólió benchmarkját és eltérési sávjait tartalmazza.

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex

Folyószámla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

5%

40% RMAX Index + 60% CMAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

75%

90%

100%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

5%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

5%

15%

Magyarország kivételével OECD tagországban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

10%

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

A portfólió durációja a referenciaindexekhez képest plusz/mínusz másfél év lehet.