1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Az "Egyensúly" portfólió

Frissítve: 2021.01.04.

A közepes kockázatú Egyensúly portfólió a Pénztár alapportfóliója. Ennek megfelelően ez a portfólió öleli fel a legnagyobb létszámú tagságot és rendelkezik a legnagyobb vagyonmérettel. Ez a portfólió, amelybe a nem választó - azaz passzív tagok – megtakarítása is kerül és amely a Pénztár működése alatt nem szűnik meg. Így befektetési politikájának kialakítása ezen adottságok és hozamelvárással és a felvállalható kockázati szint maradéktalan figyelembevételével került kialakításra.

Az Egyensúly portfólió esetében olyan közép-, illetve hosszabb távra szóló vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely közepes kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A tőke nagyobb része kötvénypiaci eszközökbe van befektetve, de korlátozott mértékben részvénypiaci eszközök is lehetnek a portfólióban.

Az Egyensúly portfólió a Befektetési politika alapján szerény mértékben tartalmaz befektetéseket ingatlanalapokba, valamint tartalmazhat befektetést abszolút hozam stratégiájú származtatott alapokba, mellyel a biztonságos pénzpiaci- és kötvényhozamok feletti eredmény elérésére törekszik.

A portfólió kockázati besorolása: közepes.

Az Egyensúly portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 10-15 éven belül kerül sor és akik legalább középtávú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, továbbá a hozampotenciál növelése érdekében részvénypiaci kockázatokat is hajlandóak felvállalni.

Az Egyensúly portfólió befektetési irányelvei és referencia indexei*

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex*

Befektetési számla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

10%

18% RMAX+

48% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

51%

66%

81%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

0%

10%

OECD tagállamokon kívüli  államok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

0%

0%

5%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Magyarország kivételével  fejlődő és fejlett tagországokban* bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

 

Fejlődő országokban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzáloglevelek

 

1 fejlődő országban elhelyezhető, jelen eszközosztályban meghatározott értékpapírok súlya

 

Fejlett tagországokban* bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

 

0%

 

 

 

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

 

0%

10%

 

 

 

 

5%

 

 

 

3%

 

 

 

 

10%

Magyar, illetve közép- és kelet-európai, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

0%

8%

16%

3% BUX Index + 5% CETOP Index (korr.)

Kockázati tőke-befektetések (ideértve az ilyen típusú egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat)

0%

0%

0%

nincs

Ingatlanbefektetések közvetett befektetési eszközökön keresztül, ideértve a kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat (pl. ingatlan befektetési jegyeket)

0%

9%

10%

9% (ZMAX+3%)

Abszolút hozam stratégiát követő származtatott alapok befektetési jegyei

0%

0%

5%

nincs

Egyéb nemzetközi, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok

2%

17%

32%

12% MSCI World Index (korr.) + 5% MSCI EM Index (korr.)

Származtatott ügyletek (arbitrázs céllal)

0%

0%

5%

nincs

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

Tagi kölcsön 0% 0% 5% nincs

A forinttól eltérő devizában nyilvántartott referencia indexek* a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra.

Egyensúly portfólió eredményei»

*A referenciaindex az adott portfólió összetételét modellezi, a portfólióban található jellemző eszközök piaci árfolyammozgását méri, viszonyítási alapként szolgál a portfólió befektetési teljesítményének megítéléséhez