Lehetőségek nyugdíjba vonuláskor

FONTOS - a nyugdíjszolgáltatás igénylése mellett is lehetőség nyílik a megtakarítás befizetésekkel való növelésére. Bővülő lehetőségek, újdonságok kerültek be a 2016. január 1-jétől hatályos önkéntes nyugdíjpénztári jogszabályba, és Pénztárunk Alapszabályába is.

A nyugdíjba vonulás után a tag jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

  • 2013. január 1-je előtt létesített tagsági jogviszony esetén a kifizetés akkor adómentes, ha a tagsági jogviszony a teljesítés évét megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett.
  • 2013. január 1-jét követően létesített tagsági jogviszony esetén a kifizetés akkor adómentes, ha a tagsági jogviszony a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett.

Amennyiben Ön elérte a nyugdíjkorhatárt, vagy saját jogon nyugellátásra válik jogosulttá, akkor a következő lehetőségek közül választhat:

A megtakarítás folytatása

Az egyéni számla felvétele nem kötelező. Önnek továbbra is lehetősége van megtakarításait akár további (egyéni vagy munkáltatói) befizetésekkel  gyarapítani. Amennyiben nyugdíjba vonulást követően is rendelkezik SZJA-köteles jövedelemmel, akkor egyéni befizetés esetén a 20%-os –akár 150 ezer Ft összegű –adójóváírást is érvényesítheti a fizetett személyi jövedelemadója terhére az éves egyéni befizetései után.

A megtakarítás Pénztárban hagyása

Az egyéni számla felvétele akkor sem kötelező, ha nem kíván további befizetéseket teljesíteni. Nyugdíjba vonulást követően lehetősége van arra, hogy befizetés nélkül a pénztárban hagyja megtakarítását. Ez azért lehet nagyon kedvező az Ön számára, mert így kamatadó és EHO-mentesen, illetve számlavezetési- és egyéb fenntartási költségek nélkül gondoskodhat a megtakarítás értékállóságáról. 

Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni, akkor kérjük, hogy a nyugdíjkorhatár elérését személyi igazolvánnyal, illetve nyugdíjazását az erről kiállított határozattal igazolja, és tájékoztassa Pénztárunkat, hogy kifizetést most nem kér, az egyéni számlán lévő összeget tagdíj fizetése nélkül a Pénztárban hagyja.

Egyösszegű szolgáltatás igényelése

Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igénylése esetén a Pénztár a tag részére az egyéni számla egyenlegét részben vagy egészben (egyösszegben) kifizeti, a kérelemben megjelölt fordulónapot követő 8 munkanapon belül. A tag által megadott fordulónap nem lehet korábbi a teljeskörűen, hiánytalanul kitöltött igénybejelentő nyomtatvány és a szükséges mellékletek beérkezését követő 10. munkanapnál. Amennyiben fordulónapot nem jelöl meg, akkor a Pénztár legkésőbbi fordulónapként a kérelem kézhezvételét követő 10. munkanapot veszi figyelembe. Fentiek alapján a kifizetés teljes időtartama - amennyiben fordulónapot nem jelöl meg - legfeljebb 18 munkanap.

FIGYELEM! A tagság nyugdíjszolgáltatás igénylése mellett is fenntartható és a befizetés is folytatható. Befizetés továbbra is teljesíthető, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel, abban az esetben a befizetések utáni 20%-os adókedvezmény igénylésére (maximum 150.000 Ft) is változatlanul lehetőség nyílik.

Járadék igénylése

Az Aranykor Önkéntes nyugdíjpénztár két típusú saját járadéka közül választhat:
1. Határozott időtartamú, határozott gyakoriságú járadék: olyan szolgáltatás, amikor az egyéni számlán lévő összeget vagy annak meghatározott részét, a tag által meghatározott időtartamig, meghatározott rendszerességgel fizeti ki a Pénztár. 

A járadékfizetés időtartama 5 évtől 25 évig terjedhet.
járadékfizetés rendszeressége  havi, negyedéves vagy féléves lehet.

Csak olyan járadékszolgáltatás  igényelhető, amelynek kalkulált mértéke eléri, vagy meghaladja a kifizetésenként 5.000 forintot. A járadékok összege minden évben újraszámolásra kerül. 

2. Határozott összegű, határozott gyakoriságú járadék  (Ütemezett kifizetés): olyan szolgáltatás, amikor az egyéni számlán lévő összeget vagy annak meghatározott részét, a tag által meghatározott összegben, meghatározott rendszerességgel fizeti ki a Pénztár. 

A tagság nyugdíjszolgáltatás igénylése mellett is fenntartható és a befizetés is folytatható. A befizetés cafetériából és egyénileg is teljesíthető, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel, abban az esetben az egyéni befizetések utáni 20%-os adókedvezmény igénylésére (maximum 150.000 Ft) is változatlanul lehetőség nyílik.

A tag választásától egy pénzügyi éven belül nem térhet el. 

Kombinált szolgáltatás

Igény szerint arra is lehetőség van, hogy a megtakarítás egy tetszés szerinti összege felvételre kerüljön, és az egyéni számlán maradó vagyont saját járadék  formájában fizesse ki a Pénztár.

A járadékszolgáltatás megkezdése az egyösszegű rész kifizetése után 1 év elteltével esedékes.

A tagság nyugdíjszolgáltatás igénylése mellett is fenntartható és a befizetés is folytatható. A befizetés cafetériából és egyénileg is teljesíthető, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel, abban az esetben az egyéni befizetések utáni 20%-os adókedvezmény igénylésére (maximum 150.000 Ft) is változatlanul lehetőség nyílik.FONTOS!
 Szolgáltatással (kifizetéssel, átlépéssel) kapcsolatos igénybejelentése akkor teljesíthető zökkenőmentesen, ha Ön korábban már eleget tett személyes azonosítással (átvilágítással) kapcsolatos kötelezettségének, vagy benyújtott igényléséhez mellékelte okmányainak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatait, és a szintén közjegyző által hitelesített azonosítási adatlapot! Személyes azonosítással kapcsolatos további információk>>

Az igénybejelentéssel kapcsolatos további részleteket a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. 

Az igény bejelentéséhez szükséges kifizetési igény bejelentő nyomtatvány»

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.