Bankkártyás online befizetés felhasználási tudnivalók
1. Az elfogadó adatai:
 

Név: Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 5–6.
Telefon: 06 1 374 8400
Telefax: 06 1 374 8453
E-mailcím: info@aranykornyp.hu
Adószám: 18069493-1-41
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételi száma: 60185/1995 
Szolgáltatás: önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás
Tagdíj: A minimális tagdíj összege az Alapszabályban kerül rögzítésre, de ettől eltérő összeg is tetszőlegesen befizethető
Igénybevétel: Kifizetés az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény előírásai szerint teljesíthető

 

2. Bankkártyás tagdíjfizetés feltételei

 1. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár lehetőséget biztosít arra honlapján, hogy egyéni megtakarításának befizetését online fizetésre alkalmas bankkártyával is megtehesse Virtuális POS (VPOS) terminálon keresztül a Pénztár központi számlaszámára.
 2. A VPOS elérését az UniCredit Bank terminálján keresztül biztosítjuk.
  Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a bankkártyás befizetési lehetőség folyamatosan elérhető – de mint minden online megoldás esetén - karbantartás és technikai okok miatti szünet az elérésben előfordulhat. Amennyiben online bankkártyás befizetésünk átmenetileg nem elérhető, akkor kérjük, hogy válasszon további befizetési módjaink közül, vagy látogasson vissza később honlapunkra.
 3. Az online VPOS vásárlás teljesítés dátuma valamennyi kártya típus esetén T+1 munkanap, ami azt jelenti, hogy a fizetést követő 1 munkanappal kerül a Pénztár bankszámlájára az indított befizetés. Kérjük, ennek figyelembe vételével indítsa utalásait, különösen fontos ez az év végi befizetéseknél. (pl. a 2022. december 29-én 22 óra előtt indított VPOS utalás december 30-án került a Pénztár bankszámlájára, a december 30-ai már csak 2023. január 2-án.)
 4. A bankkártyás befizetés banki díja és limitje a kártyakibocsátóval kötött szerződés szerinti, a Pénztár az utalásért külön díjazást nem számol fel. A VPOS-on keresztül történő befizetés a többi befizetéssel azonos tagdíjfelosztás szerint kerül könyvelésre az egyéni számlán.
 5. A pénztártag saját döntése alapján határozza meg a VPOS terminálon keresztüli befizetés gyakoriságát, és a befizetett egyéni tagdíj összegét.
 6. Felhívjuk a VPOS terminált használni kívánók figyelmét, hogy ezen az oldalon csak az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár egyéni tagdíjat lehet fizetni, ami feltételezi, hogy a tagság már korábban létrejött.
 7. A fizetés indításakor bekért tagsági azonosító és adóazonosító alapján Pénztárunk ellenőrzést végez, és csak abban esetben indítható utalás, ha létező tagság egyéni számlájára kezdeményezi az utalást.
 8. Az utalás indításakor vegye figyelembe, hogy a VPOS szolgáltatáson keresztül indított utalásról csak azon pénztártag számára állíthatjuk ki az adóigazolást, akinek az egyéni számlájára a befizetés történt..
   

3. A VPOS fizetés terminálját biztosítja az

4. VPOS fizetésben elfogadott kártyatársaságok logói

5. Bankkártyás fizetés folyamata

 1. Bankkártyás fizetés oldalon http://www.aranykornyp.hu/fizetes adja meg azon Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári egyéni számlához tartozó adatokat, amelyekre befizetést kíván tenni.
  1. Tagsági azonosító
  2. Adóazonosító
  3. Befizetés összege
 2. Adatok megadása után nyomja meg a „Rendben” gombot.
 3. A tranzakció folytatásaként átirányításra kerül az UniCredit Bank VPOS terminál oldalára, amely a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosított kommunikációt megvalósító weblap, ahol tájékozódhat az elfogadásra kerülő bankkártyákról és a fizetéssel kapcsolatos tudnivalókról kérjük, a tájékoztatót szíveskedjen elolvasni.
 4. A tájékoztató megismerése után az alábbi adatok feltüntetését kérjük ellenőrizni, illetve kitölteni
  1. kitöltött adatok:

a. Vásárlási információk: tagdíjbefizetés
b. Fizetendő összeg – a oldalon megadottak szerint

2. kitöltendő adatok:

a. Bankkártyán feltüntetett név:
b. Bankkártya száma:
c. Bankkártya lejárat dátuma:
d. Érvényességi kód:

5. Adatok megadása után a „Fizetés elindítása” gomb megnyomásával indítható a tranzakció.
6. Adatok megadásában hiba észlelése esetén ezzel kapcsolatos hibaüzenet jelenhet meg, kérjük az adatbevitel üzenet szerinti javítását.
7. Az adatfeldolgozás időt vehet igénybe, erről üzenet jelenik meg.
8. A feldolgozást követően

 1. sikeres tranzakció esetén erről tájékoztató www.aranykornyp.hu honlap oldalra kerül átirányításra, ahol a befizetés adatai és tranzakciókód található. Ez az oldal kinyomtatható.

9. Befizetés befejeződött – a fizetési tranzakció a Pénztár központi számlaszámára kerül befizetésre, ezért online pénztárban a Pénztár központi számlaszámára való beérkezést követő 4 munkanappal lesz látható.


6. Megrendelés lemondásának feltételei

A VPOS szolgáltatáson keresztül indított Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári tagdíjfizetés lemondására, azaz a befizetés téves utalásként való visszaigénylésének kérésére a befizetés Pénztári főszámlára való könyvelését követően van mód. A lemondást a sikeres tranzakció visszaigazolásának info@aranykornyp.hu e-mailcímre való megküldésével áll módunk befogadni. A Pénztár a VPOS utalás fogadásának és a tagdíj visszautalásának banki költségeit a kifizetésből érvényesítheti. A VPOS terminálon történő tagdíjfizetés visszaigénylésére 30 napig van lehetőség. A visszautalást a Pénztár a visszaigénylés beérkezését követően 30 napon belül banki átutalással teljesíti arra a számlaszámra, amelyre az igénylő a visszatérítési kérelmében azt kéri.


7. Reklamáció módja és feltételei

Reklamációt a Pénztár valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségén fogadja a panaszkezelési szabályzata alapján. (http://www.aranykornyp.hu/tagoknak/szabalyzat). Reklamáció beérkezése utána Pénztár kivizsgálást folytat és legkésőbb 30 napon belül a kivizsgálás eredményét írásban megküldi panaszos számára.

Panaszbejelentő nyomtatvány (http://www.aranykornyp.hu/tagoknak/nyomtatvanyok/egyeb)
 

8. Szállítási feltételek

A nyugdíjcélú megtakarítás megfizetése esetében nem értelmezhető.

9. Adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapján történő bankkártyás tagdíjfizetéssel kapcsolatban a Pénztár nem kezeli az érintett személyes adatait. A tagdíjfizetés az UniCredit Bank oldalán történik, a fizetés során megadott személyes adatokat (pl.: tagsági azonosító, adóazonosító jel, bankkártya-szám, stb.) a Pénztár nem kezeli, azok a tranzakció sikeres vagy sikertelen lezárását, illetve a Bankkártyás fizetés folyamata (2. pont) alatt jelzett visszaigazolás elmentését vagy kinyomtatását követően törlődnek. Felhívjuk pénztártagjaink figyelmét arra, hogy az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár az így elmentett vagy kinyomtatott visszaigazolásban szereplő személyes adatok védelméért nem vállal felelősséget!

A bankkártyás tagdíjfizetés titkosított adatátviteli csatornán (https) történik, amely technológia biztosítja a személyes adatok védelmét, a vonal lehallgathatatlanságát


Az UniCredit Bank ügyféltájékoztatója a bankkártyás fizetésről >>

1. Az elfogadó adatai:
 

Név: Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 5–6.
Telefon: 06 1 374 8400
Telefax: 06 1 374 8453
E-mailcím: info@aranykornyp.hu
Adószám: 18069493-1-41
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételi száma: 60185/1995 
Szolgáltatás: önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás
Tagdíj: A minimális tagdíj összege az Alapszabályban kerül rögzítésre, de ettől eltérő összeg is tetszőlegesen befizethető
Igénybevétel: Kifizetés az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény előírásai szerint teljesíthető

 

2. Bankkártyás tagdíjfizetés feltételei

 1. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár lehetőséget biztosít arra honlapján, hogy egyéni megtakarításának befizetését online fizetésre alkalmas bankkártyával is megtehesse Virtuális POS (VPOS) terminálon keresztül a Pénztár központi számlaszámára.
 2. A VPOS elérését az UniCredit Bank terminálján keresztül biztosítjuk.
  Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a bankkártyás befizetési lehetőség folyamatosan elérhető – de mint minden online megoldás esetén - karbantartás és technikai okok miatti szünet az elérésben előfordulhat. Amennyiben online bankkártyás befizetésünk átmenetileg nem elérhető, akkor kérjük, hogy válasszon további befizetési módjaink közül, vagy látogasson vissza később honlapunkra.
 3. Az online VPOS vásárlás teljesítés dátuma valamennyi kártya típus esetén T+1 munkanap, ami azt jelenti, hogy a fizetést követő 1 munkanappal kerül a Pénztár bankszámlájára az indított befizetés. Kérjük, ennek figyelembe vételével indítsa utalásait, különösen fontos ez az év végi befizetéseknél. (pl. a 2022. december 29-én 22 óra előtt indított VPOS utalás december 30-án került a Pénztár bankszámlájára, a december 30-ai már csak 2023. január 2-án.)
 4. A bankkártyás befizetés banki díja és limitje a kártyakibocsátóval kötött szerződés szerinti, a Pénztár az utalásért külön díjazást nem számol fel. A VPOS-on keresztül történő befizetés a többi befizetéssel azonos tagdíjfelosztás szerint kerül könyvelésre az egyéni számlán.
 5. A pénztártag saját döntése alapján határozza meg a VPOS terminálon keresztüli befizetés gyakoriságát, és a befizetett egyéni tagdíj összegét.
 6. Felhívjuk a VPOS terminált használni kívánók figyelmét, hogy ezen az oldalon csak az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár egyéni tagdíjat lehet fizetni, ami feltételezi, hogy a tagság már korábban létrejött.
 7. A fizetés indításakor bekért tagsági azonosító és adóazonosító alapján Pénztárunk ellenőrzést végez, és csak abban esetben indítható utalás, ha létező tagság egyéni számlájára kezdeményezi az utalást.
 8. Az utalás indításakor vegye figyelembe, hogy a VPOS szolgáltatáson keresztül indított utalásról csak azon pénztártag számára állíthatjuk ki az adóigazolást, akinek az egyéni számlájára a befizetés történt..
   

3. A VPOS fizetés terminálját biztosítja az

4. VPOS fizetésben elfogadott kártyatársaságok logói

5. Bankkártyás fizetés folyamata

 1. Bankkártyás fizetés oldalon http://www.aranykornyp.hu/fizetes adja meg azon Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári egyéni számlához tartozó adatokat, amelyekre befizetést kíván tenni.
  1. Tagsági azonosító
  2. Adóazonosító
  3. Befizetés összege
 2. Adatok megadása után nyomja meg a „Rendben” gombot.
 3. A tranzakció folytatásaként átirányításra kerül az UniCredit Bank VPOS terminál oldalára, amely a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosított kommunikációt megvalósító weblap, ahol tájékozódhat az elfogadásra kerülő bankkártyákról és a fizetéssel kapcsolatos tudnivalókról kérjük, a tájékoztatót szíveskedjen elolvasni.
 4. A tájékoztató megismerése után az alábbi adatok feltüntetését kérjük ellenőrizni, illetve kitölteni
  1. kitöltött adatok:

a. Vásárlási információk: tagdíjbefizetés
b. Fizetendő összeg – a oldalon megadottak szerint

2. kitöltendő adatok:

a. Bankkártyán feltüntetett név:
b. Bankkártya száma:
c. Bankkártya lejárat dátuma:
d. Érvényességi kód:

5. Adatok megadása után a „Fizetés elindítása” gomb megnyomásával indítható a tranzakció.
6. Adatok megadásában hiba észlelése esetén ezzel kapcsolatos hibaüzenet jelenhet meg, kérjük az adatbevitel üzenet szerinti javítását.
7. Az adatfeldolgozás időt vehet igénybe, erről üzenet jelenik meg.
8. A feldolgozást követően

 1. sikeres tranzakció esetén erről tájékoztató www.aranykornyp.hu honlap oldalra kerül átirányításra, ahol a befizetés adatai és tranzakciókód található. Ez az oldal kinyomtatható.

9. Befizetés befejeződött – a fizetési tranzakció a Pénztár központi számlaszámára kerül befizetésre, ezért online pénztárban a Pénztár központi számlaszámára való beérkezést követő 4 munkanappal lesz látható.


6. Megrendelés lemondásának feltételei

A VPOS szolgáltatáson keresztül indított Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári tagdíjfizetés lemondására, azaz a befizetés téves utalásként való visszaigénylésének kérésére a befizetés Pénztári főszámlára való könyvelését követően van mód. A lemondást a sikeres tranzakció visszaigazolásának info@aranykornyp.hu e-mailcímre való megküldésével áll módunk befogadni. A Pénztár a VPOS utalás fogadásának és a tagdíj visszautalásának banki költségeit a kifizetésből érvényesítheti. A VPOS terminálon történő tagdíjfizetés visszaigénylésére 30 napig van lehetőség. A visszautalást a Pénztár a visszaigénylés beérkezését követően 30 napon belül banki átutalással teljesíti arra a számlaszámra, amelyre az igénylő a visszatérítési kérelmében azt kéri.


7. Reklamáció módja és feltételei

Reklamációt a Pénztár valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségén fogadja a panaszkezelési szabályzata alapján. (http://www.aranykornyp.hu/tagoknak/szabalyzat). Reklamáció beérkezése utána Pénztár kivizsgálást folytat és legkésőbb 30 napon belül a kivizsgálás eredményét írásban megküldi panaszos számára.

Panaszbejelentő nyomtatvány (http://www.aranykornyp.hu/tagoknak/nyomtatvanyok/egyeb)
 

8. Szállítási feltételek

A nyugdíjcélú megtakarítás megfizetése esetében nem értelmezhető.

9. Adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár honlapján történő bankkártyás tagdíjfizetéssel kapcsolatban a Pénztár nem kezeli az érintett személyes adatait. A tagdíjfizetés az UniCredit Bank oldalán történik, a fizetés során megadott személyes adatokat (pl.: tagsági azonosító, adóazonosító jel, bankkártya-szám, stb.) a Pénztár nem kezeli, azok a tranzakció sikeres vagy sikertelen lezárását, illetve a Bankkártyás fizetés folyamata (2. pont) alatt jelzett visszaigazolás elmentését vagy kinyomtatását követően törlődnek. Felhívjuk pénztártagjaink figyelmét arra, hogy az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár az így elmentett vagy kinyomtatott visszaigazolásban szereplő személyes adatok védelméért nem vállal felelősséget!

A bankkártyás tagdíjfizetés titkosított adatátviteli csatornán (https) történik, amely technológia biztosítja a személyes adatok védelmét, a vonal lehallgathatatlanságát


Az UniCredit Bank ügyféltájékoztatója a bankkártyás fizetésről >>

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, biztonságos használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.