1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Átalakuló portfólió kínálat

2016.07.01.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. június 30-ai beolvadását követően saját korábbi portfóliói mellett megtartotta a beolvadó pénztár választható portfólióit is annak érdekében, hogy a beolvadás átmeneti hatásait a tagok számára a lehető legkisebbre csökkentse. Ennek eredményeképpen alakult ki hét befektetési portfóliót tartalmazó kínálatunk. 

A beolvadás óta eltelt időszakban az egyes portfóliók kockázatának és teljesítményének elemzése után a Küldöttközgyűlés (2016. május 24-én az 5/2016. (5.24.) számú határozatával) a hét portfólió közül a legjobb kockázat-hozam mutatókkal rendelkező, és a tagság 97%-a által választott négy legnépszerűbb portfólió megtartásáról  és három – egyenként 0,34%, 1,3% és 1,4 %-os részaránnyal rendelkező - portfólió kivezetéséről döntött, valamint elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat módosítását.

A módosítás szerint 2016. október 31-ei dátummal kivezetésre került az Óvatos portfólió, a Klasszikus portfólió és a Növekedési portfólió.

A három kivezetésre került portfólióban lévő tagok 2016. október 31-ig nyilatkozhattak arról, hogy a Csendélet, Harmónia, Egyensúly, Lendület portfóliók közül melyikben kívánják elhelyezni egyéni számlájukat. Azok a tagok, akik nem tettek ilyen nyilatkozatot, a Pénztár alapportfóliójába, az Egyensúly portfólióba kerültek. A Pénztár sem a fenti nyilatkozatot tevő tagok, sem a nyilatkozat hiányában átsorolt tagok esetében nem számított fel portfólióváltási költséget.

A Választható Portfóliós Szabályzat 2016. július 1-től hatályos szövege itt érhető el, az egyes portfóliók befektetési irányelvei itt találhatóak.


További választható portfóliós terveink

Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadását követően kialakult portfólió kínálat racionalizálására – az MNB ajánlásán túl - többek között azért is kerül sor, mert fejlesztési terveink között szerepel, hogy mielőbb lehetőséget teremtsünk tagjainknak egyéni számlájuk befektetésének két portfólió közötti, tetszőleges arányban történő megosztására.