1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Belépés, megtakarítás indítása

 

BELÉPÉS AZ ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA

A belépés kezdeményezésének első lépése a belépési nyilatkozat kitöltése és pénztárunkhoz való eljuttatása. 

A belépési nyilatkozat igényelhető telefonos és személyes ügyfélszolgálatainkon keresztül, vagy letölthető honlapunkról. A belépési nyilatkozatot 1 példányban szükséges kitölteni, majd aláírást és tanúztatást követően kérjük azt személyesen vagy postai úton szíveskedjék hozzánk visszajuttatni. 

A belépési nyilatkozaton lévő adatok alapján pénztárunk rögzíti személyes adatait és tagsági azonosítót adnak a szerződésnek. A szerződés létrejöttéről tagsági okirat postai úton való megküldésével nyújtunk tájékoztatást. A tagsági okirat a belépő valamennyi adatát, továbbá a tagsági azonosítóját és a pénztár adatait is tartalmazza.

FONTOS! Önkéntes nyugdíjpénztári tagság létesítésével befizetési kötelezettséget vállal a belépő, amely egyéni befizetésként és/vagy munkáltatói befizetésként is teljesíthető. 

ÁTLÉPÉS AZ ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA

Az átlépési szándék bejelentése is a belépési nyilatkozat kitöltésével történik, illetve az átadó pénztárnál egy átlépési szándékról szóló nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhető. Átlépés esetén a korábbi pénztári tagságra vonatkozó adatokat a belépési nyilatkozat megfelelő rovatában is lehet jelölni.

A korábbi nyugdíjpénztári tagságban eltöltött idő beszámít az átlépéssel létrehozott tagság 10 éves várakozási idejébe. A tag átlépése esetén a Pénztár az átadó pénztárat 15 napon belül írásban felszólítja, hogy az átlépő tag követelését utalja át.

 

ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁSI TUDNIVALÓK

A 2017. évi LIII. tv alapján a pénztári belépésnek nem, a kifizetésnek azonban feltétele a tag átvilágítása. Az átvilágítás során szükséges, hogy a pénztár munkatársa, vagy megbízottja útján személyesen ellenőrizzük a belépési nyilatkozaton megadott adatokat  - a belépő személyazonosságát igazoló okiratok megtekintésével, és lemásolásával.

További információk>>