1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Az ESG-Dinamikus portfólió

Frissítve: 2021.10.01.

Az ESG Dinamikus egy kifejezetten hosszú távra szóló, dinamikus befektetési portfólió, a Pénztár által felkínált választható portfóliók közül a legmagasabb kockázati szintet képviseli, azaz a legmagasabb részvényhányadot tartalmazza. A portfólió a magasabb kockázati szint felvállalásával hosszabb távon a kínálatban lévő portfóliónál magasabb hozam elérését tűzi ki célul. 
A portfólió kockázati besorolása: magas, de portfóliómegosztással tetszőleges arányban akár részportfóliónak is választható.

Az ESG Dinamikus portfólió 2020.  július 31-én 1,000000 árfolyammal indult, miután a benyújtott igények összértéke meghaladta az indulás feltételeként szabott 1 Mrd forintot.

 

 

A portfólió választásának módjai

Ha kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat munkaidőben a 06 1 374 8400-ás telefonszámon.

Az ESG a Környezet, Társadalom és Vállalatirányítás szavak angol megfelelőjének kezdőbetűiből képzett mozaikszó.

 

Azt jelenti, hogy az ESG Dinamikus portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési szempontok mellett kitüntetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok, elsősorban környezetvédelmi és társadalmi aspektusból.

A portfólióban lévő eszközök minimum 80%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki. Ezek az eszközök az alábbiak lehetnek:

  • nemzetközileg elfogadott minősítő cég besorolása alapján ESG szempontok alapján szűrt egyedi, illetve kollektív befektetések vagy vagyonkezelőnk, az Amundi Alapkezelő Zrt. Cégcsoportja által kialakított saját ESG kritériumrendszere, alapján kiválasztott eszközök.
  • ESG minősítést/megnevezést használó kollektív befektetési formák,
  • ESG témakörökbe sorolható tematikus befektetési termékek.

amundi video

Mikor lehet jó választás az ESG Dinamikus portfólió?

  >Ha növelni szeretnénk megtakarításunkban a részvényhányadot

Az ESG portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás várhatóan 15 éven túl következik be, és akik hosszú távú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, valamint a hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében képesek felvállalni a magasabb részvényhányaddal járó jelentősebb kilengéseket is, tehát a kockázatvállalási hajlandóságuk magas.

 > Ha szeretnénk, hogy befektetésünkben a felelős/fenntartható       szemlélet is érvényesüljön

 A befektetők egyre több figyelmet fordítanak arra, hogy megtakarításukat olyan befektetésekbe tegyék, amelyek ESG szemléletűek, azaz minősítetten elkötelezettek a környezetvédelem iránt, figyelembe veszik az össztársadalmi szempontokat és gyakorolják a felelős vállalatirányítást. Aki a jelenlegi portfóliójának részvényhányadán nem kíván növelni, de szeretné az ESG szemléletet érvényesíteni, megteheti, hogy az Aranykorban elérhető portfóliómegosztás lehetőségével élve a jelenlegi portfóliójánál részben egy kisebb részvényhányadú portfóliót választ és mellé társítja az ESG Dinamikus portfóliót. 

Átmeneti szabály az ESG Dinamikus portfólió indulása előtt leadott igények esetében: Ha az ESG Dinamikus portfólió választásakor részben egy másik az aktuális portfóliótól eltérő - portfólió választása is történik, akkor mind a két portfólió módosítására egyidőben az ESG Dinamikus portfólió indulásakor kerül sor.

 

Az ESG Dinamikus portfólió összetétele a pénztár portfólió kínálatában elhelyezve 

Az ESG Dinamikus portfólió befektetési irányelvei és referencia indexei**

Eszközök

MINIMUM

(%)

CÉL

(%)

MAXIMUM

(%)

Referencia index

(%)

b) [1]

Pénzforgalmi számla

-

-

5%

 

b)

Befektetési számla

0%

0%

10%

 

c)

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

0%

0%

10%

 

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

 

 

 

 

d1)

Magyar állampapír

20%

35%

50%

10% RMAX Index + 25% MAX Index

d2)

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal

0%

0%

15%

 

d3)

Külföldi* állampapír

* kizárólag OECD tagállam

0%

0%

15%

 

d4)

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam* készfizető kezességet vállal

* kizárólag OECD tagállam

0%

0%

15%

 

d1)+d2)+d3)+d4) összesen

20%

35%

50%

 

d5)

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d6)

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d6)

  1. Fejlődő[2] országokban bejegyzett szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

5%

 

d6)

  1. Egy fejlődő országban bejegyzett szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

3%

 

d6)

  1. Fejlett országokban bejegyzett szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d7)

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d8)

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

0%

0%

10%

 

d8)

1. Fejlődő országok jelzálog-hitelintézete által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

5%

 

d8)

2.Egy fejlődő ország hitelintézete által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

3%

 

d8)

3.Fejlett tagországok hitelintézete által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d9)

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d5)+d7)+d9) összesen

0%

0%

10%

 

d10)

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

d10)

1.Fejlődő országokban bejegyzett önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

5%

 

d10)

2. Egy fejlődő országban bejegyzett önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

3%

 

d10)

3. Fejlett tagországok önkormányzata által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0%

0%

10%

 

Jelzáloglevél

 

 

 

 

g1)

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

0%

0%

15%

 

g2)

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0%

0%

10%

 

g2)

1. Fejlődő országok jelzálog hitelintézete által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

5%

 

g2)

2. Egy fejlődő ország jelzálog hitelintézete által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

3%

 

g2)

3.Fejlett tagországok jelzálog hitelintézete által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

10%

 

d6)1.+d8)1.+d10)1.+g.2.)1. összesen

0%

0%

5%

 

d6)2.+d8)2.+d10)2.+g.2.)2. összesen

0%

0%

3%

 

d6)3.+d8)3.+d10)3.+g.2.)3. összesen

0%

0%

10%

 

d6)+d8)+d10)+g2) összesen

0%

0%

10%

 

Részvények

 

 

 

 

e1)

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény,

e2)

illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya.

0%

2,8%

6%

 

 

 

 

2,8% CETOP Index (korr.)

 

e3)

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,

 

e4)

illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

0%

12,2%

24%

 

 

 

 

 

12,2% CETOP Index (korr.)

 

e5)

Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény Második Részének V. Fejezetében foglalt nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé.

0%

0%

0%

 

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

f1)

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

 

 

Likviditási, pénzpiaci alap

0%

0%

0%

 

Kötvényalap

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

 

Részvényalap

Közép-európai (ideértve a hazai is) részvényekbe fektető befektetési alap,

0%

0%

10%

 

 

Nemzetközi részvényekbe fektető befektetési alap, ETF

0%

0%

10%

 

Árupiaci alap

0%

0%

0%

 

Abszolút hozamú alap

0%

0%

0%

 

Származtatott alap

0%

0%

5%

 

Ingatlanalap

0%

0%

0%

 

Vegyes alap

0%

0%

0%

 

Magántőkealap

0%

0%

0%

 

Kockázati tőkelap (kockázati tőkealap jegy)

0%

0%

0%

 

f2)

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

 

 

 

 

Likviditási, pénzpiaci alap

0%

0%

5%

 

Kötvényalap

0%

0%

5%

 

Részvényalap

Fejlett részvénypiacokat célzó befektetési alap, ETF

25%

40%

55%

40% MSCI World Index (korr.)

 

Fejlődő részvénypiacokat célzó befektetési alap, ETF

0%

10%

20%

10% MSCI EM Index (korr.)

Árupiaci alap

0%

0%

0%

 

Abszolút hozamú alap

0%

0%

5%

 

Származtatott alap

0%

0%

5%

 

Ingatlanalap

0%

0%

5%

 

Vegyes alap

0%

0%

0%

 

Magántőkealap

0%

0%

0%

 

Kockázati tőkelap (kockázati tőkealap jegy)

0%

0%

0%

 

f3)

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

0%

0%

5%

 

Egyéb eszközök

 

 

 

 

h)

Ingatlan

0%

0%

0%

 

i)

Határidős ügyletek (kitettség nagysága)

0

0

fedezeti céllal:

nyitott pozíció mértékéig arbitrázs céllal: 5%

 

j)

Opciós ügyletek (kitettség nagysága)

0%

0%

0%

 

k)

Repó ügyletek (szállításos vagy fordított repó)

0%

0%

10%

 

l)

Swap ügyletek

0%

0%

0%

 

m)

Tagi kölcsön

0%

0%

5%

 

p)

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

0%

0%

5%

 

b)+c)+k) összesen

0%

0%

10%

 

**A referencia-index az adott portfólió összetételét modellezi, a portfólióban található jellemző eszközök piaci árfolyammozgását méri, viszonyítási alapként szolgál a portfolió befektetési teljesítményének megítéléséhez.

[1] Az eszközcsoportok számozása a 281/2001.(XII.26.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének megfelelően.

[2] A fejlett és fejlődő országok besorolása az MSCI World Index alapján történik.

A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra.

A portfólióban lévő eszközök minimum 80%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki. Ezek az eszközök az alábbiak lehetnek:

  • Amundi saját kritériumrendszere, vagy más nemzetközileg elfogadott minősítő cég besorolása alapján ESG szempontok alapján szűrt egyedi, illetve kollektív befektetések,

  • ESG minősítést/megnevezést használó kollektív befektetési formák,

  • ESG témakörökbe sorolható tematikus befektetési termékek.

 

Az ESG Dinamikus Portfólió az Európai Parlament és a Tanács 2021. március 10-től hatályba lépő 2019/2088 számú fenntarthatósági, közzétételi rendeletének (SFDR rendelet) 8. cikke szerinti portfóliónak minősül, azaz környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő és a portfólióba befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek.

Ehhez igazodóan az SFDR rendelet 10. cikke alapján az ESG Dinamikus Portfólióra vonatkozóan az  alábbi közzétételt jelentetjük meg az előírt fenntarthatósági tartalmi elemekkel a pénztártagok/honlaplátogatók tájékoztatására.