1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Az "Egyensúly" portfólió

Frissítve: 2018. január

A közepes kockázatú Egyensúly portfólió a Pénztár alapportfóliója. Ennek megfelelően ez a portfólió öleli fel a legnagyobb létszámú tagságot és rendelkezik a legnagyobb vagyonmérettel. Ez a portfólió, amelybe a nem választó - azaz passzív tagok – megtakarítása is kerül és amely a Pénztár működése alatt nem szűnik meg. Így befektetési politikájának kialakítása ezen adottságok és hozamelvárással és a felvállalható kockázati szint maradéktalan figyelembevételével került kialakításra.

Az Egyensúly portfólió esetében olyan közép-, illetve hosszabb távra szóló vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely közepes kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A tőke nagyobb része kötvénypiaci eszközökbe van befektetve, de korlátozott mértékben részvénypiaci eszközök is lehetnek a portfólióban.

Az Egyensúly portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 10-15 éven belül kerül sor és akik legalább középtávú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, továbbá a hozampotenciál növelése érdekében részvénypiaci kockázatokat is hajlandóak felvállalni.

A következő tábla az Egyensúly portfólió benchmarkját és eltérési sávjait tartalmazza.

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex

Befektetési számla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

10%

20% RMAX+

55% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

60%

75%

90%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

0%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Magyarország kivételével OECD tagországban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

10%

OECD tagállamokon kívüli államok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

0%

0%

5%

Magyar, illetve közép- és kelet-európai, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

0%

8%

16%

3% BUX Index + 5% CETOP Index (korr.)

Egyéb nemzetközi, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

2%

17%

32%

12% MSCI World Index (korr.) + 5% MSCI EM Index (korr.)

Kockázati tőke-befektetések (ideértve az ilyen típusú egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat)

0%

0%

0%

nincs

Ingatlanbefektetések közvetett befektetési eszközökön keresztül, ideértve a kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat (pl. ingatlan befektetési jegyeket)

0%

0%

5%

nincs

Származtatott ügyletek (arbitrázs céllal)

0%

0%

5%

nincs

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra.

Egyensúly porfólió eredményei»