1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Küldöttközgyűlési beszámolónk

2018.05.24.

Testületi tagok 2018.05.24-től>>
2018.05.24-től hatályos Alapszabály>>


Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a meghirdetettek szerint rendben megtartotta küldöttközgyűlését.

A küldöttközgyűlésen az előterjesztéseknek megfelelően elfogadásra került a 2017. évi beszámoló, valamint az Alapszabály módosítása, továbbá megválasztásra került három új ellenőrző bizottsági tag.
 

Legfontosabb Alapszabály módosítások

  • Változik a tagdíj legkisebb mértéke (egységes tagdíj)

    • 2018. július 1-től a tagdíj legkisebb mértéke éves szinten 72.000 Ft, vagyis havi bontásban 6000 Ft

    • 2019. január 1-től a tagdíj legkisebb mértéke éves szinten a tárgyév első napján érvényes minimálbér 60%-a, vagyis havi bontásban a tárgyév első napján érvényes minimálbér 5 %-a

  • Adatmódosítás már az online pénztáron keresztül is kezdeményezhető

  • Jogszabály-harmonizációs okok miatt átvezetésre kerültek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásainak megfelelő módosítások (személyes azonosítás során szükséges az azonosító dokumentumok fénymásolása)

  • az Ellenőrző Bizottság 5 főre bővül


Befektetési politika módosítása

A szolgáltatási portfólió eszközösszetétele 100%-ban pénzforgalmi számla

 

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár