1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Küldöttközgyűlési beszámolónk

2017.05.25.

Testületi tagok 2017.06.01-től>>
2017.07.01-től hatályos Alapszabály>>


Legfontosabb Alapszabály módosítások

  • 2017. július 1-jétől hatályos változás: 
    • változik a tagdíjfelosztás, a korábbi 4 helyett 5 sávosra,
    • jogszabály harmonizáció keretében a nyugdíjszolgáltatási lehetőségek közé bekerült az alapszabályba is az ütemezett kifizetés.
  • 2017. augusztus 1-jétől hatályos változás: az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai egyéni számlájukat már 2 portfólióban is elhelyezhetik.

A 2 portfólióban való megtakarítás elhelyezés indításához szükséges, hogy a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyja a küldöttközgyűlés által megszavazott Választható Portfóliós Szabályzatot. A szabályzat jóváhagyását követően a 2 portfólió választás rendszeréről tagjaink számára részletes tájékoztatást nyújtunk honlapunkon, és e-mailben.


Kondíciónk 2017. július 1-jétől

9.2 A Pénztár bankszámlájára a tárgyévben beérkezett, a tag, vagy a tag javára a munkáltató által befizetett tagdíjak pénztári tartalékok (fedezeti, működési, likviditási) közötti felosztására az alábbiak szerint kerül sor:

Éves befizetés (tagdíj)

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

1-10.000 Ft

90,01%

9,89%

0,10%

10.001-150.000 Ft

94,01%,
 azaz 9.001 Ft és  a 10.000 és 150.000 Ft közötti befizetés 94,01%-a

5,89%,
azaz 989 Ft és a 10.000 és 150.000 Ft közötti befizetés 5,89%-a

0,10%,
azaz 10 Ft és a 10.000 és 150.000 Ft közötti befizetés 0,10%-a

150.001-290.000 Ft

96,41%,

azaz 140.615 Ft és a 150.000 és 290.000 Ft közötti befizetés 96,41%-a

3,59%,

azaz 9.235 Ft és a 150.000 és 290.000 Ft közötti befizetés 3,59%-a

0,00%

azaz 150 Ft a 150 ezer Ft feletti befizetésből a likviditási alapba nincs levonás

290.001-590.000 Ft

97,71%,
azaz 275.589 Ft és a 290.000 Ft és 590.000 Ft közötti befizetés 97,71%-a

2,29%,
azaz 14.261 Ft és a 290.000 és 590.000 Ft közötti befizetés 2,29%-a

0,00%
azaz 150 Ft, a 290 ezer Ft feletti befizetésből a likviditási alapba nincs levonás

590.000 Ft felett

99,01%,
azaz 568.719 Ft és az 590.000 Ft feletti befizetés 99,01%-a

0,99%,
azaz 21.131 Ft és az 590.000 Ft feletti befizetés 0,99%-a

0,00%
azaz 150 Ft , az 590 ezer Ft feletti befizetésből a likviditási alapba nincs levonás

A jelen pont szerinti tartalékok közötti felosztás arányainak év közben történő megváltoztatása esetén a tagdíjnak a Pénztár által a tag egyéni számlájára történő jóváírásakor hatályban lévő felosztási arányt kell alkalmazni. A befizetési sávhatárok év közben történő módosítása esetén az aktuális, jóváírásra kerülő befizetés összege tekintetében az addig a tárgyévben a tag egyéni számláján nyilvántartott összes befizetést számításba kell venni és ennek alapján, az összesített összeg szerint kell a megfelelő sávot alkalmazni.


Választható Portfóliós Szabályzat módosítása

Legfőbb tervezett változások

  • Szerkezeti és tartalmi átalakítás a Magyar Nemzeti Bank ajánlása alapján.
  • 2 portfólió választás szabályainak feltüntetése.

A küldöttközgyűlés által elfogadott választható portfóliós szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank hagyja jóvá, hatályba lépése legkorábban 2017. augusztus 1. Amint a jóváhagyás megérkezik, elérhetővé tesszük a szabályzatot honlapunkon.

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár