1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Küldöttközgyűlési beszámoló

2015.05.29.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. május 28-án megtartotta éves rendes küldöttközgyűlését a meghívóban meghirdetett napirendi pontok szerint.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság és a pénztár könyvvizsgálója az Ernst & Young által jóváhagyásra ajánlott 2014. évi beszámolót és a Pénztár rövid, valamint hosszú távú pénzügyi terveit.

A Küldöttgyűlésen Alapszabály-módosítás is elfogadásra került 2015. június 1-jei hatállyal. Az Alapszabályban a fúziós időszak átmeneti szabályai és néhány pontosítás került átvezetésre.

A fontosabb szabályok, mint például a minimális tagdíj (4.000 Ft/hó), a tagdíjfelosztási arányok, a belépés, kilépés és a szolgáltatási szabályok változatlanok maradtak.

Az aktuális Alapszabály honlapunkról letölthető»   

 

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár