1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Az "Óvatos" portfólió

Az "Óvatos" portfólió megszűnik 2016. október 31-én»

Az Óvatos portfólió elsődleges célja a befektetett tőke reálértékének megőrzése.

Az Óvatos portfólió esetében olyan kifejezetten rövid távú pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely minimális szintű veszteségkockázatot és biztos likviditást nyújt.

Az Óvatos portfólió vagyona kizárólag bankbetétekbe, bankszámlapénzbe, illetve olyan hazai, hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírokba fektethető, amelyek hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 3 hónapot.

Az Óvatos portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 1-2 éven belül kerül sor és akik számára fontos az egyenletes értéknövekedés, ennek érdekében a lehető legkisebbre szeretnék csökkenteni a piaci kilengésekből fakadó kockázatokat.

A következő táblázat az Óvatos portfólió benchmarkját és eltérési sávjait tartalmazza:

Eszközcsoport Minimum Cél Maximum Referenciaindex
Folyószámla, lekötött betétek, repo ügyletek 0% 5% 20% 100%ZMAX
Hazai állampapírok, illetve a magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 80% 95% 100%