1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A "Növekedési" portfólió

A "Növekedési" portfólió megszűnik 2016. október 31-én»

A Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett a lehető legmagasabb hozam elérését tűzi ki célul.
A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A portfólióban jelentős súlyt kapnak a kötvénypiaci befektetések, de a hozampotenciált elsősorban a részvény- és árupiaci befektetések viszonylag magas hányada szolgáltatja. A portfólióban a részvény- és árupiaci befektetések aránya a befektetett eszközök 60 százalékát nem haladhatja meg.

A Növekedési portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 15 éven túl kerül sor és akik kifejezetten hosszú távú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, valamint a hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében elfogadják a kockázatosabb befektetésekkel járó jelentős kilengéseket.

A következő táblázat a Növekedési portfólió benchmarkját és eltérési sávjait tartalmazza.

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex

Folyószámla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

5%

55% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

40%

55%

70%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

0%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Magyarország kivételével OECD tagországban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

10%

Magyar, illetve közép- és kelet-európai, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

0%

15%

30%

5% BUX Index + 10% CETOP20 Index (korr.)

Egyéb nemzetközi, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

12%

27%

42%

18% MSCI World Index (korr.) + 9% MSCI EM Index (korr.)

Árupiaci befektetések

0%

3%

5%

3% DBLCI Index (korr.)

Származtatott ügyletek (arbitrázs céllal)

0%

0%

5%

nincs

Származtatott ügyletek (fedezeti céllal)

0%

0%

maximum a nyitott pozíciók összértékéig

nincs

A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra.