1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Aktivizálom magam belépési akció 2018

Lépjen be, vagy lépjen át az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba 2018. március 31-ig. A legalább havi 10.000 forint tagdíj befizetést  vállaló Pénztártagjainknak ajándéka az első két havi megtakarítási összeg beérkezését követően egy aktivitásmérő.  

                                      

                                     

átadásának feltétele, hogy:

- a belépési nyilatkozat a belépési akció ideje alatt – 2018. január 1. – március 31. - kerüljön teljes körűen kitöltésre online, vagy papír alapon, majd aláírva érkezzen be az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba (vagy kerüljön leadásra UniCredit bankfiókban), 
- a belépés jogi akadályokba ne ütközzön,
- a belépő pénztártag legalább 10.000 Ft/hó tagdíjfizetést vállaljon, és
- érkezzen be az első két havi megtakarítás a tag egyéni számlájára legkésőbb 2018. június 30-ig.

 

Az akció feltételeinek együttes teljesülését követően a Pénztár az ajándékot postai úton küldi meg a Tag levelezési címére, vagy átadja központi ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.).

 

Jelen akció más belépési akciókkal össze nem vonható.

 

"Aktivizálom magam 2018" belépési akció szabályzata >>