1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Aktivizálom magam belépési akció

Lépjen be, vagy lépjen át az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba 2017. december 31-ig. A legalább havi 7.500 forint tagdíj befizetést csoportos beszedési megbízással vállaló Pénztártagjainknak ajándéka az első két havi megtakarítási összeg beérkezését követően egy aktivitásmérő.  

                                      

                                     

átadásának feltétele, hogy:

- a belépési nyilatkozat a belépséi akció ideje alatt - 2017. október 24-december 31. - kerüljön teljes körűen kitöltésre online, vagy papír alapon, majd aláírva érkezzen be az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba (vagy kerüljön leadásra UniCredit bankfiókban),
- a belépés jogi akadályokba ne ütközzön,
- a belépő pénztártag legalább 7.500 Ft/hó tagdíjfizetést vállaljon csoportos beszedési megbízással, és
- érkezzen be az első két havi megtakarítás a tag egyéni számlájára legkésőbb 2018. április 30-ig.

Az első két havi vállalás bármilyen befizetési módon érkezhet, az ajándék átadásának azonban feltétele, hogy csoportos beszedési felhatalmazás is teljeskörűen, az akció ideje alatt kitöltésre és a Pénztárhoz beküldésre kerüljön. Az akció feltételeinek együttes teljesülését követően a Pénztár az ajándékot postai úton küldi meg a Tag levelezési címére.

Jelen akció más belépési akciókkal össze nem vonható.

"Aktivizálom magam" belépési akció szabályzata >>