1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Megbízási szerződés kötése azonosításra

Megbízási szerződés alapján történő azonosítás

A 2007. évi CXXXVI. Pmt. tv alapján a pénztári belépés feltétele a(z) belépő/átlépő személyes azonosítása (átvilágítása). Az átvilágítás során szükséges, hogy a pénztár munkatársa, vagy megbízottja útján személyesen ellenőrizzük a belépési nyilatkozaton megadott adatokat  - a belépő személyazonosságát igazoló okiratok (érvényes arcképes igazolvány, lakcímkártya) és az adókártya megtekintésével.

Az azonosítás többféle módon megtörténhet:

  • a munkáltatónál erre a pénztárral szerződött munkatárs által,
  • budapesti, központi személyes ügyfélszolgálatunkon,
  • bármelyik UniCredit fiókban,
  • közjegyzőnél.

Pmt. szerinti személyes azonosítás végzéséhez szükséges megbízási szerződés»

A szerződést 2 példányban kitöltve, aláírva kérjük megküldeni.

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság létesítése, belépés menete»