1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A 2015. évi munkáltatói juttatások szabályai

Önkéntes nyugdíjpénztár - Hatékony bérfejlesztésre, költségmegtakarításra!

Az önkéntes pénztári befizetések rugalmasak és differenciálhatóak: a munkáltató maga dönti el, hogy százalékos mértékben, vagy fix összegben fizeti ki azokat a munkavállalóknak, ezenkívül az egyes munkavállalói csoportok között is különbséget tud tenni.

2015-ben (a 200.000 Ft-os keretösszegben) továbbra is a minimálbér feléig (havi 52.500 Ft) kedvezményes, 35,64%-os adó terheli az önkéntes nyugdíjpénztári juttatásokat:

SZJA: a juttatás 1,19-szeresének 16%-a, azaz 19,04%
EHO: a juttatás 1,19-szeresének 14%-a, azaz 16,6%

E keret fölött 51,17% adó terheli a juttatást.


Hová kerül a tagdíjátvállalás?

Hogyan használhatja fel a munkavállaló?

Az önkéntes nyugdíjpénztárakba íly módon befolyt tagdíjátvállalás a munkavállaló egyéni számlájára kerül, évről-évre hozamokkal bővül és arra használható leghatékonyabban, hogy a nyugdíjba vonulást követően óhatatlanul bekövetkező jövedelemcsökkenést kompenzálja.

Fontos annak figyelembe vétele is, hogy a szolgáltatások felhasználása nem változott, a pénztári befizetések esetében a 20%-os adókedvezmény továbbra is érvényes jövedelemkorlát nélkül, aminek köszönhetően az adójóváírás mértéke az egyéni és egyes munkáltatói befizetések után akár 150 ezer forint is lehet.

  • Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás legkorábban nyugdíjba vonulást követően (vagy még aktív korban a 10 éves tagsági viszony leteltét követően) válik hozzáférhetővé
  • Nyugdíjasként a számla adómentesen felvehető, aktív korban 10 év tagság után a számla hozam része adómentes, az adóköteles tőke részét azonban SZJA és EHO fizetési kötelezettség terheli. 
     
  • Az önkéntes nyugdíjpénztári számla adó- és illetékmentesen örökölhető. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás kamatadó mentes!

A támogatás legfőbb előnyei

Adóoptimalizálás (adókedvezmény)

  • A támogatás (adomány) közérdekű kötelezettségvállalásnak minősül és a tárgyévi pozitív adóalap 20 %-áig adó- és járulékmentesen adható. Annak a munkavállalónak, aki kapja ez a juttatás adóköteles jövedelem, de 20% adókedvezmény érvényesíthető utána. Ez tehát azt jelenti, hogy a támogatás egyéni számlára könyvelt hányada után jár a 20%-os szja kedvezmény – és a havi minimálbér 50%-át meghaladó összeg feletti rész is ideértendő.*
    *Az SZJA tv. 44/A bek. alapján.

Differenciálhatóság

  • A minden munkavállalónak egységes feltételek mellett nyújtható tagdíj-átvállalással szemben támogatás nyújtásakor a munkáltató választhatja ki, a pénztár Alapszabályában meghatározott támogatotti csoportok, hogy kiknek szánja az adományt. A támogatói szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy igény szerint 1-2 munkavállalót részesítsünk juttatásban.