1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Fontos információk

 

2014. július 1-jétől, a beolvadás után érvényes nyugdíjpénztári tudnivalók (a változások az ING Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz képest vastag betűvel szedve) 

 

Az egyesült pénztár neve:                  Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár


Pénztár székhelye:                               1051 Budapest, József nádor tér 5-6.


Postacím:                                            1936 Budapest


Személyes ügyfélszolgálat:                1051 Budapest, József nádor tér 5-6., 4. emelet


Telefonos ügyfélszolgálat:                 06 1 374 84 00


Fax szám:                                           06 1 374 84 53


E-mail cím:                                         info@aranykornyp.hu


Honlap:                                               www.aranykornyp.hu


Online pénztár/személyes oldal:        a korábban megszokott formában ingyenesen

 működik tovább


Központi bankszámlaszám:                számlavezető: UniCredit Bank

                                                           10918001-00000003-00140000 (átutalás esetén a

közlemény rovatban kérjük, továbbra is tüntesse fel nevét, adóazonosító jelét) 


Egyéni számlaszám:                          Központi számlaszámon felül befizetéseit egyéni                                                                      számlaszámára is teljesítheti, amely tartalmazza az                                                               Ön ügyfélazonosító számát is. Az egyéni                                                                                  számlaszámra teljesített befizetések azonosítása                                                                   gyorsabb. Egyéni számlaszámát bármikor                                                                               legenerálhatja honlapunkon» 


Befizetési lehetőségek:                     készpénzbefizetés országosan, bármely UniCredit                                                                   bankfiókban, bankkártyával a Pénztár központi                                                                       ügyfélszolgálatán, csoportos beszedési megbízás,                                                                   átutalás, csekk 


Választható portfóliók:                      összesen 7 portfólió választható: 

a jelenlegi 3 portfólió megmarad (Lendület, Egyensúly, Csendélet) 

és kiegészül az Aranykor Nyugdíjpénztár 

4 db portfóliójával (Növekedési, Harmónia, 

Klasszikus és Óvatos)      


Portfólióváltás díja:                           az egyéni számla 1 ezreléke, de maximum 2.000                                                                   Ft/alkalom


Befektetések nyilvántartása:             elszámoló egységes, napi szinten nyomon követhető 

árfolyam alapú nyilvántartás.


Megjegyzés:                                      technikai változás, hogy a beolvadással a portfóliók 

árfolyama 1,00 Ft-os árfolyamon újraindul, ezzel 

egyidejűleg a tagok egyéni számláin nyilvántartott 

elszámoló egységek száma megnövekszik.

(Pl.: 100.000 db elszámoló egységet tartalmazó egyéni számla 1,571245 Ft-os árfolyam értékű portfólióban  157.124,5 db-ra nő 2014. július 1-jével, 1,000000 Ft-os árfolyam mellett.)


Vagyonkezelőnk:                               Amundi Alapkezelő Zrt. az Amundi Csoport vállalata


Letétkezelő:                                      UniCredit Bank Zrt.


Könyvvizsgáló:                                  Ernst & Young Magyarország


Éves befizetésből egyéni
számlára kerülő hányad:                   60 ezer Ft-ig 94,1%; 60 ezer Ft felett 95,6%


Minimális havi befizetési összeg:      7.500 Ft / hó


Tagi kölcsön:                                     továbbra is igényelhető


Tagi lekötés:                                      a tagi lekötés is elérhető


Kiszolgálás:                                       az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár munkatársait

átveszi az Aranykor, így Ön változatlan

színvonalú kiszolgálásban részesül.


Az Ön tagsági azonosítója:                változatlan marad