1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A tagi lekötés

 

Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéniszámla-követelés legfeljebb 50%-át a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 • a várakozási idő letelt, vagy a pénztártag a nyugdíjkorhatárt elérte

 • nem nyújtott be tagi kölcsön igényt

 • nincs fennálló tagi kölcsön tartozása

 • nem kezdeményezte kilépését a pénztárból.

 

Az igényléshez benyújtandó iratok:

 • a tag nyilatkozata, amelyben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel

 • a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződés/hitelintézeti igazolás az alábbi adattartalommal:

 1. a tag beazonosításhoz szükséges – legalább három – személyi adata

 2. a tagi lekötéssel érintett teljes összeg forintban

 3. a tagi lekötés jogosultjának megnevezése

 4. a tagi lekötéssel biztosított követelés jogcíme, lejáratának időpontja

 

A tagi lekötéssel biztosított követelést a pénztár közvetlenül a lekötés jogosultjának köteles teljesíteni.

 

Kifizetés igénylése tagi lekötéssel érintett egyéni számláról:

Kifizetés (egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, várakozási idő leteltét követő rész- vagy teljes kifizetés, egyösszegű haláleseti kifizetés) csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg erejéig vehető igénybe. A tagi lekötés során lekötött rész szolgáltatás, részkifizetés alapjául nem számítható be.

 

A tagi lekötés törlését a pénztárnál kezdeményezheti:

- a tag

- a tag halála esetén kedvezményezettje

- a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja, a biztosított követelés megszűntének igazolásával.

 

Ha a pénzintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, abban az esetben ezen a jogcímen történő teljesítés után a tagnak egészségügyi hozzájárulás és szja fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a pénztártag köteles az adóhatóság felé bevallani és megfizetni a pénztár által a tranzakcióról kiadott adóigazolás alapján.

 

Vonatkozó jogszabályi hivatkozások:

 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 47.§ (7) bekezdés

 • az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 27/A §