1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Haláleseti kifizetések

Önkéntes nyugdíjpénztári haláleseti szolgáltatás esetében a belépési nyilatkozaton megjelölt (vagy a későbbiekben módosított) kedvezményezett – ennek hiányában jogerős hagyatékátadó végzésben vagy jogerős öröklési bizonyítványban megnevezett törvényes örökös – részesedésének arányában jogosult rendelkezni az egyéni számla összegéről. Az egyéni számla egyenlege felvehető egy összegben, fenntartható saját néven a tagsági jogviszony folytatása mellett tagdíjfizetés teljesítésével vagy anélkül, illetve átutaltatható önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett saját egyéni számlára. A kifizetések személyi jövedelemadó és örökösödési illeték-mentesek.

Pénztárunk elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmaz. Az elszámolás fordulónapja legkésőbb a hiánytalan kifizetési igény pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő tízedik munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni.

A Pénztár haláleseti kifizetés esetén eljárási díjat és költséget számol fel a részesedés arányában az egyéni számlaállomány terhére. Az érvényesítendő díj, illetve költség két részből áll: egységesen 3.000 Ft eljárási díjból és az utalás/kifizetés mindenkori tényleges költségéből.

Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén a területileg illetékes gyámhivatal dönt a törvényes képviselő részére történő kifizetésről vagy a gyámhatósági fenntartásos betétben történő elhelyezésről.

 

Kifizetéshez szükséges:

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata,

 • jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány (kedvezményezett jelölés hiányában),

 • a jogosult személyes adatai azonosságának igazolása (kiskorú jogosult esetén a törvényes képviselő/gyámhatóság által kijelölt személy, és a kiskorú örökös személyes azonosítása is szükséges),

 • kiskorú jogosult esetén jogerős gyámhivatali határozat,

 • Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>

A jogosult személyes adatai azonosságának igazolására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017. évi LIII. törvény alapján van szükség.

Annak érdekében, hogy a jogosult számára a jogszabályból adódó átvilágítás ügyintézése a lehető legkényelmesebb lehessen, Pénztárunknál az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • személyes ügyfélfogadás: a 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. szám alatt nyitvatartási időben, ahol munkatársunk ellenőrzi és aláírásával igazolja a jogosult személyes adatainak helyességét.
   
 • közjegyző igénybe vétele: a közjegyző a jogosult személyét azonosító okmányokról hiteles másolatot készít.

Amennyiben az azonosításra bármely okból nem kerül sor, a törvényi előírások alapján a Pénztárnak meg kell tagadnia a kifizetés teljesítését.

A kifizetéshez szükséges dokumentumokat az alábbi módon juttathatja el Pénztárunk részére:

 • postai úton az Aranykor Nyugdíjpénztár 1853 Budapest levelezési címre,
 • személyes ügyfélszolgálatunkon a 1051 Budapest József nádor tér 5-6. címen.

Adatvédelmi és információbiztonsági okok miatt az e-mailen és telefaxon beérkező dokumentumokat nem fogadhatjuk el.

További kérdéseivel kapcsolatban telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-374-84-00 telefonszámon vagy írjon az info@aranykornyp.hu e-mail címünkre.