1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

10 év utáni lehetőségek

Amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárban eltöltött tagsági jogviszonya a 10 évet eléri, és nem részesül saját jogú nyugellátásban, a megtakarításának egy részét vagy egészét felveheti, az alábbiak szerint:

  • a pénztártagságát folytatja és – legfeljebb háromévente egy alkalommal – az egyéni számláján lévő összeg egészét vagy egy részét felveszi,

  • a pénztárból kilép és az egyéni számláján lévő teljes összeget felveszi, ekkor tagsági jogviszonya megszűnik, erre a pénztártagságra vonatkozóan további befizetésre nincs lehetősége. Új belépési nyilatkozat kitöltésével ismét létesíthet tagsági jogviszonyt.

A nyugdíjkorhatár elérése előtt kifizetett összeg tőke része adóköteles egyéb jövedelemnek minősül, így egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó előleg fizetési kötelezettség terheli. Az egyéni számlára osztódott hozam a kifizetéskor adómentes.

Az adóköteles jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 28. §. (8) pontja alapján a következők szerint kell megállapítani:

Tagsági jogviszony éveinek száma

11.

évben

12.

évben

13.

évben

14.

évben

15.

évben

16.

évben

17.

évben

18.

évben

19.

évben

20.

évben

21.

évtől

Az egyéni számlára befizetett tőke adóköteles része

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

A tőke a fenti táblázatban meghatározott mértékig adóköteles egyéb jövedelemnek minősül, a személyi jövedelemadó előleget (15%) a Pénztár a kifizetés teljesítésekor levonja.

2008. január 1-től az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007. december 31. után jóváírt befizetések esetében az SZJA törvény rendelkezése szerint az adókötelezettség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ és nem a tagsági jogviszony kezdő időpontjától, ami azt jelenti, hogy a 2007. december 31-e után teljesített befizetései 100%-ig adóköteles jövedelemnek számítanak.

Tekintettel arra, hogy a tőkekifizetéssel szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, így adóalapnak a megállapított jövedelem 87%-át kell figyelembe venni (ennek megfelelően 1 000 Ft tőkekifizetés esetén az adóalap az 1 000 Ft 87%-a, vagyis 870 Ft).

A szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény szerint az adóköteles rész után 15,5%-os szociális hozzájárulás fizetendő, melynek bevallása és befizetése a Pénztártag feladata.

A tagsági jogviszony időtartama alatt az egyéni számla befektetésén elért hozam a kifizetéskor adómentes.

Csak hozam kifizetése esetén a hozam 100%-a kerül kifizetésre bankszámlaszámra vagy lakcímre.

Pénztárunk elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmaz. Az elszámolás fordulónapja legkésőbb a hiánytalan kifizetési igény pénztárhoz történő beérkezésének időpontját követő tizedik munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Az elszámolást legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni.

A Pénztár a 10 év várakozási időt követő szolgáltatás esetén eljárási díjat és költséget számol fel az egyéni számlaállomány terhére. Az érvényesítendő díj, illetve költség két részből áll: egységesen 3.000 Ft eljárási díjból és az utalás/kifizetés mindenkori tényleges költségéből.

Tájékoztatjuk, hogy ha tagsági jogviszonyát kilépéssel megszünteti, abban az esetben az önkéntes pénztárba teljesített saját befizetések után járó adókedvezményt a Pénztár az adóhatósághoz visszautalja. A visszautalt összeget az adóhatóságtól Ön igényelheti vissza, amennyiben igazolja, hogy a tagsági jogviszonya nem Önnek felróható okból szűnt meg. 

FONTOS! Szolgáltatással (kifizetéssel, átlépéssel) kapcsolatos igénybejelentése akkor teljesíthető zökkenőmentesen, ha Ön korábban már eleget tett személyes azonosítással (átvilágítással) kapcsolatos kötelezettségének, vagy benyújtott igényléséhez mellékelte okmányainak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatait! További információk>>