1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hozzáférés, szolgáltatás

FONTOS! Szolgáltatással (kifizetéssel, átlépéssel) kapcsolatos igénybejelentése akkor teljesíthető zökkenőmentesen, ha Ön korábban már eleget tett személyes azonosítással (átvilágítással) kapcsolatos kötelezettségének, vagy benyújtott igényléséhez mellékelte okmányainak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatait! További információk>>

 

ADÓ- ÉS JÁRULÉKMENTES HOZAMFELVÉTEL

A belépést követő 10. évtől az önkéntes nyugdíjpénztári számla hozzáférhetővé válik és szinte egyedülálló módon lehetőség nyílik arra, hogy a megtakarítás teljes hozamát adó- és járulékmentesen felvegye a tag. Az első hozamfelvételt követően 3 évente van mód ismét hozamfelvételre.

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


ADÓ- ÉS SZOCHO KÖTELES TŐKEFELVÉTEL

Az önkéntes nyugdíjpénztári számláról a hozam összegénél nagyobb összeg is felvehető 10 éves tagságot követően. Az adókötelesként megállapított tőkerész felvételét azonban  15% SZJA és 17,5% szocho terheli. 

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


LEKÖTÉS

A 10 éves várakozási időt követően, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számla egyenlegének legfeljebb 50%-a fedezetként felajánlható hitelfelvétel esetén. Ilyenkor a számlán szereplő összeg a Tag nyilatkozata alapján lekötésre kerül.

További információk>>


TAGI KÖLCSÖN

3 éves megtakarítási időszak után tagi kölcsön formájában az egyéni számla 30%-a egy éves futamidőre jegybanki alapkamat +5% kamattal felvehető.

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


HALÁLESETI KIFIZETÉS

Önkéntes nyugdíjpénztári haláleseti szolgáltatás esetében a belépési nyilatkozaton megjelölt (vagy a későbbiekben módosított) kedvezményezett – ennek hiányában jogerős hagyatékátadó végzésben vagy jogerős öröklési bizonyítványban megnevezett törvényes örökös – részesedésének arányában jogosult rendelkezni az egyéni számla összegéről.

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>