1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hogyan működik?

Frissítve: 2019.07.01.

1. Tájékozódás

Érdeklődők gyakori kérdései>>
Maradt kérdése? Jelentkezzen tanácsadásunkra, vagy írjon nekünk, hívjon bennünket!
Ha minden kérdésére választ kapott, ne halogassa tovább lépjen be most Pénztárunkba


2. Belépés

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság indításához kérjük, töltse ki belépési nyilatkozatunkat, melyet a Pénztár 30 napon belül záradékol és a tagsági okirat megküldésével igazolja a belépést.

 


3. Befizetés, felhalmozás

A pénztártag belépéskor rendszeres havi befizetést vállal, amelyet a későbbiekben bármikor módosíthat, illetve ezen felül bármilyen összegű eseti többletbefizetéseket is teljesíthet.

Minimális megtakarítási összeg 2019. január 1-től:

2019. január 1-től a minimálisan várt megtakarítási összeg NEGYEDÉVENTE a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-a, vagyis 22.350 Ft, havi bontásban a tárgyév első napján érvényes minimálbér 5%-a 100 forintra kerekítve, vagyis 7.500 Ft. A Tag saját döntése szerint előre – legfeljebb az adott tárgyévre – is kifizetheti a tagdíjat, ez esetben éves szinten legalább 89.400 Ft befizetést várunk, amit az első negyedévben, vagyis 2019. március 31-ig szükséges teljesíteni.

FONTOS, hogy Pénztárunk 2019-től a minimálisan várt megtakarítási összeg beérkezését negyedévente vizsgálja.

Befizetéseket teljesíthet:

 • bármely UniCredit bankfiókban történő készpénzbefizetéssel,
 • csoportos beszedési megbízással (a Pénztár vagy a bank felé adott megbízás alapján),
 • átutalással (az Ön számlavezető bankjának adott átutalási megbízás alapján),
 • postai csekken (amennyiben erre vonatkozó igényét a Pénztárnak jelzi),
 • munkáltatói utalással (az Ön munkáltatójának adott megbízás alapján),
 • központi ügyfélszolgálatunkon, bankkártyás befizetéssel (mely vásárlásnak minősül),
 • weboldalunkon keresztül, bankkártyás befizetéssel (mely vásárlásnak minősül).

4. Adójóváírás

Az egyéni befizetés, a munkáltatói tagdíjátvállalás és a támogatói adomány jogcímen az Ön egyéni számláján jóváírt összegek 20%-a - 2019. évi befizetések tekintetében éves szinten maximum 150.000 forint – a személyi jövedelemadóból visszaigényelhető. A NAV által visszautalt összeg 100%-ban jóváírásra kerül az egyéni számlán.


5. Hozam

A befizetésre kerülő megtakarítási összegeket a Pénztár befekteti. Ezen befektetési tevékenység eredménye a hozam.

A tagok vagyonának védelme érdekében a törvény szigorú szabályokat tartalmaz a befektetési portfólió összeállítására vonatkozóan: ezek a korlátok garantálják, hogy a befektetések döntő hányada állampapírban, és államilag garantált értékpapírokban kerüljön elhelyezésre.

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárban Ön 4 különböző portfólióból választhat, az egyes portfólióinkról a portfóliókínálat menüpont alatt tájékozódhat.

Megtakarítását 2 portfólióban is megoszthatja»


6. Költségek

Az Pénztár bankszámlájára a tagok, vagy a tagok javára a munkáltatójuktól érkező befizetések (minimális havi megtakarítási összegek, tagdíjak) felosztása (2017.07.01-től):

Éves befizetés (tagdíj)

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

1-10.000 Ft

90,01%

9,89%

0,10%

10.001-150.000 Ft

94,01%,
 azaz 9.001 Ft és  a

10.000 és 150.000 Ft közötti befizetés 94,01%-a

5,89%,
azaz 989 Ft és a 10.000 és 150.000 Ft közötti befizetés 5,89%-a

0,10%,
azaz 10 Ft és a 10.000 és 150.000 Ft közötti befizetés 0,10%-a

150.001-290.000 Ft

96,41%,

azaz 140.615 Ft és a 150.000 és 290.000 Ft közötti befizetés 96,41%-a

3,59%,

azaz 9.235 Ft és a 150.000 és 290.000 Ft közötti befizetés 3,59%-a

0,00%

azaz 150 Ft a 150 ezer Ft feletti befizetésből a likviditási alapba nincs levonás

290.001-590.000 Ft

97,71%,
azaz 275.589 Ft és a 290.000 Ft és 590.000 Ft közötti befizetés 97,71%-a

2,29%,
azaz 14.261 Ft és a 290.000 és 590.000 Ft közötti befizetés 2,29%-a

0,00%
azaz 150 Ft, a 290 ezer Ft feletti befizetésből a likviditási alapba nincs levonás

590.000 Ft felett

99,01%,
azaz 568.719 Ft és az 590.000 Ft feletti befizetés 99,01%-a

0,99%,
azaz 21.131 Ft és az 590.000 Ft feletti befizetés 0,99%-a

0,00%
azaz 150 Ft , az 590 ezer Ft feletti befizetésből a likviditási alapba nincs levonás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár díjterhelési mutatója mindössze 0,65%,  0,84% -os önkéntes nyugdíjpénztári szektorátlag mellett.

Forrás: MNB 2017.01.04-i nyilvánosságrahozatal.

 


7. Hozzáférés

 • 3 éves megtakarítási időszak után:

- tagi kölcsön formájában az egyéni számla 30%-a 1 éves futamidőre jegybanki alapkamat +5% kamattal felvehető.

 • 10 éves megtakarítási időszak után:

- a hozam adómentesen, a tőke SZJA (15%) és szociális hozzájárulási adó (17,5%) megfizetésével felvehető,

- tagi lekötésként az egyéni számla 50%-a hitelfedezetként felhasználható.

 • Nyugdíjasként:
   

  - a szükséges megtakarítási időszak letelte után - a teljes megtakarítás adómentesen felvehető, ekkor az Önnek leginkább megfelelő felvételi módot választhatja ki. 

  Megtakarítását lehetősége van ilyenkor:


  - egy összegben (részben vagy egészben),

  - saját járadékként,
  kombinált módon (egy részét egyösszegben, fennmaradó részét járadékként) felvenni.

  A saját járadék a Pénztár részéről olyan szolgáltatás, amikor a tag egyéni (szolgáltatási) számlája egészének vagy egy részének terhére teljesít kifizetést az alábbiak szerint:

  1. Meghatározott időtartamra szóló és meghatározott rendszerességgel fizetett járadék (határozott időtartamú járadék). A járadékfolyósítás tartama a tag választásától függően minimálisan 5, maximálisan 25 év lehet.
  A határozott időtartamú járadékot a Pénztár minden évben újrakalkulálja az előző év december 31-ei egyenleg alapján, és a rendszeresen fizetett összeget eszerint módosítja.

  2. Meghatározott összegű és meghatározott rendszerességgel fizetett járadék (ütemezett kifizetés)
  Az ütemezett kifizetést a Pénztár nem kalkulálja évente újra, a kifizetés addig tart, amíg a hozamokkal növelt szolgáltatási számla fedezetet nyújt a kifizetésre. 


A haláleseti kifizetést illetően az örökössel azonos jogokkal rendelkező kedvezményezettek a teljes befektetési időszak alatt tetszőlegesen, díjmentesen jelölhetőek, illetve vonhatóak vissza. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás adó- és járulékmentesen örökölhető.

Kérdése van? Írjon nekünk»

A Magyar Nemzeti Bank megbízásából készült navigátor filmek: