1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Befektetési klub - 2015. június

Fejjel a falnak

Júniusban a görög kormány keményen menetelt előre a nemes célja felé, azaz hogy adósságkönnyítést tudjon elérni a trojkának nevezett hitelezőitől (Európai Bizottság, Európai Központi Bank, IMF). A görög hitelproblémák hatására a nemzetközi, de különösen az európai tőkepiacok mozgása igen kedvezőtlenül alakult júniusban.

Az új görög kormány keményebben lépett fel a nemzetközi hitelezőivel szemben, véleményük szerint Görögország adóssága hosszú távon csak az adósság részleges elengedése és kevésbé szigorú költségvetési politika mellett tartható fenn. A görög gazdaságot a hitelei alól fel kell szabadítani, hogy ismét növekedhessen, állították a görögök. Az európai vezetők, élükön a németek kevésbé tartották szerencsés ötletnek, hogy veszteségként írják le a görög adósság egy részét. Amellett, hogy nem szerettek volna azonnali 2-3%-os GDP arányos államadósság növekedést, más eladósodott sokkal fajsúlyosabb eurozóna tag előtt igen kecsegtető precedens állt volna fel. A tárgyalások során éppen ezért a német politikusok igen keményen ellenálltak a görögök követeléseinek. A két fél komoly fenyegetőzésbe kezdett, a görögök nem fizetéssel, orosz kapcsolatokkal és mentőcsomaggal, míg az európai vezetők a görög eurózóna-tagság, azaz a görög betétek megszűnésével fenyegetőztek. Természetesen mindkét fel a megegyezéssel jár a legjobban, a hónap során azonban mindenki megpróbálta kialkudni és érvényesíteni a maximumot, ami erősítette a politikai kockázatokat, így gyengítette a tőkepiaci árfolyamokat.

A magyar kötvényhozamok a fenitek következtében június elejétől a hónap közepéig emelkedtek, majd ahogy a megegyezés valószínűsége növekedett, kissé visszakorrigáltak, majd oldalaztak. A kötvény árfolyamindexek, a hozamok mozgásából következően először estek, majd a hónap végéig emelkedni tudtak. (Az oldalazó hozamok mellett a kötvények árfolyama emelkedik, mivel halmozódik a kamat az árfolyamban, ami a kamatfizetés napján kerül ki belőle).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Bloomberg

A részvénypiacokon a hónap második felében sem volt fellélegzés, szinte egész júniusban az esés jellemezte őket. A fejlett részvényeket tömörítő index mozgását az európai részvények húzták lefelé igazán, de az amerikai társaik sem emelkedtek a hónapban. A régiós és hazai értékpapírok az európai és görög hangulattal együtt estek, de a fejlődő piaci esés is kedvezőtlenül hatott. A fejlődő piacokon a kínai részvények esése húzta le a teljesítményt. Mivel Kína a világ legnagyobb nyersanyag felhasználója, ezért ha a kínaiaknál probléma van, akkor általában a nyersanyag exportőr gazdaságok tőzsdéin is az árfolyamok csökkenése lesz a jellemző (orosz, dél-amerikai, dél-afrikai). A forintosított hozamok részben kedvezőbben alakultak, mivel a forint gyengült az euróval és a dollárral szemben is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Bloomberg

Hogyan befolyásolták ezen piaci események a Pénztár portfólióinak teljesítményét?

Az Aranykor Nyugdíjpénztár portfólióinak értéke a hónapban a kockázatok emelkedése mellett összességében csökkent, mivel mind a kötvények mind a részvények negatív hozamot tudtak termelni. A kötvények árfolyama ugyan a hónap második felében emelkedett, de nem tudták ledolgozni az esést, a részvényeknél pedig az egész hónap kedvezőtlenül alakult.

Ez a hónap a részvénytúlsúlyos portfólióknak (Lendület, Növekedési) alakult a legrosszabbul, teljesítményük elmaradt a kötvénytúlsúlyos portfóliókétól (Egyensúly, Harmónia). A tisztán kötvényeket tartó portfóliók teljesítményét tekintve a hosszabb lejáratú kötvényeket tartalmazó portfóliók (Klasszikus > Csendélet) hozama alacsonyabb lett a rövidebb kötvényeket tartalmazó portfóliókénál (Óvatos). Az Óvatos portfólió pénzpiaci jellege miatt pozitív hozamot produkált júniusban. A részvényekkel is rendelkező portfóliók között pedig a magasabb fejlett piaci kitettségű portfóliók teljesítettek kedvezőbben, ennek oka, hogy a hazai és regionális részvények a kedvezőtlen európai hangulatban inkább csökkentek (Egyensúly > Harmónia; Lendület > Növekedési). A Harmónia portfólió esetén a magasabb kötvényarány ellensúlyozta a nagyobb régiós részvénykitettséget, ezért az Egyensúlyi portfóliónál kedvezőbb hozamot produkált.