1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A "Harmónia" portfólió

Frissítve: 2018. január

A Harmónia portfólió esetében olyan közép-, illetve hosszabb távra szóló vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely közepesnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A tőke túlnyomó része kötvénypiaci eszközökbe van befektetve, de korlátozott mértékben részvénypiaci eszközök is lehetnek a portfólióban.

A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 30 százalékát nem haladhatja meg.

A Harmónia portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 5-15 éven belül kerül sor és akik legalább középtávú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, továbbá a hozampotenciál növelése érdekében korlátozott mértékben részvénypiaci kockázatokat is hajlandóak felvállalni.

A következő táblázat a Harmónia portfólió eszközcsoportjait és benchmarkját tartalmazza:

Eszközcsoport

Minimum

Cél

Maximum

Referenciaindex

Befektetési számla, lekötött betétek, repo ügyletek

0%

0%

10%

34% RMAX Index + 48% MAX Index

OECD tagállamok és jegybankok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

67%

82%

97%

Magyarországon bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve magyar önkormányzat által kibocsátott kötvények

0%

0%

10%

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Magyarország kivételével OECD tagországban bejegyzett vállalat, hitelintézet, illetve önkormányzat által kibocsátott kötvények, illetve jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek

0%

0%

10%

OECD tagállamokon kívüli államok által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

0%

0%

5%

Magyar, illetve közép- és kelet-európai, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

0%

9%

18%

4% BUX Index +5% CETOP Index (korr.)

Egyéb nemzetközi, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvények, illetve döntően ilyen eszközöket tartalmazó nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

0%

9%

18%

 6% MSCI World Index (korr.) + 3% MSCI EM Index (korr.)

Kockázati tőke-befektetések (ideértve az ilyen típusú egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat[1])

0%

0%

0%

nincs

Ingatlanbefektetések közvetett befektetési eszközökön keresztül, ideértve a kollektív befektetési formák, kiemelten befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat (pl. ingatlan befektetési jegyeket)

0%

0%

5%

nincs

 

[1] Kbftv. 3.§ 61. Kollektív befektetési értékpapír: a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanúsító egyéb okirat.

A portfolió durációja a referenciaindexhez képest plusz / mínusz másfél év lehet.

A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamon kerülnek forintra átszámításra.

Harmónia portfólió teljesítménye»

* 2014. december 31-ig a portfólió neve "Kiegyensúlyozott" volt.