1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A munkáltatói támogatás

Frissítve: 2021.03.26.

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatói adomány = differenciált juttatás

1. A támogatás legfőbb előnyei

Adóoptimalizálás (adókedvezmény)

 • A támogatás (adomány) közérdekű kötelezettségvállalásként a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás, így társasági adóalapot nem képez.
 • a munkavállaló egyéni számláján jóváírt adomány, a munkáltatói hozzájárulás és a saját egyéni befizetései után 20% adó-visszatérítést igényelhet legfeljebb évi 150.000 forintot. Az adó-visszatérítés összege az egyéni nyugdíjpénztári számla összegét növelheti.

Differenciálhatóság

 • A minden munkavállalónak egységes feltételek mellett nyújtható tagdíj-átvállalással szemben támogatói adomány nyújtásakor a munkáltató választhatja ki, hogy a pénztár Alapszabályában meghatározott támogathatósági csoportok közül kiknek szánja az adományt.
 • A támogatói szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy igény szerint 1-2 munkavállalót részesítsünk juttatásban.
 • Eseti vagy rendszeres juttatással jutalmazhatja kiválasztott munkavállalóit.

2. Adózás a támogatói adomány után

 • A munkáltatói adomány is a bérjellegű juttatásokhoz hasonlóan adózik.
 • A dolgozónak szánt juttatás forrásául szolgáló összeg után a munkáltatónak meg kell fizetnie a 17% közterhet:
  • a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) értelmében az adó mértéke az adóalap 15,5 %-a, az 1. § (4) bekezdésben foglalt esetekben a juttatások adóalapként meghatározott összegének 15,5 %-a;
  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (1) értelmében a szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 %-a.
 • A közteher mellett a forrásösszegből le kell vonni a magánszemélyt terhelő adó- és járulékterheket (33,5%):
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) értelmében az adó mértéke az adóalap 15 %-a,
  • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (1) értelmében a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 %.

Munkáltatói ráfordítás, munkáltató nettó jövedelme alakulása:

 

Bér vagy bérjellegű juttatás esetén

Munkáltatói adomány esetén

Bruttó jövedelem

100%

Az adomány forrásául szolgáló összeg: 100%

A munkáltatót terhelő adó

17%

17%

A munkáltató teljes költsége

117%

117%

A munkavállalót terhelő adók

33,50%

33,50%

Önkéntes nyugdíjpénztárba érkező befizetés

 

66,5 % *

Adó-visszatérítés (20%)

0%

13,30% **

Munkavállaló nettó juttatása

66,50%

79,80% ***

 

3. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál választható csoportok 

A támogatás több csoport egyidejű választásával is meghatározható, igényhez szabható. A támogathatósági körök listáját az alábbi helyen találja:

Támogathatósági körök>>

4. Támogatói szerződéskötés

A szerződéskötési lehetőségekről az alábbi helyen tájékozódhat:

Támogatói szerződéskötés>>

Linkajánló

 

* Az adomány forrásául szolgáló összeg (100%) mínusz a munkavállalót terhelő adók (33,5%), azaz 66,5 %

** Az önkéntes nyugdíjpénztárba érkező befizetés 20 %-a, azaz a bruttó jövedelem 66,5 %-nak a 20%-a, azaz 13,3%

***Az adomány forrásául szolgáló összeg (100%) mínusz a dolgozót terhelő adók (33,5%) megnövelve az adó-visszatérítés összegével (66,5 % 20 %-a, azaz 13,3 %), azaz összesen az adomány forrásául származó összeg 79,8 %-a.