1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS

Előzetes tájékoztató anyag, a részletes feltételek kidolgozása még folyamatban.

Készült 2018. október 26-án, az aznap hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

Készítette az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár.

Munkáltatói juttatások jellemzői

Tagdíjátvállalás

Célzott szolgáltatás

Jelenleg elérhető?

IGEN

2019.01.01-jétől érhető el

Változik a kondíciója 2019-től?

IGEN

-

Kedvezményes adózású 2019-ben?

NEM – bérrel megegyező adózású

IGEN – 40,71%

Szerződéskötést igényel?

IGEN – de ha 2018-ban volt szerződése, akkor az adózási kondíciók változása miatt nem kell új szerződést kötni, ahhoz, hogy 2019-ben is nyújtsa a juttatást.

IGEN – új szerződéstípus készülne, szerződéskötési igényét kérjük,

jelezze az info@aranykornyp.hu címen.

Juttatás utalása

A juttatásokat valamennyi érintett munkavállalóra egy összegben központi számlaszámunkra a 10918001-00000003-00140000, vagy a cégenként egyedi https://www.aranykornyp.hu/generator oldalon lekérdezhető munkáltatói számlaszámra kérjük utalni.

A célzott szolgáltatásként utalandó összeget minden esetben az erről szóló szerződésben feltüntetett számlaszámra kérjük utalni.

Juttatás adatszolgáltatási igénye

Az egy összegben küldött juttatásról az utalással egyidejűleg adatszolgáltatást kérünk küldeni. Az adatszolgáltatások adatvédelmi szempontból GDPR kompatibilis módon, online Partner Portálunkon egyszerűen és biztonságosan küldhető be.

Munkáltatói juttatás után a pénztártag szja adó-visszaigénylésre jogosult-e?

NEM

NEM

A munkáltatói juttatás fedezeti alapra jutó része a pénztártag egyéni számlájára kerül-e?

IGEN

NEM – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a pénztár munkáltatónként tartaná nyilván a befizetést, és a célzott szolgáltatás nem kerülne könyvelésre a pénztártag egyéni számláján és nem lenne része annak.

Hogyan értesül a pénztártag a munkáltatói juttatás összegéről

Online pénztárban folyamatosan nyomon követhető, és a pénztár évente egy alkalommal egyéni számlaértesítőt küld.

Online pénztárban nyomon követhető lenne és az évente egy alkalommal megküldött egyéni számlaértesítő levélben is információt közölnénk a célzott szolgáltatásként nyilvántartott összegek alakulásáról.

A munkáltatótól kapott béren kívüli juttatást, hogyan és mikor használhatja fel a Pénztártag

Az egyéni számla összegéhez a pénztártag

  • 3 éves tagság után tagi kölcsönként,
  • 10 éves pénztártagság után adómentes hozamfelvétellel, vagy a tőkéhez adókötelezettséggel, illetve nyugdíjjogosultként adómentesen nyugdíjszolgáltatásként veheti fel.

Nyugdíjjogosultság elérése után a célzott szolgáltatást nyújtó munkáltató által meghatározott nyugdíjszolgáltatásként adómentesen lenne felhasználható.

Milyen portfólióban kerül befektetésre a munkáltatói juttatás?

A juttatásban részesülő pénztártag által választott portfólió(k)ban kerül elhelyezésre az összeg. Ha a pénztártag nem választott portfóliót, akkor a Pénztár közepes kockázatú alapportfóliójában (Egyensúly portfólió) kerül befektetésre.

Valamennyi célzott szolgáltatás egységesen a Célzott szolgáltatás nevű portfólióban kerülne elhelyezésre. 

A juttatás hány százaléka kerül működési és likviditási tartalékba levonásra?

Pénztártag éves befizetése alapján sávosan történik a működési és likviditási tartalékba való levonás.

Maximum 3% kerül levonásra működési költségként.

Türelmi idő feltételként kiköthető?

NEM – a juttatás a befizetés azonnal a pénztártagot illeti meg.

IGEN – a célzott szolgáltatási szerződésben a munkáltató kiköthetne türelmi időt, amelynek elteltét követően válna csak jogosulttá a pénztártag arra, hogy nyugdíjba vonulást követően nyugdíjszolgáltatásként igénybe vegye az összeget.

Örökölhető a juttatás?

IGEN

Kedvezményezett jelölhető?

IGEN