1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

AZONOSÍTÁS

Frissítve: 2020.08.13.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása és az erről szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében Pénztárunk az MNB 45/2018. (XII.17) rendeletében meghatározott esetekben egyszerűsített átvilágítást végez,

  • ha a munkáltatói partner tulajdonosi háttere alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és

  • a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést.

Pénztárunk fentiek alapján a munkáltatói, illetve támogatói szerződéssel rendelkező munkáltatói partnerek esetében alapesetben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, és az ennek való megfelelőséget rendszeresen ellenőrzi.

Egyszerűsített átvilágítás esetén a munkáltatói partner személyes megjelenése nem szükséges, a Pénztár a Pmt-ben előírt kötelező, valamint az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatokat rögzíti, a munkáltató tényleges tulajdonosi nyilatkozatát bekéri. Ezen felül más intézkedésre nincs szükség mindaddig, amíg a munkáltatói partner az egyszerűsített átvilágítás feltételeinek megfelel.

Az egyszerűsített átvilágítási kötelezettség teljesítéshez szükséges nyomtatványok:

A Pmt. előírásai alapján kérjük, hogy az azonosítási adatlapot, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot legkésőbb 2020.07.31-ig juttassa el Pénztárunk részére az alábbi módok valamelyikén:

  • elektronikus aláírással, titkosítva e-mailben az info@aranykornyp.hu e-mail címre vagy
  • postai úton levelezési címünkre: 1853 Budapest

 

Szíves együttműködésüket köszönjük!