1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

AZONOSÍTÁS

Frissítve: 2019.07.22

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása és az erről szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében Pénztárunk az MNB 45/2018. (XII.17) rendeletében meghatározott esetekben egyszerűsített átvilágítást végez, ha a munkáltatói partner tulajdonosi háttere alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést.

Pénztárunk a munkáltatói, illetve támogatói szerződéssel rendelkező munkáltatói partnerek esetében alapesetben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, és az ennek való megfelelőséget rendszeresen ellenőrzi.

Egyszerűsített átvilágítás esetén személyes megjelenés nem szükséges, a Pénztár a Pmt-ben előírt kötelező, valamint az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatokat köteles rögzíteni, ezen felül más intézkedésre nincs szükség mindaddig, amíg a munkáltatói partner az egyszerűsített átvilágítás feltételeinek megfelel.

Munkáltatói partnereink esetében a Pénztár által kötelezően rögzítendő adatok:

A munkáltatói partner

 • Neve, rövidített neve;

 • Székhely címe;

 • Magyarországi fióktelep címe külföldi székhelyű vállalkozás esetén;

 • Főtevékenység;

 • Adószáma;

 • Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma, nyilvántartási szám;

 • Képviseletre jogosultak neve;

 • Kézbesítési megbízott*:

  • családi- és utóneve,

  • születési családi és utóneve,

  • állampolgársága,

  • születési helye és ideje,

  • anyja születési neve,

  • lakcíme,

  • azonosító okmány típusa (személyi igazolvány/vezetői engedély/útlevél/tartózkodási engedély),

  • azonosító okmány száma,

  • lakcímkártya száma.

Az egyszerűsített átvilágítási kötelezettség teljesítéshez szükséges nyomtatvány: munkáltató egyszerűsített átvilágítása-nyomtatvány>>>

A Pmt. előírásai alapján kérjük, hogy az azonosítási adatlapot legkésőbb 2019.10.31-ig juttassa el Pénztárunk részére az alábbi módok valamelyikén:

 • postai úton levelezési címünkre: 1853 Budapest

 • személyesen központi személyes ügyfélszolgálatunkon: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.

*Abban az esetben kell megadni, ha a munkáltatónak van bejegyzett kézbesítési megbízottja.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 31. § (2) alapján, ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni.