1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Beléptetés, megtakarítás indítása

BELÉPTETÉS AZ ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA


A belépés kezdeményezésének első lépése a belépési nyilatkozat kitöltése. 

belépési nyilatkozat

A belépési nyilatkozatot a leendő tag részéről 1 példányban szükséges kitölteni, majd aláírást követően kérjük azt személyesen vagy postai úton hozzánk visszajuttatni. Tanúk alkalmazására mindenképpen szükség van, amennyiben a nyilatkozaton haláleseti kedvezményezett(ek) kerül(nek) megjelölésre (a tanúk összeférhetetlenségi okok miatt nem lehetnek azonosak a kedvezményezettekkel).

Amennyiben munkáltatói jellegű tagdíjvállalás vagy munkáltatón keresztül történő tagdíjfizetés kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozatot a Munkáltató által a 2. pontban szintén kérjük kitölteni.

FONTOS! A 2007. évi CXXXVI. tv alapján a pénztári belépés feltétele az belépő/átlépő átvilágítása. Az átvilágítás során szükséges, hogy a pénztár munkatársa, vagy megbízottja útján személyesen ellenőrizzük a belépési nyilatkozaton megadott adatokat  - a belépő személyazonosságát igazoló okiratok (érvényes arcképes igazolvány, lakcímkártya) és az adókártya megtekintésével.

Az átvilágítás többféle módon megtörténhet:

  • budapesti, központi személyes ügyfélszolgálatunkon történő megjelenéssel,
  • a munkáltatónál erre a pénztárral szerződött munkatárs által,
  • bármelyik UniCredit fiókban történő megjelenéssel.

További információk>> 

A nyilatkozaton lévő adatok alapján pénztárunk rögzíti a belépni szándékozó személyes adatait és a záradékolás során egyedi tagsági azonosítót adnak a belépőnek.

A Pénztár a tagság létrejöttéről tagsági okirat postai úton történő megküldésével nyújt tájékoztatást a belépő számára. Az okirat a tag valamennyi adatát, továbbá tagsági azonosítóját és a pénztár adatait is tartalmazza.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság létesítésével befizetési kötelezettséget vállal a belépő, amely egyéni befizetésként és/vagy munkáltatói befizetésként is teljesíthető.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás az egyik legjobb öngondoskodási forma, ezért javasoljuk, hogy olyan munkavállaló részére is ajánlja az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást, aki nem jogosult vagy nem választotta cafetéria keretében ezt a megtakarítási formát, illetve akkor is, ha Önöknél egyébként jelenleg nincs béren kívüli juttatási rendszer.   

 

ÁTLÉPÉS AZ ARANYKOR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA

Az átlépési szándék bejelentése is a belépési nyilatkozat kitöltésével történik, átlépés esetén a korábbi pénztári tagságra vonatkozó adatokat a belépési nyilatkozat megfelelő rovatában lehet jelölni (az átlépés kezdeményezhető annál a pénztárnál is, ahonnan át kíván lépni az Aranykorba). 

A korábbi nyugdíjpénztári tagságban eltöltött idő beszámít az átlépéssel létrehozott tagság 10 éves várakozási idejébe. A tag átlépése esetén a Pénztár az átadó pénztárat 15 napon belül írásban felszólítja, hogy az átlépő tag követelését utalja át.