1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

A tagi kölcsön

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja a várakozási idő tartama alatt, az egyéni számlája terhére tagi kölcsönt vehet fel a Pénztárból a következő feltételekkel:

 • minimum 3 éves pénztártagság.

 • a kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a kölcsönfelvétel időpontjában nyilvántartott összeg 30%-át.

 • a kölcsönök együttes állománya nem haladhatja meg a Pénztár fedezeti alapja mindenkori állományának 5%-át.

 • a tagi kölcsön kamata megegyezik a megállapodási szerződés aláírásának napján érvényes jegybanki alapkamat + 5% mértékével.

 • a kölcsön lejárati ideje 12 hónap. Az igényelt összeget a kölcsönigény jóváhagyását követően a megadott bankszámlaszámra utaljuk, a kölcsönt a lejáratkor egy összegben, banki átutalással kell visszafizetni a Pénztár által megadott számlaszámra: részletfizetésre, csekken történő visszafizetésre nincs lehetőség

 • a Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor eljárási díjat számít fel, melynek mértéke 3.000 Ft, valamint az átutalás tényleges költségeit is érvényesítheti: az eljárási díj a tagi kölcsön összegéből kerül levonásra a folyósítást megelőzően

 • a pénztártagnak nincs fennálló tagi kölcsön tartozása, tagi lekötése, valamint a Pénztár felé kilépési vagy átlépési szándékot nem jelentett be

 • amennyiben a pénztártag a tagi kölcsönt nem fizeti vissza, a tagi kölcsön kamattal, illetve költségékkel növelt összegét a Pénztár a tag egyéni számlájával szemben érvényesítheti - ez esetben az Szja. törvény szerinti adófizetési kötelezettség és EHO törvény szerinti százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli a pénztártagot

 • ha a pénztártag a tagi kölcsön időtartama alatt a tagsági viszonyát bármilyen jogcímen meg kívánja szüntetni, úgy a kilépési/átlépési szándékának bejelentésével egyidejűleg a tagi kölcsön tartozását rendeznie kell - a kifizetési igény benyújtásakor fennálló tagi kölcsön tartozást a Pénztár az elszámolás előtt az egyéni számlával szemben köteles érvényesíteni: az érvényesített hátralék összege (ebben az esetben is) – az igényelt kifizetés típusától függetlenül – jövedelemnek minősül.

 • ha a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítette, a továbbiakban számára tagi kölcsön nem nyújtható

Tagi kölcsön igényléséhez szükséges:

A személyes adatok azonosságának igazolására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján van szükség. Teendők az átvilágítással kapcsolatban >>>

Amennyiben az azonosításra bármely okból nem kerül sor, a törvényi előírások alapján a Pénztárnak meg kell tagadnia a kifizetés teljesítését.

A Pénztár a tagi kölcsönt a befektetési portfóliók terhére nyújtja, a folyósítás abból a portfólióból történik, amelyben a tagi kölcsönt igénylő pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlaegyenlegét kezeljük, ezért a visszafizetést is erre a számlaszámra kell teljesíteni. A Pénztár a tagi kölcsön lejáratát megelőzően tájékoztatást küld a fennálló tartozás összegéről és a visszafizetés helyéről, esedékességéről.

A tagdíjfizetési számlára érkezett befizetéseket az egyéni számlán írjuk jóvá, abból tagi kölcsön tartozás nem egyenlíthető ki.

A kifizetéshez szükséges dokumentumokat az alábbi módon juttathatja el Pénztárunk részére:

 • postai úton az Aranykor Nyugdíjpénztár 1853 Budapest levelezési címre,

 • személyes ügyfélszolgálatunkon (1051 Budapest József nádor tér 5-6.)

Adatvédelmi és információbiztonsági okok miatt az e-mailen és telefaxon beérkező dokumentumokat nem fogadhatjuk el.

További kérdéseivel kapcsolatban telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-1-374-84-00 telefonszámon vagy írjon az info@aranykornyp.hu e-mail címünkre.