1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Kifizetési típusok

Frissítés: 2020.07.01.

FONTOS! A szolgáltatással (kifizetéssel, átlépéssel) kapcsolatos igénybejelentés akkor teljesíthető zökkenőmentesen, ha az igény bejelentője maradéktalanul eleget tett az AlapszabálybanPmt. törvényben és Pmt. szabályzatban,  valamint a Szolgáltatási szabályzatban előírt feltételeknek.

Kérjük, hogy a kifizetési igény benyújtása előtt minden esetben tájékozódjon a feltételekről, részletekről honlapunkon vagy központi telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06 1 374 8400-es telefonszámon.


ADÓ- ÉS JÁRULÉKMENTES HOZAMFELVÉTEL

A belépést követő 10. évtől az önkéntes nyugdíjpénztári számla hozzáférhetővé válik és szinte egyedülálló módon lehetőség nyílik arra, hogy a megtakarítás teljes hozamát adó- és járulékmentesen felvegye a tag. Az első hozamfelvételt követően 3 évente van mód ismét hozamfelvételre.

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


ADÓ- ÉS SZOCHO KÖTELES TŐKEFELVÉTEL

Az önkéntes nyugdíjpénztári számláról a hozam összegénél nagyobb összeg is felvehető 10 éves tagságot követően. Az adókötelesként megállapított tőkerész felvételét azonban  15% SZJA és 15,5% szocho terheli. 

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


LEKÖTÉS

A 10 éves várakozási időt követően, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számla egyenlegének legfeljebb 50%-a fedezetként felajánlható hitelfelvétel esetén. Ilyenkor a számlán szereplő összeg a Tag nyilatkozata alapján lekötésre kerül.

További információk>>


TAGI KÖLCSÖN

3 éves megtakarítási időszak után tagi kölcsön formájában az egyéni számla 30%-a egy éves futamidőre jegybanki alapkamat +5% kamattal felvehető.

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>


HALÁLESETI KIFIZETÉS

Önkéntes nyugdíjpénztári haláleseti szolgáltatás esetében a belépési nyilatkozaton megjelölt (vagy a későbbiekben módosított) kedvezményezett – ennek hiányában jogerős hagyatékátadó végzésben vagy jogerős öröklési bizonyítványban megnevezett törvényes örökös – részesedésének arányában jogosult rendelkezni az egyéni számla összegéről.

További információk>>

Az igényléshez szükséges nyomtatvány>>