1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Küldöttközgyűlést tartunk

2017.05.05.

Pénztárunk küldött rendszere»

MEGHÍVÓ

az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésére

A küldöttközgyűlés időpontja: 2017. május 23. 15.00 óra

Helye: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. emelet

Amennyiben az első küldöttközgyűlés nem határozatképes, úgy az alábbi változatlan napirenddel megtartandó, megismételt küldöttközgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes.

A megismételt küldöttközgyűlés időpontja: 2017. május 23. 15.15 óra

Helye: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. emelet

A küldöttközgyűlés napirendje:

1.) A Pénztár 2016. évi éves beszámolójának elfogadása

  • a Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása,
  • az aktuáriusi értékelés, biztosításmatematikai mérleg, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadása,
  • az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság jelentése.

2.) A Pénztár 2017-2019. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása és a 2018-2020. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása

  • az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság jelentése,
  • a Könyvvizsgáló jelentése.

3.) Alapszabály módosítása.

4.) Választható Portfoliós Szabályzat módosítása, tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról.

5.) Könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása.

6.) Tisztségviselő választása és tiszteletdíjak módosítása.

7.) Egyebek.

 

A napirendhez tartozó előterjesztések összefoglalói a küldöttek számára megküldésre kerülnek.

 

Budapest, 2017. 05. 03.

Igazgatótanács
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár