1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Küldöttközgyűlést tartunk

2018.05.08.

Pénztárunk küldött rendszere»

 

MEGHÍVÓ
az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére

 

A küldöttközgyűlés időpontja: 2018. május 24. 15.00 óra

Helye: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. emelet

 

Amennyiben az első küldöttközgyűlés nem határozatképes, úgy az alábbi változatlan napirenddel megtartandó, megismételt küldöttközgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül határozatképes.

 

A megismételt küldöttközgyűlés időpontja: 2018. május 24. 15.15 óra

Helye: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. emelet

 

A küldöttközgyűlés napirendje:

1.) A Pénztár 2017. évi éves beszámolójának elfogadása

  • a Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása,

  • az aktuáriusi értékelés, biztosításmatematikai mérleg, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadása,

  • az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság jelentése.

2.) A Pénztár 2018-2020. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása és a 2019-2021. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása

  • az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság jelentése,

  • a könyvvizsgáló jelentése.

3.) Alapszabály módosítása.

4.) Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról.

5.) Tisztségviselő-választás.

6.) Egyebek.

 

A napirendhez tartozó előterjesztések összefoglalói a küldöttek számára megküldésre kerülnek.

 

 

Budapest, 2018. 05. 08.

 

 

 

Igazgatótanács

Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár